Familie

KAPPETEIN / KAPTEIN / KAPPETEIJN

Afkomstig uit de Hoeksche Waard, 1545 tot heden.

Inhoud

 Inleiding Jan Kappetein en voorwoord N. Slinger

 De stamreeks

o        naar de Eerste, Tweede, Derde, Vierde, Vijfde, Zesde, Zevende, Achtste, Negende, Tiende, Elfde, Twaalfde, Dertiende, Veertiende of Vijftiende generatie

 Voetnoten

Met dank aan

                   

Datum: 21-1-2021

            Korte gebruiksaanwijzing:  

 geeft een link binnen dit document aan;

 geeft een link naar een site van derden aan;

 geeft een link naar een ander document binnen deze site aan.De stamreeks

Eerste generatie

I Jacob Cornelisz alias Schouter alias Boerin, geboren vermoedelijk 1545. In 1584 vermeld als Heemraed en schout op Maesdam (2), welke functie (schout) hij blijkens zijn grafsteen    in de N.H.-kerk van Maasdam ca. 31 jaar heeft vervuld. Overleden Maasdam 2.10.16(13?).
Eerste huwelijk omstreeks 1576
( 3) met Neeltje Andriesdr.,  geboren ca. 1555, overleden Maasdam < 26.2.1598. Dochter van Andries Zegersz.
Tweede huwelijk omstreeks 1600 met
Marike Wijten van den Nes ( 4), waarschijnlijk geboren Sandelingenambacht 1570, overleden voor 28.1.1664 ( 5). Dochter van Wijt Vrankenz van den Nes. Zij was in Puttershoek op 26.6.1639 doopgetuige bij Neeltje Polderman. Marike is 29.3.1615 hertrouwd met Arien Lenerse Maasdam/Vermeas (1570-1646), landbouwer, schepen en heemraad. Weduwnaar van Maggelt Pieters.
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Adriaantje Jacobdr., geboren Maasdam ca. 1577. Omstreeks 1597 gehuwd met Gerrit Pietersz., geboren omstreeks 1575;
2.
Neeltje Jacobsdr., geboren Maasdam ca. 1578. Trouwt voor 21.6.1605 met Pieter Jan Heijens geboren ca. 1575;
3. Maritje Jacobdr., geboren Maasdam ca. 1579. Overleden <15.7.1634. Huwelijksafkondiging Rijsoord 26.4.1602. Trouwt Maasdam 5.1602 met Anthonus Aertsz (Stehouwer/Heymans) geboren Rijsoord ca. 1578 en overleden <<15.7.1634. Kinderen uit dit huwelijk Margriet, Annetje, Adriaantje, Lijsbeth, Maartje, Aryen, Grietje, Neeltje en Jacob,
4. Andries Jacobsz Hogeworf/Hogerwerf, landbouwer, geboren Maasdam ca. 1583 en overleden Mijnsheerenland 16.9.1657. Wordt in een akte uit 1634 Capteyn genoemd. Huwde Puttershoek 1611 met Aafje Cornelisdr., geboren ca. 1590 en overleden Mijnsheerenland 13.1.1670. Kinderen uit dit huwelijk; Jacob (ca. 1612), Cornelis (ca. 1615) en Neeltje (ca. 1619). Allen te Mijnsheerenland.
5. Aeltie Jacobsd Hoogewerf, geboren Maasdam ca. 1586, overleden voor 16.11.1631. Trouwde Maasdam 15.3.1609 Corstiaen Pietersz Spruijt, overleden 1645-1649. Zoon van Pieter Corstiaensz Spruijt en Jorisje Wouters. Corstiaen woonde 1635-1645 aan de Westdijk te Strijen;
6. Cornelis Jacobsz. Boer, landbouwer, geboren Maasdam ca. 1588 en overleden Klaaswaal voor 7.10.1646. 1e huwelijk ca. 1615 met Adriaantje Pietersdr. van den Berg, geboren ca. 1590. Kind: Neeltje, geboren Klaaswaal ca. 1615. 2e huwelijk ca. 1630 met Hester Gerritsdr., geboren ca 1600. Kind: Jacob Cornelisz. Van Dijk, geboren Klaaswaal ca. 1630  ;
7. Annetge/Arientje Jacobsdr., geboren ca. 1592/3, overleden voor 1632. Omstreeks 1617 gehuwd met Arie Jacobsz., geboren omstreeks 1592;
Kinderen uit het tweede huwelijk:
8. Heijmen Jacobsz. Zie IIa. (zijn nakomelingen zijn zich Captein etc. gaan noemen)
9. Arien Jacobsz Ros, geboren Maasdam ongeveer 1604. Overleden Sandelingen-Ambacht na 28.1.1664 en voor 8.4.1690. Schout van Sandelingen-Ambacht. Huwde Hendrik-Ido-Ambacht Annetje Hendriksdr. Van der Giessen, geboren omstreeks 1611, dochter van Hendrick Goosensz van der Giessen en Hillichgie Cornelisdr.
Kinderen: Hilletje, Hendrik, Cornelis, Gosen, Heiman, Leentje. Allen geboren Sandelingenambacht;
10. Aart. Zie IIb
11. Cornelis Jacobsz, gedoopt Maasdam 15.6.1608. Huwde Puttershoek 7.3.1638 Maartje Leendertsdr. Van Driel, dochter van Leendert Foppesz van Driel en Maaike Cornelisdr. Beiden overleden voor 10.3.1648. Kinderen: Jacob Cornelisz Boerin (Genoemd in het testament van zijn grootmoeder Marike Wijten d.d. 10.3.1648) en Leendert Cornelisz.
 

Tweede generatie 

IIa Heijmen Jacobsz (uit I). Geboren Maasdam 1600/02 en overleden waarschijnlijk 1646 (*5). In 1623 genoemd als bestuurder (heemraad 1636) van de St. Anthoniepolder (*2). Schout 1639-1645, kerkmeester 1631, ouderling te Maasdam in 1643, 1644 en 1645. Doopgetuige bij Goolken Jobse op 4.12.1635 te Maasdam en bij Aeltje Polderman op 7.4.1641 te Puttershoek. Trouwde als jongeman van Maasdam aldaar op 5.12.1627 Barber Gelben (Geluen), jonge dochter van Klaaswaal, overleden Maasdam voor 1.11.1663 ( 6). Dochter van Gerlof Michiels (tapper en bierverkoper te Klaaswaal) en Maritgen Jans Kroef. Doopgetuige bij Macheltje Biesheuvel op 22.11.1651 te Puttershoek en bij Barber, dochter van Jacob Dane op 7.1.1654. Lidmaat te Maasdam 1660. Barber hertrouwde met Aert Janse van Es (Esch), welke 1668 hertrouwt met Catrijntje Cornelisdr. Polderdijk.
Kinderen uit het huwelijk:
1 Jacob Heijmensz. zie IIIa;
2 Maria Heijmensdr, gedoopt Maasdam zondag 16.2.1631, overleden 's-Gravendeel 15.4.1701. 1e huwelijk met Ingen Jacobsz. van de Maes/Vermeas, gedoopt 15.11.1614, overleden 's-Gravendeel voor 25.4.1664. Zoon van Jacob Leendertsz Vermaas en Aegken Pouweldr. Ingen woonde 1664 "op het Gat" onder 's-Gravendeel. Diaken in 1654, armmeester 9.5.1655 tot 26.3.1656 van Maasdam. Kinderen: Gelf, Jacob*, Heiman, Barbertje*, Aegje en Leendert*. 2e huwelijk op 4.7.1667 te Maasdam met Joost Jansz. De Pee, geboren ~1640 en overleden ~1700. Zoon van Jan Joosten de Pee en Marijke Gilles Vinck. Weduwnaar van Aaltje Jacobsdr en Annigje Pieters Reijerkerk. Kinderen uit huwelijk van Maria en Joost: Jan Joosten*, Ingen Joosten* en Wijtt Joostz*;
3 Lysbeth Heijmensdr, gedoopt Maasdam 17.10.1633 en overleden Puttershoek 7.1.1699. Trouwt omstreeks 1654 met Jacob Damen / Daniels de Jonge Visser, geboren omstreeks 1630 te Puttershoek en overleden na 1695, zoon van Daniel Adriaans Visser en Maergie Jacobs;
4 Cornelia Heijmensdr, geboren Maasdam omstreeks 1635. Trouwt met Cornelis Aertsz. Viskil. Uit dit huwelijk: Jan Cornelis. Cornelia hertrouwde Numansdorp 3.7.1678 met Goris Abraham Borst;
5 Geertruy Heijmensdr, gedoopt Maasdam zondag 15.2.1637 en overleden <1711 te Willemstad. Trouwt zondag 1.1.1662 te Maasdam met Andries Ariens Aertoom, geboren omstreeks 1637 te ´s-Gravendeel en overleden < 1700 te Willemstad op de leeftijd van 61 jaar. Zoon van Arie Andriesse Aertoom en Aetgen Jansdr Sneep. Andries was weduwnaar van Geertien Dircksdr. Schilmans;
6 Annigje Heijmensdr, geboren omstreeks 1638, overleden voor 14.9.1684. Trouwt Maasdam 11.5.1664 met Pieter Rokusz Groeneweg (Groenevelt), bouwman te Numansdorp. Overleden voor 1.5.1681. Zoon van Rochus Pleunen. Kinderen   ;
7 Cornelis Heijmensz, zie IIIb;
8. Wijt Heijmens, geboren ca 1643 Maasdam en overleden tussen 18.8.1670 en 16.5.1671. Huwde Dubbeldam 17.11.1669 Maaike Gerrits Hordijk;
9 Heijmentje Heijmensdr, geboren Maasdam omstreeks 1645/6, overleden voor 21.4.1683 ( 7) , trouwt (1) Numansdorp 4.7.1666 met Isbrand Cornelisz. Goutswaart (molenaar), geboren Klaaswaal, zoon van Cornelis Isebrants Goudswaard en Saertie Pieters Bergeijk. Trouwt (2) Goudswaard 4.2.1682 met Pieter Pieters Visser, gedoopt 9.2.1682, zoon van Pieter Jansz Visser en Neeltje Wouters Hoogwerf.

IIb Aart Jacobsz. Ros alias (van) Sandeling (Uit I). geboren Maasdam ca. 1606. Vertrokken naar H.I.Ambacht. Aldaar tot 1661 heemraad. Huwde H.I.Ambacht 22.5.1636 Teunken Hendricx van Giessen / Truijtje Hendriks van der Gijssenen. Woonde in Sandelingenambacht. Zijn zoon voerde de achternaam Sandeling.

Derde generatie 

IIIa Jacob Heijmens Captein (uit IIa) (zijn familienaam wordt op velerlei wijze geschreven). Gedoopt te Maasdam ca 1629 ( 8), overleden Maasdam 4.8.1695. Doopgetuige bij Pieter Jacobs Koppen op 19.5.1669 te Maasdam.
1
e huwelijk ca 1654 te Maasdam met Lijntie Isaks van der Stichel, geboren ’s-Gravendeel ongeveer 1634, overleden tussen 21.3.1663 en 17.5.1664. Dochter van Isack Lievens Schipper (ook genaamd van der Stichel) en Marijgje Aerts Gelder;
2
e huwelijk te Dordrecht (ondertrouwt 14.12.1664 te Maasdam) met Pietertie Pieters, geboren ongeveer 1634 te Puttershoek. Weduwe van Willem Melisse te Puttershoek;
3
e huwelijk op 15.5.1668 te Dordrecht (ondertrouwd Maasdam 13.5.1688) met Neeltje Heijndricksd Castelleijn, gedoopt St-Anthoniepolder 15.12.1633, overleden Maasdam 24.10.1709. Dochter van Hendrik Cornelis Casteleijn en Stijntgen Cornelisd Sneuckelaar. Neeltje is hertrouwd met Michiel Cornelisz Bestebroer, Sint Anthoniepolder ±1614., zoon van Cornelis Bastiaansz Bestebroer en Aerjaenken Bestebreur. Michiel was weduwnaar van Grietje Hendricks en Maijken Joosten.
Kinderen uit het 1
e huwelijk:
1 Isak Jacobsz Captein. zie IVb;
2 Aart Jacobsz Captein. zie IVa;
3 Arie Jacobsz Captein. zie IVc;
4 Barber Jacobsz Captein, gedoopt Maasdam 28.8.1661;
kinderen uit het 3
e huwelijk:
5 Stijntje, gedoopt Maasdam 3.3.1669;
6 Hendrik, gedoopt Maasdam 25.1.1671;
7 Neeltien, tweeling met de voorafgaande
8 Stijntje Jacobs Capiteijn, gedoopt Maasdam 7.2.1672 en overleden St Anthoniepolder <9.1725. Ondertrouw 10.4.1696 Maasdam, huwelijk aldaar 26.5.1696 Jacob Cornelissen Neute(n)boom, bouwman, gedoopt Maasdam 1.9.1669 en overleden St Anthoniepolder <1728. Zoon van Cornelis Jacobsen Nooteboom en Neeltje Jans Barendrecht. Kinderen uit dit huwelijk: Jacob, Maria, Cornelis, Neeltjen en Jan;
9 Wijt (Wietse), gedoopt Maasdam 24.6.1674;
10 Hendrik, gedoopt Maasdam 24.6.1674, tweeling met de voorafgaande;
11 Neeltje, gedoopt Maasdam 16.4.1677;
12 Lijntje, gedoopt Maasdam 30.3.1681.

IIIb Cornelis Heijmensz Capiteijn (uit IIa) (*7). Geboren Maasdam omstreeks 1641, overleden na 14.9.1684. Testamentair voogd over de kinderen van Annigje (6). Uit de omstandigheid , dat hij in de akte van 25.4.1665 (*6) nog eenvoudig Cornelis Heijmans wordt genoemd, doch in die van 21.4.1683 (*7) Cornelis Heijmans Cappitein, kan worden afgeleid dat de familienaam tussen 1665 en 1683 werd aangenomen.Huwde (1e) 27.3.1667 s-Gravendeel Annigje Ariens Sneep, geboren ~1622 s-Gravendeel en overleden <14.3.1686. Weduwe van Wouter Willems Vroman/Vroomen. Dochter van Arijens Jans Sneep en Lijsbeth Pieters Verdonck. Wonende op de datum van haar huwelijk te s-Gravendeel. Huwde (2e) s-Gravendeel 8.5.1687 met Ariaantje Abrahams v.d. Caem uit Dordrecht, weduwe van Arnout Jansse Hartman.
Cornelis begon als bouwman. Hij voerde talloze processen en vroeg een akte van onvermogen aan. Daarna was hij ruiter in dienst van de Staten van Holland.

Vierde generatie 

IVb Isak Jacobsz Captein (uit IIIa). Gedoopt te Strijen 12.1.1656, overleden Maasdam ~1731 ( 14). Getrouwd met Maasdam 31.3.1680 Hendrickje Jacobs van der Stel/van Steensel, overleden ~1718. Dochter van Jacob Wouters van Steensel en Marijtje Jacobs. Zij woonden bij het dopen van hun kinderen op 't Gat (Zwanegat). Isak woonde de datum van de boedelscheiding (1.2.1722) te Sillaershoek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob, gedoopt Maasdam 19.5.1680, jong overleden;
2. Lijntje, gedoopt Maasdam 30.3.1682, jong overleden;
3. Lijntje, gedoopt Maasdam 9.5.1683, erft. Trouwt 30.3.1730 Cillaarshoek met Jan Maertensz Noteboom uit Anthoniepolder, weduwnaar van Lijntie Jans Neeff, gedoopt Maasdam 26.8.1674 en overleden <1.4.1750. Zoon van Maarten Jacobse Nooteboom en Jaapje Jans Barendrecht. Neef van Jacob Cornelessen (IIIa8). Kinderen: Hendrikje Jans en Isaak Jans;
4. Jan, zie Vc;
5. Maria, gedoopt Maasdam 1.8.1688, jong overleden;
6. Jacob, gedoopt Maasdam 19.5.1690, jong overleden;
7.Maria Isaks Capitein, gedoopt Maasdam 16.8.1696, erft, ondertrouwt Cillaarshoek 1.5.1716 met Meijndert Jansz van der Tuijn uit Puttershoek. Kinderen Adriana en Maria;
8. Geertje, gedoopt Maasdam 11.7.1700, erft minderjarig op 1.2.1722 (*14). Trouwt 14.10.1725 met Hendrijk Pieterzen Koppen uit s-Gravendeel;
9. Jacob, gedoopt Maasdam 23.4.1702, jong overleden.
 testament

IVa Aart Jacobsz Captein (uit IIIa), geboren Maasdam omstreeks 1658 (*8), begraven Numansdorp 1.2.1734. In 1694 schepen van Numansdorp. Trouwde in St Anthoniepolder op 3.12.1684 Wijventje (Wijvertje) Leenderts Vermaes, gedoopt St Anthoniepolder 5.1.1659 en begraven te Numansdorp op 8.3.1749. Aangifte door Jacob Cappetein vant lijk van zijn moeder Wyveltje Leenderts Vermaes, ƒ30,-- grafrecht. Dochter van Leenderts Jacobsz Vermaes, schout van St Anthoniepolder in 1664 en Neeltje Simonsd Smits.
Uit de "Lijste of quohier" van 1742 opgesteld door de schout en schepenen op last van de Staten blijkt dat de weduwe van Aart Capteijn een eigen bouwwoning met 73 morgen land bezat. De huurwaarde van dit land was zes gulden en vijftien stuivers per morgen. Ook gebruikte zij nog 30 morgen huurland en bezat een rijtuig.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lijntie Aarts Kapteijn, gedoopt Maasdam 23.9.1685, overleden omstreeks 1738. Trouwde rond 1718 met Dingeman Klaasz Schuijer, gedoopt Cillaarshoek 17.4.1695, overleden Oud Beijerland 24.5.1768. Zoon van Claes Dingemans Schuijer en Jannigje Aerts Weeda. Kinderen: Jannetje, Nicolaas en Jannetje;
2. Leendert. zie Va.
3. Jacob. zie Vb.
4. Pleuntje, gedoopt Numansdorp 9.10.1689;
5. Pieter, gedoopt Maasdam 8.4.1691, jong overleden;
6. Pieter, gedoopt Maasdam 16.11.1692, jong overleden;
7. Neeltgen, gedoopt Numansdorp 16.1.1695;
8. Marigje, gedoopt Numansdorp 16.1.1695, tweeling met de voorafgaande;
9. Pieter, gedoopt Numansdorp 19.10.1698;
10. Sijmon, gedoopt Numansdorp 3.1.1700;
11. Heijman, gedoopt Numansdorp 3.1.1700, tweeling met de voorafgaande ( 9);
12. Pieter, gedoopt Numansdorp 4.9.1701.
 testament


 IVc Arie Jacobsz Capitein (uit IIIa). Gedoopt Maasdam ca. 1660 (*8) en overleden voor 6.3.1712. Ondertrouwt te Klaaswaal op 6.10.1686 en getrouwd te Maasdam 3.11.1686 met Neeltje Jans van Vlissingen, gedoopt Numansdorp 4.3.1663, dochter van Jan Danielsz. van Vlissingen en Marijcken Teeuwe. Neeltje is Numansdorp 6.3.1712 ondertrouwd en daar getrouwd op 20.3.1712 met Willem Jansz. Coome.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan (Capiteijn), gedoopt Numansdorp 3.8.1687;
2. Jacob, gedoopt Numansdorp 1.5.1695;
3. Marietje, gedoopt Numansdorp 28.9.1698;
4. Jacob, gedoopt Numansdorp 27.11.1701.

Vijfde generatie 

Vc Jan Isaksz. Uit IVb Gedoopt Maasdam 17.6.1685, overleden Maasdam 25.9.1723. Laat geen wettige nakomelingen na. Trouwde Maasdam 4.11.1708 Marie Bestebroer, dochter van Cornelis Cornelisz Bestebroer en Neeltje Adriaens Polderdijk. Marie hertrouwt 10.6.1725.

Va Leendert Aartsz Captein (uit IVa). Gedoopt Maasdam 16.3.1687, begraven Klaaswaal 14.8.1747, diezelfde dag deed Jacob Cappetein aangifte van het lijk van zijn broeder Leendert Cappeteijn, als behorende onder de classis van dertig gulden, op getrouwe belijdenis van desselfs goederen: dubbel recht ƒ 60:0:0, ongehuwd, schepen van Klaaswaal (1744), dijkgraaf van Nieuw en Klein Cromstrijen (1745), werd 14.12.1735 diaken te Klaaswaal en in 1742 ontvanger der diaconie aldaar. Op 3.2.1733 ontving hij ƒ 14:10:0 wegens leverantie van 5 Putsen zakken tarwe en betaalde 27.1.1735 ƒ 2:0 wegens enig nagelaten goed van Jacob Korendijker , die in zijn moeders huis had gewoond; dit goed werd aan andere arbeiders verkocht. In 1735 huurde hij land in Groot Cromstrijen. Uit de diaconierekening van 1742 blijkt dat Leendert de som van negenenzeventig gulden en vier stuivers wegens landpacht over vijf morgen en 521 roe land gelegen in Groot-Cromstrijen betaalde.

Vb Jacob Aartsz Cappetijn (uit IVa). Gedoopt Maasdam/Numansdorp 25.12.1688, overleden Numansdorp (in de volksmond veelal genoemd (de) Buitensluis) 1.8.1753, aangifte door zijn weduwe (classis van ƒ 30:0:0). Schepen van Klaaswaal in 1722. Tevens diaken, ouderling en diaconiearmenmeester te Klaaswaal. Trouwde Zuid-Beijerland 28.3.1721 Marijtje (Maria) Pieters Hoogwerf(f), gedoopt Zuid-Beijerland 6.1.1697, overleden Klaaswaal 27.3.1779 (16). Dochter van Pieter Jansz Hoogwerff en Trijntje Cornelisdr van Lugtenburg. Haar broer Gerrit Hoogwerff was in 1738 dijkgraaf van Nieuw en Klein Cromstrijen ( 17).
Jacob ontving in 1746 te Numansdorp ƒ 19:16:0 voor de leverantie van zes zakken tarwe; van 1750 tot 1754 betaalde hij ƒ 60:0:0 landpacht, zijn weduwe van 1760 tot 1776 ƒ 72:0:0. In 1761 huurde zij 5 morgen 521 roe land in Groot Cromstrijen van
Cornelis van der Koog.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter. zie VIa. Erft;
2. Aart, gedoopt Klaaswaal 22.10.1724. Jong overleden;
3. Trijntje Capitein, gedoopt Klaaswaal 22.10.1724, tweeling met de voorafgaande, overleden/begraven Strijen 1.12.1779. Trouwde Numansdorp 9.12.1753 Anthony Coenradsz. van Noorwegen, logementshouder in de herberg “De Drie Koningen”, gedoopt Strijen 25.12.1733 en overleden Strijen 24.1.1773. Zoon van Coenraat van Noorwegen en Judith Meerhout. Kinderen: Judith, Maria Coenraad, Jacob, Gerrit, Antonia en Jacob.( 18);
4. Neeltje, gedoopt Klaaswaal 17.11.1726. Jong overleden;
5. Maria, gedoopt Klaaswaal 8.2.1728. Jong overleden;
6. Aart, gedoopt Klaaswaal 23.11.1729. overleden Klaaswaal 1.2.1734;
7. Leendert, gedoopt Klaaswaal 6.7.1732. Tekent in 1765 de diaconie-rekening. In 1766 schepen aldaar. Erft;
8. Aart. zie VIb  Erft;
9. Jan, gedoopt Klaaswaal 22.6.1738. jong overleden;
10. Willem, gedoopt Klaaswaal 10.1.1740 en overleden aldaar 23.3.1740.
 testament

Zesde generatie 

VIa Pieter Jacobsz Kappeteijn (uit Vb). Gedoopt Klaaswaal 11.10.1722, overleden Klaaswaal in de morgenstond van 23.3.1788. Begraven Klaaswaal 27.3.1788, ƒ 30:0:0 begraafrecht. Bouwman onder de Buitensluis, heemraad (1753), diaken (1751), schepen te Numansdorp (1776) en ouderling (1780, 1782), betaalde in 1786 ƒ84:0:0 landpacht en gebruikte ook land dat op naam van zijn moeder stond. Trouwde in Numansdorp op 27.6.1760 (voor elk ƒ 30:0:0 impost) met Ariaantje Riemslag(h). Geboren St. Anthoniepolder ca. 1734, overleden Numansdorp 7.12.1814, volgens de akte van de burgelijke stand dan 80 jaar oud. Dochter van Pieter Riemslagh (kleermaker) en Maria van Pel. Ariaantje is 27.11.1791 te Numansdorp hertrouwd met Kornelis Kouwenbergh, afkomstig uit Nieuw-Beijerland. Ariaantje woonde met haar tweede man op de, boerderij "Nuthof" aan de Middelweg (in 1907 nog bewoont door Jac. Van Gilst).
Kinderen van Pieter en Ariaantje:
1. Jacob, gedoopt Numansdorp 24.8.1760, begraven aldaar 10.9.1760 (ƒ 15:0:0 impost);
2. Marije (Maria) Kappetein/Capiteijn, gedoopt Numansdorp 6.9.1761, erft. Overleden Mijnsheerenland 10.11.1846. Trouwt Numansdorp 2.6.1785 met Gillis van der Slui(j)s, arbeider, geboren te Mijnsheerenland en gedoopt aldaar 14.9.1760 en overleden heinenoord 5.12.1829. (zie VIIc) Uit dit huwelijk: Marietje, Pieter, Marietje, Cornelis, Adriaantje, Cornelis, Cornelis, Leendert, Adriaantje, Gillis, Maria   en Jacob;
3. Jacob. zie VIIa;
4. Johanna/Anna Pieters Kappeteijn, gedoopt Numansdorp 2.12.1764, overleden Numansdorp 22.7.1807, trouwt 9.5.1790 te Numansdorp met Aart Teunisz van Dam, overleden Numansdorp 28.3.1832, 66 jaar. Zoon van Teunis van Dam en Adriaantje de Groot. Kinderen: Teunis, Adriaantje en Teunis. Aart hetrouwt Numansdorp 3.1.1808 met Aaltje Bienburg;
5. Trijntje, gedoopt Numansdorp 23.11.1766, begraven 6.8.1767;
6. Aart. (zie VIIc);
7. Leendert, gedoopt Numansdorp 9.7.1769, overleden 27.2.1777;
8. Trijntje Cappeteijn, gedoopt Numansdorp 3.5.1772, minderjarig op 8.2.1792 ( 24), overleden Strijen 24.2.1841. Huwde Numansdorp 29.11.1795 Gregorius van der Blom, geboren Zuid Beijerland ±13.9.1767 en overleden >24.2.1841. Kinderen: Maartje, Ariaantje, Maartje, Pieter, Maartje en Adriaantje;
9. Johannes, minderjarig op 8.2.1792 (*24). zie VIIb;
10. Lena, gedoopt Numansdorp 13.4.1777, overleden aldaar 30.9.1849. Ondertrouwde IJsselmonde op 5.1.1801 (ƒ30) en trouwde Numansdorp 25.1.1801 met Pieter Weeda uit O-IJsselmonde. Deze overleed oud 53 jaar op 10.4.1823 te Numansdorp.
 testament

VIb Aart Jacobsz Cappeteijn (uit Vb). Gedoopt te Klaaswaal 9.10.1735, overleden Numansdorp 13.10.1788. 1769-1711 diaken te Numansdorp en in 1711 diaconiearmmeester. Hij volgde ongaarne zijn broer Pieter (VIa) als ouderling op. Huwde 29.4.1787 te Numansdorp Jacomijntje van Drunen (van Duin), geboren Strijen 22-10-1765, overleden aldaar na 1819, dochter van Hendrik van Drunen en Cornelia Bijl. Jacomijntje is 1789 hertrouwd met Bastiaan Soeteman uit Goudswaard en na diens overlijden met Johannes Mosterd uit Ooltgensplaat.
Kinderen van Aart en Jacomijntje:
1. Maria, gedoopt Numansdorp 23.3.1788, begraven aldaar 13.5.1788.

Zevende generatie 

VIIa Jacob Pietersz Cappetein/Kappetijn (uit VIa). Gedoopt Numansdorp 19.6.1763, overleden Heinenoord 14.4.1834, oud 70 jaar. Korenmolenaar aan de Westdijk 14, molen “De Goede Hoop” te Mijnsheerenland
1
e huwelijk te Numansdorp op 25.11.1787 Trijntje van der Linden, geboren aldaar 27.12.1767 alsmede begraven 6.3.1793 (ƒ 30:0:0 impost). Dochter van Dirk Hendriksz van der Linden en Anna Teunisdr Hoffman.
Jacob had van mei 1794 tot mei 1795 een dienstmeid, Ariaantje van der Giessen. Deze beviel 25.6.1795 (gedoopt Numansdorp 16.8.1795) van een zoon, Jacob, die volgens haar het kind van Jacob Pietersz was.
2
e huwelijk op 1.1.1797 te Numansdorp (ondertrouwt op 16.12.1796 te Numansdorp) met Neeltje Adrianus de Gans geboren "den Hitzert" (Zuid-Beijerland) 20.10.1775, gedoopt te Zuid-Beijerland op 22.10.1775), overleden Mijnsheerenland 2.2.1814. Dochter van Adrianus de Gans en Maria Kornelisd van Ham.
Kinderen uit 1
e huwelijk:
1. Pieter, zie VIIIg;
2. Johanna, gedoopt Numansdorp 9.1.1791 en overleden aldaar 14.6.1858. Op 23.5.1811 gehuwd met Ary/Adrianus Kooyman, geboren Numansdorp 27.11.1791, overleden St Antoniepolder 12.11.1844. Zoon van Arie Kooijman en Aegje van Barendrecht. Uit dit huwelijk: Trijntje en Johanna (geboren Numansdorp 11.8.1833 en overleden aldaar 1.9.1866) ;
3. Dirk. zie VIIIa;
Deze kinderen erven op 5.3.1805 ƒ18.300 uit de nalatenschap van hun grootvader, Dirk van der Linden.
Kinderen uit 2
e huwelijk:
4. Adrianus zie VIIIe;
5. Leendert zie VIIIk;
6. Aart Cappetijn zie VIIIc;
7. Adriaantje, geboren Numansdorp donderdag 14.1.1802, gedoopt aldaar 17.1.1802, overleden Westmaas 24.9.1859. Trouwde Cilaarshoek 12.6.1825 Hendrik Hoogvliet, geboren Cilaarshoek 16.1.1799, overleden Westmaas 25.9.1871. Zoon van Pieter Hoogvliet en Pleuntje Hoogvliet. De lengte van Hendrik was 5 voet 42 en hij diende bij de landstorm. Arbeider en winkelier, uit dit huwelijk elf kinderen ;
8. Maria, geboren Numansdorp 5.5.1806 en overleden Heinenoord 28.1.1879. Dienstbode. Huwde Heinenoord 22.4.1830 met Philippus de Romph, 29 jaar, geboren en wonende te Heinenoord. Gedoopt Heinenoord 7.7.1800 en overleden aldaar 5.3.1883. Smit/arbeider. Zoon van Christiaan de Romph (hoefsmid) en Anna van der Graaf.
9. Ary zie VIIId;
10. Pieternella, geboren Mijnsheerenland 12.10.1813 en overleden aldaar 13.12.1813.

VIIc Aart Kappetein (uit VIa), gedoopt Numansdorp 6.3.1768, overleden aldaar aangegeven op 25.06.1801. Huwde Mijnsheerenland 19.5.1793 met Maria Cornelisdr. van der Slui(j)s, gedoopt Mijnsheerenland 8.8.1762, overleden Goudswaard 1.3.1799, dochter van Cornelis Jacobs van der Slui(j)s en Maria Cornelisdr. Leeuwenburg. Maria is de zuster van Gillis, getrouwd met de zuster van Aart, Maria (VIa2).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren Goudswaard 30.6.1795, gedoopt aldaar 5.7.1795;
2.
Marigje, geboren 17.10.1796, gedoopt Goudswaard 30.10.1796, overleden Vlissingen 6.7.1832. Dienstbode. Huwde Maasdam 18.4.1819 (burg.) en Mijnsheerenland 2.5.1819 (kerk) Dammis Aries de Geus, geboren Maasdam 5.2.1795, gedoopt Maasdam 8.2.1795, overleden s-Gravendeel 21.7.1867. Schutter in de 2e compagnie der Brabantse Schutterij, arbeider, tolgaarder te s-Gravendeel. Zoon van Arij de Geus (voerman) en Adriana Damisse de Geus. Uit dit huwelijk o.a. Maria en Arij. Dammis is hertrouwd met Adriaantje Kamp;
3.
Pieter, zie VIIIf.

VIIb Johannes Kappetein (uit VIa). Gedoopt Numansdorp 10.4.1774, overleden aldaar 2.3.1844 als 70-jarige bouwman. Was 8.2.1792 inwonend bij zijn moeder, kreeg 3 morgen 212 roe zaailand in Groot Cromstrijen en nog 2 morgen 278 roe op 18.2.1794, waarvan hij het eerstgenoemde op 13.5.1794 voor 7 jaar verhuurde aan zijn broer Jacob. Deed in 1803 belijdenis en betaalde in datzelfde jaar de 80ste penning ad. ƒ 28:18:8 voor het transport van een huis aan hem. Ontving in 1805 ƒ 5:1:0 voor het rijden en gebruiken van zakken van 81 ton turf en voor hetzelfde werk in 1807 nog eens ƒ10:3:0. Werd plv. notabel op 27.1.1820 en ouderling te Numansdorp op 1.1.1822. Woonde op 't Hogezand.
1
e huwelijk te Numansdorp 1.5.1803 met Iefje van der Burg, geboren Numansdorp 27.1.1782, overleden aldaar 5.5.1829. Dochter van Willem en Lijsbeth Arys van der Burg.
2
e huwelijk Numansdorp 29.5.1831 met Sara Andeweg, gedoopt Numansdorp 7.4.1782, overleden aldaar 27.8.1859, bouwvrouw. Dochter van Cornelis Andeweg en Lena Meijer.
Kinderen uit het 1
e huwelijk:
1. Ariaantje, gedoopt Numansdorp 19.2.1804, begraven Numansdorp 11.8.1804;
2. Elisabeth, gedoopt Numansdorp 28.7.1805 en overleden Klaaswaal 10.5.1872. Gehuwd Numansdorp 4.5.1828 met Roeloef van der Waal, geboren Numansdorp 25.4.1794 en overleden Klaaswaal 29.10.1879 op de leeftijd van 85 jaar en 6 maanden. O.a. gemeenteraadslid te Klaaswaal. Zoon van Arie Hermensz van der Waal en Annigje Sonneveld. Het echtpaar had een groot aantal kinderen, waarvan het merendeel zeer jong overleed. Minimaal één volwassen zoon, Johannes welke op 17.8.1866 huwt met Cornelia den Hartigh;
3. Pieter. zie VIIIb;
4. Adriaantje, geboren 21.6.1809, gedoopt Numansdorp 25.6.1809. Huwde Numansdorp 21.4.1833 met Paulus van der Griend, gedoopt 1802 Numansdorp en overleden aldaar 22.7.1877. Zoon van Cornelis van der Griend en Lysbeth Prooijen;
5. Willempje, gedoopt Numansdorp 14.7.1811;
6. Leendert, zie VIIIh;
7. Willempje, geboren Numansdorp 6.11.1813, overleden aldaar 26.7.1822;
8. Arie, zie VIIIj;
9. Aart, geboren Numansdorp 30.12.1817, overleden aldaar 12.2.1818;
10. Maria, geboren Numansdorp 17.1.1819en overleden Klaaswaal 25.3.1877. Huwde Numansdorp 24.3.1849 Cornelis Boender, arbeider, geboren Oud-Beijerland 27.12.1821 en overleden Klaaswaal 10.1.1876. Zoon van Maarten Boender en Hadewij van der Burg. Cornelis kreeg een aantal malen hulp van De Armen van Westmaas. Kind: Iefje, geboren Group/Westmaas 22.8.1852 en overleden aldaar 6.12.1852;
11. Johanna, geboren Numansdorp 9.9.1820, overleden aldaar 22.3.1859. Trouwde Numansdorp 23.10.1847 Joost Bestebroer; geboren Zuid-Beijerland 1.2.1824, overleden Numansdorp 1.1.1866. Zoon van Wilhelmus Bestebroer en Maaijke van Alphen. Joost is hertrouwd met Elizabeth Boender.
12. Willem zie VIIIi.

Achtste generatie 

VIIIg Pieter Kappetijn/Kaptein (uit VIIa). Melkboer/arbeider Gedoopt Numansdorp 12.10.1788, overleden Heinenoord 30.10.1838. Trouwde Lena Korrendijker, gedoopt Klaaswaal 9.12.1787, dochter van Hendrik Korrendijker en Jannigje Verhoef (info van Willeke Molema). Tweede huwelijk Mijnsheerenland 9.10.1810 met Bastiaantje Rijsdijk gedoopt Mijnsheerenland 29.6.1788, overleden Heinenoord 9.3.1847, dochter van Jacob Leenderts Rijsdijk en Lena Johannesdr Schelling.
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Ary, bij de aangifte van het overlijden van zijn vader 29 jaar
2. Pieter, gedoopt Klaaswaal 5.8.1810
Idem tweede huwelijk:
3. Jacob (zie IXi);
4.
Trijntje, geboren Mijnsheerenland 3.9.1812, aldaar overleden 11.6.1828;
5.
Lena, geboren Mijnsheerenland 20.12.1813 en overleden Heerjansdam 20.1.1898. Trouwde Groote Lindt 11.11.1836 Mels van Driel, geboren Groote Lindt 7.4.1810 en overleden Heerjansdam 14.4.1871. Zoon van Jan van Driel en Jacomijntje van Driel.
6.
Johannes zie IXk;
7.
Neeltje, geboren Mijnsheerenland 13.10.1817 en overleden Gouda 23.5.1861. Bevalt Heinenoord 14.7.1842 van Bastiaantje Kappetein;
8.
Dirk (zie IXl);
9.
Leendert (zie IXn);
10.
Willem, geboren Mijnsheerenland 18.6.1820. Tweeling met de voorafgaande;
11. Bastiaantje, geboren Mijnsheerenland 21.1.1821, overleden Heinenoord 24.8.1835;
12. Pieter, geboren Mijnsheerenland 19.6.1822, overleden aldaar 24.4.1824;
13.
Adrianus, geboren Mijnsheerenland 29.6.1826, overleden aldaar 23.1.1827.

VIIIa Dirk Kaptein (uit VIIa). Geboren Numansdorp 27.2.1792, gedoopt aldaar 4.3.1792, overleden Mijnsheerenland 18.4.1846. In 1815 bouwknecht te Westmaas, 1816 korenmolenaar van molen “De Goede Hoop” aan de Westdijk te Mijnsheerenland (wijk A, nr 15), 1842 en 1846 huis nr 14 te Mijnsheerenland. Was in 1839 lid van de gemeenteraad van Mijnsheerenland  en gecommiteerde van het Armenbestuur van Mijnsheerenland van Moerkerken. Trouwde Mijnsheerenland 5.5.1815 Adriana Rozendaal, geboren Westmaas 24.8.1793, gedoopt aldaar 25.8.1793, overleden Mijnsheerenland 4.8.1842. Dochter van Arij Antonijs Rozendaal (bouwman) en Neeltje Pleuns de Graaf.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arij Kaptein. zie IXa;
2. Trijntje, geboren Mijnsheerenland 4.12.1817, overleden aldaar 9.7.1835;
3.
Neeltje, geboren Mijnsheerenland 7.3.1819 en overleden Puttershoek 14.4.1893. Trouwde te Mijnsheerenland 3.6.1838 Adrianus Johannes de Bruijn, geboren Dordrecht. 14.8.1815 en overleden Mijnsheerenland 24.8.1850. Vroedmeester. Zoon van Johannes de Bruijn (boekverkoper) en Christina Meijer;
4.
Dirk, zie IXm;
5.
Adrianus, geboren Mijnsheerenland 8.12.1835, overleden aldaar 29.1.1836.

VIIIe Adrianus Kaptein (uit VIIa). Geboren Numansdorp zondag 21.5.1797, overleden Heinenoord 3.12.1858 oud 62 jaar. Molenaarsknecht en molenaar van molen “De Goede Hoop” aan de Westdijk te Mijnsheerenland. Woonde in 1828 in Rotterdam en huwde in dat jaar Huigje van Hal, oud 21 jaar. Arbeidster uit Klaaswaal. Overleden Numansdorp 29.4.1832. Dochter van Simon van Hal en Jannigje Boot. Adrianus is een tweede maal getrouwd te Schiedam op 16.5.1833 met Catharina Eijkhout, geboren Dussen 30.10.1810, dochter van Adriaan Eijkhout en Maria Stael. Gescheiden Rotterdam 14.4.1855.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Simon, geboren Schiedam 6.7.1830 en overleden Klaaswaal 7.9.1846, 16 jaar oud;
2. Jacob, geboren Rotterdam 22.4.1829 en overleden aldaar 31.12.1829;
3. Leendert Kaptein. zie IXf;
Kinderen uit tweede huwelijk:
4. Adrianus, geboren Schiedam 16.5.1834;
5. Cornelia (Neeltje) Kapitein, gedoopt Dussen (RK) 3.9.1835 en overleden Rotterdam 1.12.1879. Gehuwd 21.11.1860 Rotterdam met Gerrit Litzau, geboren Rotterdam 1832 en overleden aldaar 16.5.1888, zoon van Kornelis Litzau en Cornelia van Lom, tuinman;
6. Adrianus Cornelis Kapitein, gedoopt Dussen (RK) 23.2.1839.


VIIIk Leendert Kappitijn/Kappeteijn/Kappetein (uit VIIa). Geboren Numansdorp maandag 15.10.1798. Gedoopt 21.10.1798. Overleden Rotterdam 26.4.1847. Molenaar. Huwde Hoogvliet 10.5.1822 Ingetje Onderdelinden, geboren 22.9.1797. Dochter van Ary Onderdelinden en Lydia Jacobsdr. Mastenbroek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Neeltje, geboren Hoogvliet 21.2.1823 en overleden Rotterdam 19.9.1869. Naaister. Gehuwd Rotterdam 25.2.1857 met Johannes Jacobus Spierings, geboren Amsterdam ±1829 en overleden>1869. Zeeman. Zoon van Johannes Jacobus Spierings en Pieternella Johanna Fortman. Kind: Johannes Jacobus, geboren Rotterdam 22.7.1856 en Ingenitha Jacoba, geboren Rotterdam 5.2.1869;
2.
Arie, geboren Hoogvliet 1.7.1824 en overleden Rotterdam 11.4.1840;
3.
Lydia Kaptein, geboren Hoogvliet 15.8.1825. Op 15.8.1849 “kostenloos” gehuwd met Cornelis van Zijl, geboren Delfshaven 12.6.1829. Hofmeester bij de koopvaardij. Zoon van Cornelis van Zijl en Christina van Wingerden. Erkend kind uit dit huwelijk Cornelis Adrianus, geboren 9.6.1849. Tevens een Dochter Ingenetta, geboren Rotterdam ~1851. Woonden 1849 “Op de Zeijl” te Rotterdam;
4.
Jacob, geboren Hoogvliet 10.1.1828 en overleden Rotterdam 8.4.1846. Scheepsjongen aan boord van het schip “Kolonel Koopman”;
5.
Jan, geboren Rotterdam 26.7.1830 en overleden Rotterdam 30.9.1830;
6. Jan Kappeteijn, geboren Rotterdam 22.10.1832. Gehuwd Rotterdam 18.4.1860 met Maria Cornelia van Zijl, geboren Delfshaven januari 1832 en overleden Rotterdam 11.5.1861. Dochter van Cornelis van Zijl en Christina van Wingerden. Kind: Ingetje Maria, geboren Rotterdam 22.1.1861;

VIIIc Aart Kappetein/Kaptein (uit VIIa) . Geboren Numansdorp donderdag 29.1.1801, overleden Heerjansdam zaterdag 22.1.1859. Arbeider. 1e huwelijk St Antoniepolder d.d. 13.10.1821 met Jannigje Zeeman, geboren St Anthoniepolder donderdag 5.12.1793, overleden Kleine Lindt dinsdag 22.6.1847 (53 jaar). Dochter van Korstiaan Pietersz. Zeeman en Maaike Bastiaantsdr. Barendrecht, 2e huwelijk Kleine Lindt 5.9.1850 met Aartje Verbruggen, geboren 1804 te Heerjansdam. Arbeidster. Dochter van Adrianus Verbruggen en Lena de Man
Kinderen uit 1e huwelijk:
1. Korstiaan zie IXc
2. Jakob zie IXt
3. Aart, geboren Sint Anthoniepolder 16.8.1828 en overleden aldaar 26.9.1830;
Op 6.1.1834 te Heinenoord een doodgeboren zoon;
4. Pieter, geboren Sint Anthoniepolder 14.3.1835 en overleden aldaar 20.6.1835;
5. Adrianus, geboren 21.5.1836 Sint Anthoniepolder, overleden 14.2.1846 Barendrecht
6. Neeltje, geboren Mijnsheerenland 10.8.1838, overleden 31.12.1838, oud 4 maanden en 22 dagen;
Kinderen uit 2
e huwelijk:
7. Aart, geboren Kleine Lindt 24.12.1851, overleden aldaar 20.8.1852;
8. Aartje geboren Kleine Lindt 23.6.1854.

VIIId Ary Kappetein (uit VIIa). Geboren Numansdorp woensdag 6.12.1809, gedoopt 10.12.1809 en  overleden Heinenoord 27.6.1863. Arbeider/bouwknecht. Gehuwd Mijnsheerenland 12.5.1833 met Magcheltje Monster, geboren Heinenoord 18.3.1811. Overleden Spijkenisse 16.1.1888. Dochter van Jan Monster (overleden 13.1.1831 te Heinenoord) en Willemijntje Verzijl, arbeidster. Arij en Magcheltje konden niet schrijven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren Heinenoord 28.2.1834 en overleden aldaar 21.8.1834;
2.
Jan, zie IXs;
3. Neeltje, geboren Mijnsheerenland 23.2.1836 en overleden aldaar 30.3.1837;
4.
Neeltje, geboren Heinenoord 21.9.1837 en overleden aldaar 15.1.1840;
5.
Willemijntje, geboren Heinenoord 29.9.1838 en overleden aldaar 17.10.1838;
6. .
Jakob zie IXg
7.
Willemijntje, geboren Heinenoord 6.5.1841 en overleden aldaar 19.9.1841;
8.
Neeltje, geboren Heinenoord 25.1.1843 en overleden aldaar 23.11.1843;
9.
Willem, geboren Heinenoord 6.7.1844, overleden aldaar 8.8.1844;
10.
Neeltje, geboren Heinenoord 27.4.1846 en overleden aldaar 3.1.1847;
11 Willem, zie IXp;
12 Adrianus, geboren Heinenoord 19.3.1853 en overleden 14.8.1853.

VIIIf Pieter Kappetein (uit VIIc). Gedoopt Goudswaard 17.11.1797, overleden < 25.2.1843. Trouwde Meppel 6.10.1837 met Aaltien Noorman, op de dag van het huwelijk 25 jaar, dochter van Gerrit Noorman en Christina Hendricks. Aaltien trouwt 25.2.1843 met Berend Frans Allarm.
Kinderen uit huwelijk:
1. Wilhelmus Marinus zie IXh.

VIIIb Pieter Kappetein (uit VIIb). Gedoopt Numansdorp 24.7.1807, overleden aldaar 7.8.1855. Bouwman. Trouwde Strijen 5.5.1841 Maria Steenbergen, geboren Strijen 3.12.1812, overleden Numansdorp 11.7.1854. Dochter van Arie Steenbergen, bouwman en Lijntje Kranenburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie zie IXo;
2. Johannes, geboren Numansdorp 16.6.1843. Jong overleden;
3. Bastiaan zie IXe;
4.
Johannes. zie IXb;
5. Iefje Lijntje, geboren Numansdorp 15.6.1848, overleden Strijen 27.4.1896. Begraven Strijen 29.4.1896 in de 4e klasse (van de armen). Iefje was van 6.11.1870 tot 1.5.1971 dienstbode te Heerjansdam. Daarna vertrok zij naar Klaaswaal. Getrouwd 17.10.1872 te Strijen met Adrianus Steenbergen, arbeider, geboren 18.10.1845 te Strijen, overleden 29.3.1902 te Strijen, zoon van Adrianus Steenbergen en Anna Dolk;
6. Aart zie IXj ;
7. Lijntje, geboren Numansdorp 25.9.1850, overleden Numansdorp 21.6.1855.

VIIIh Leendert Kappetein (uit VIIb). Gedoopt Numansdorp 7.12.1812, overleden Numansdorp 13.12.1852 oud 39 jaar. Huwde Zuid Beijerland 6.7.1849 Johanna van Lugtenburg, geboren Zuid Beijerland 4.10.1828. Dochter van Hendrik Cornelis van Lugtenburg en Neeltje Cornelisdr Verhulp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Iefje, geboren Numansdorp 28.6.1851, overleden Dubbeldam 29.11.1948. Van ´t Hoge Zand. Herbergierster. Huwde 26.6.1873 Numansdorp met Cornelis Engelbertus de Korver , geboren Dubbeldam/Wieldrecht 18.9.1851 en overleden aldaar 01.01.1913. Herbergier. Zoon van Machiel de Korver (logementhouder en paardenfokker) en Pietronella Rijsoort (bouwvrouw). Uit dit huwelijk elf kinderen, allen geboren te Willemsdorp.

VIIIj Arie Kaptein (uit VIIb). Geboren Numansdorp 24.12.1814 en overleden Maasdam 1887. Schoenmaker te Cillaarshoek. Huwt Heinenoord 17 augustus 1842 Johanna Berkman, 19 jaar oud, dienstbode. Geboren te Strijensas. Overleden >1887. Dochter van Goris Berkman (rietdekker te Maasdam) en Cornelia Vink.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Iefke, geboren Hardinxveld 5.10.1843 en overleden aldaar 26.11.1843;
2. Johannis, geboren Cillaarshoek 20.12.1844 en overleden aldaar 9.9.1846, oud 1 jaar en 9 maanden;
3. Cornelia, geboren Cillaarshoek 28.1.1846 en overleden Numansdorp 28.2.1927. Zij beviel Maasdam 30.11.1872 van een dochter, Cornelia Kaptein. Deze overleed Maasdam 28.8.1873. Haar moeder, Cornelia was op dat moment dienstbode te s-Gravendeel. Cornelia huwde Numansdorp 1.5.1874 met Cornelis Nieuwland, geboren ca1838 Numansdorp, zoon van Aart Nieuwland en Jannigje Zilverschoon;
4. Johannis, geboren Cillaarshoek 24.2.1848 en overleden aldaar 17.3.1849, oud 1 jaar;
5. Iefje. Geboren Cillaarshoek 21.8.1849 en overleden Nieuwenhoorn 8.3.1947. Dienstbode. Trouwde Mijnsheerenland 30.10.1874 Matthijs Quispel, oud 30 jaar, geboren Strijen 1.12.1843 en overleden aldaar 12.12.1884, bode, zoon van Laurens Adrianusz Quispel (overleden voor datum huwelijk), beurtschipper en Annigje Schelling. Iefje hertrouwde 28.4.1887 Strijen met Frans Boot, geboren ca 1835 Numansdorp, overleden Zuid Beijerland 13-8-1907, zoon van Adrianus Boot en Kornelia in ’t Veld.
Uit dit huwelijk: Annigje (2x), Arie Laurens (2x), Johanna (2x), Laurens en Arie;
6. Hendrika Maria. Geboren Cillaarshoek 9.1.1853 en overleden aldaar 18.1.1853, oud 9 dagen;
7. Goris zie IXr;
8. Johannis Pieter. Geboren Maasdam/Cillaarshoek 12.3.1858 en overleden Cillaarshoek 11.3.1859;
9. Johanna. Geboren Cillaarshoek 2.12.1859 en overleden Cillaarshoek 8.3.1860;
op 23.2.1861, 14.8.1862 en 20.3.1864 aangiften van doodgeboren kinderen
10. Pietertje, geboren Cillaarshoek 11.1.1868 en overleden Maasdam 27.2.1868.

VIIIi Willem Kappetei(j)n (uit VIIb). Geboren Numansdorp 9.7.1824, overleden aldaar 6.12.1894 en  begraven Numansdorp 10.12.1894. Landbouwer. (In de boedelbeschrijving van zijn broer Pieter (VIIIb) genoemd als aardappelboer. Hij was voogd van de kinderen van Pieter) Gehuwd Numansdorp 15.10.1858 met Huigje van Prooijen. Geboren Numansdorp 13.4.1830 en overleden aldaar 29.1.1902. Dochter van Leendert van Prooijen (arbeider) en Huigje Kraak.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Iefje, geboren Numansdorp 13.7.1853 en overleden Abbenbroek 11.2.1889. Huwde Numansdorp 28.4.1887 met Cornelis van Lugtenburg, geboren Nieuw Beijerland 13.7.1853 en overleden Abbenbroek 27.10.1925, zoon van Cornelis van Lugtenburg en Adriaantje Dekker. Cornelis was weduwnaar van Sara Cornelia Hollaar uit Zuidland en hertrouwde later met Arendje Westdijk uit Abbenbroek.;
2.
Leendert Johannes zie IXq;
3. Johanna, geboren Numansdorp 18.2.1861. Huwde Numansdorp 26.4.1882 met Vincent Marinus Niemantsverdriet, geboren Numansdorp 17.12.1858. Zoon van Frans Niemantsverdriet en Arnolda van Eijmeren;
4.
Huigje, geboren Numansdorp 9.2.1862, overleden aldaar 14.4.1890;
5. Johannes Leendert, geboren Numansdorp 25.2.1863 en overleden aldaar 4.1.1868;
6.
Elisabeth, geboren Numansdorp 5.3.1865 en overleden aldaar 15.1.1868;
7.
Pieter, geboren Numansdorp 26.7.1866 en overleden aldaar 12.12.1867, oud 1 jaar en bijna 5 maanden;
8. Johannes Leendert, geboren Numansdorp 28.8.1868 en overleden aldaar 31.8.1887.

Negende generatie

IXi Jakob Kaptein (uit VIIIg). Geboren Mijnsheerenland 11.10.1811. Overleden Mijnsheerenland 14.3.1847. Trouwde Mijnsheerenland 26.4.1834 Dirksje van den Broek, 23 jaar. Geboren Wieldrecht 16.5.1810 en overleden Mijnsheerenland 13.5.1891. Dochter van Thomas van den Broek (overleden 5.10.1817 te Dordrecht) en Annigje Ham (arbeidster te Puttershoek).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bastiaantje, geboren Mijnsheerenland 14.7.1834 en overleden aldaar 10.10.1888. Bastiaantje was van 6.5.1864 tot 1.2.1874 dienstbode te Heerjansdam. Daarna vertrok zij naar Rotterdam;
2.
Thomas, geboren Mijnsheerenland 30.8.1835 en overleden 27.11.1835;
3.
Thomas, zie Xn;
4.
Pieter, zie Xp;
5. Ewout, zie Xq;
6. Annigje, geboren Mijnsheerenland 15.2.1846 en overleden 7.8.1846.

IXk Johannes Kappetein (uit VIIIg) Geboren Mijnsheerenland 27.05.1816, overleden Heinenoord 5.12.1850. Arbeider. Gehuwd Heinenoord 5.4.1844 met Geertrui(da) de Reus, geboren Oud-Beijerland 20.8.1810, overleden Heinenoord 18.9.1845. Dienstbode. Dochter van Jacob de Reus en Adriana Fernes. 2e huwelijk op 2.5.1850 te Heinenoord met Teuna Kleibergen, geboren 1.1.1821 te Heinenoord, overleden 21.7.1900 Heinenoord. Arbeidster. Dochter van Jacob Kleibergen, arbeider en Teuntje van der Plicht (overleden <2.5.1850).
Kind uit 1
e huwelijk:
1. Pieter zie Xi.
levenloos kind op 6.9.1845.
Kind uit 2
e huwelijk:
2. Johanna Kaptein, geboren Heinenoord 19.2.1851 en overleden Rotterdam 30.5.1916. Huwt Heinenoord 16.5.1870 met Jan de Haan oud 25 jaar en geboren te Rhoon ca 1846 en overleden Rotterdam 9.4.1913, arbeider. Zoon van Jacob de Haan, arbeider en Cornelia Molenaar. Uit dit huwelijk: Johanna (Charlois 25.9.1877-Rotterdam 13.7.1965) en Joost (Charlois 1890/1) .

IXl Dirk Kappetein (uit VIIIg). Geboren Mijnsheerenland 13.1.1819, overleden Heinenoord 11.8.1880. Arbeider. Was tot 1868 lid van het kiescollege van de NH-kerk. Huwde 1.5.1847 te Heinenoord Pleuntje Leeuwenburgh, oud 24 jaar, geboren Heinenoord 14.12.1822, aldaar wonende en aldaar overleden  2.9.1850, oud 26 jaar. Arbeidster. Dochter van Willem Leeuwenburgh (overleden<1.5.1847) en Anna de Vroomen. Dirk hertrouwde 6.5.1852 te Heinenoord met Wilhelmina Vogelaar, geboren Heinenoord 3.7.1814 en aldaar overleden 25.6.1880. Dochter van Pleun Vogelaar en Neeltje van Ham. Wilhelmina was weduwe van Cornelis Groeneweg (1806-1842) en had uit dit huwelijk reeds vier kinderen.
Uit het eerste huwelijk een levenloze zoon op 21.12.1848
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Bastiaantje, geboren 25.5.1853 te Heinenoord en overleden Oostvoorne 8.5.1935. Trouwt Heinenoord 21.5.1880 met Philippus Verrijp, dan 25 jaar, arbeider. Geboren Mijnsheerenland 9.5.1856 en overleden 10.2.1945. Zoon van Adrianus Verrijp en Dora Maria Strik;
2.
Pleun, geboren 11.11.1854 te Heinenoord, overleden 23.5.1872 te Heinenoord. Schoenmaker.

IXn Leendert Kaptein (uit VIIIg). Geboren Mijnsheerenland 18.6.1820, overleden Maasdam 5.1.1854 oud 33 jaar. Gehuwd Maasdam 14.11.1849 met Adriana Struik, geboren Maasdam 6.2.1824, dochter van Kleijs Struijk en Margaretha Scheffers.
Kind uit dit huwelijk:
1. Bastiaantje, geboren Maasdam 29.6.1852 en overleden aldaar 26.11.1853, oud 1 jaar.

IXa Arij Kaptein (uit VIIIa). Geboren Mijnsheerenland 14.10.1816, overleden aldaar 16.1.1851. In 1844 korenmolenaar wonende te Mijnsheerenland (huis 79) en in 1851 idem (huis 14). Molenaar op de nog bestaande molen “De Goede Hoop”. Trouwde Mijnsheerenland 21.10.1843 Niesje Rietveld, geboren Mijnsheerenland 25.6.1821, overleden St. Anthoniepolder 21.10.1862 in huis 92. Dochter van Pieter Rietveld (bouwman) en Willempje Johannesdr. Vernee. Niesje hertrouwde Maasdam 29.1.1852 met Cornelis Bastiaansz Roos, vlasboer, die na haar overlijden voogd werd over de minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk. Geboren Maasdam 26.8.1822 en aldaar overleden 3.6.1878. Zoon van Bastiaan Roos en Barbera Smits. Cornelis hertrouwde na het overlijden van Niesje te Maasdam op 14.6.1866 met Maria Slooter, geboren Maasdam 1841 en aldaar overleden 12.12.1869. Dochter van Marinus Slooter en Elizabeth van Vliet.
Kinderen uit het huwelijk van Arij en Niesje:
1. Adriana, geboren Mijnsheerenland 8.2.1844, overleden in de VS na .9.1887. Trouwde Maasdam 18.5.1865 Jacob Monster, geboren St. Anthoniepolder 10.2.1840, overleden in de VS na .9.1887. Zoon van Arij Monster en Grietje Barendregt. Jacob was bouwman samen met zijn vader en broer Krijn te St. Anthoniepolder. Van 1872-1882 bestuurder van de NH-kerk te St. Anthoniepolder. Emigreerde september 1887 met zijn vrouw en vijf van zijn kinderen naar de VS om een betere toekomst op te bouwen. Zie ook de advertentie van de verkoop van de boedel in het boek van C. Monster. Gegevens van na de emigratie zijn niet bekend. Minstens één van de kinderen, Niesje Grietje Monster, bleef in Nederland.
2. Willempje, geboren Mijnsheerenland 9.2.1845, overleden Maasdam 1915. Huwde 29.6.1865 te Maasdam Marinus Slooter, oud 22 jaar, bouwman. Zoon van Marinus Slooter en Elizabeth van Vliet. Na het overlijden van Marinus hertrouwde Willempje 21.9.1867 te Maasdam Denis Palsrok, oud 26 jaar, bouwman. Geboren s-Gravendeel. Overleden <1915. Zoon van Cornelis Palsrok en Elizabeth Snijders (beiden overleden voor de datum van het huwelijk). ;
3. Treintje, geboren Mijnsheerenland 10.9.1846 en overleden Overschie 30.1.1913. Trouwde 14.6.1866 te Maasdam met Jan Verhoeven, oud 26 jaar, geboren Maasdam, bouwman. Overleden Heinenoord 19.2.1879. Zoon van Leendert Verhoeven en Adriaantje van der Linden Uit dit huwelijk o.a. Niesje, die op 8.12.1945 (78 jaar oud) te Delft overleed, zij was toen weduwe van Johannes Meijer. Trijntje hertrouwt Heinenoord 19.5.1880 met Pieter Veenman, dan 36 jaar, overleden Kethel 10.7.1917, koopman, wonende te Overschie. Zoon van Pieter Veenman en Ingetje van der Velde;
4.
Pieter, geboren Mijnsheerenland 8.11.1848, overleden Mijnsheerenland 9.2.1849;
5.
Pietertje, geboren Mijnsheerenland 20.2.1850, overleden Maasdam 18.10.1851.

IXm Dirk Kaptein (uit VIIIa). Geboren Mijnsheerenland 13.10.1828, overleden 26.5.1910. Arbeider/korenmolenaar. Gehuwd Mijnsheerenland 6.5.1860 met Dirkje van der Enden, oud 25 jaar, geboren Mijnsheerenland 27.7.1834, overleden Westmaas 21.12.1927, oud 93 jaar en 5 maanden. Dochter van Gerrit van der Enden en Dirkje van Buul. Het echtpaar Kaptein-van der Enden was (9) mei 1900 veertig jaar getrouwd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dirk, geboren Mijnsheerenland 23.2.1861, overleden aldaar 26.11.1867;
2. Appolonia, geboren Mijnsheerenland 18.10.1862. Trouwde Mijnsheerenland 18.5.1881 Leendert Bouman, 23 jaar, geboren te Goudswaard. Schipper. Zoon van Nicolaas Bouman en Willemijntje van der Haag;
3.
Gerrit, geboren Mijnsheerenland 7.1.1867, overleden aldaar 20.1.1867;
4.
Adriana, geboren Mijnsheerenland 5.12.1867, overleden aldaar 26.1.1868;
5.
Dirk, geboren Mijnsheerenland 8.12.1868, overleden aldaar 8.6.1875;
6. Gerritje, geboren Mijnsheerenland 8.3.1872, overleden aldaar 11.5.1872.

IXf Leendert Kaptein (uit VIIIe), geboren Rotterdam 28.11.1831 en overleden Heerjansdam 29.1.1905. Arbeider/tuinier. Getrouwd Westmaas 21.11.1857 met Neeltje Slooter, geboren Goudswaard 10.11.1833 en overleden Heerjansdam 3.9.1904. Dienstbode. Dochter van Bastiaan Slooter (arbeider) en Aagje Slooter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Huigje, geboren Mijnsheerenland 4.9.1850 en overleden aldaar 14.7.1859;
2. Adrianus, geboren Mijnsheerenland 15.12.1859 en overleden Westmaas 1.10.1861;
3. Adrianus zie Xf;
4. Arie, zie Xr;
5.
Aagje, geboren Heinenoord 21.01.1874, overleden Vlaardingen 9.7.1958.Trouwde Heerjansdam 22.5.1897 Marinus van Oudheusden, geboren Heerjansdam 15.3.1871, overleden Delft 4.2.1942. Werkman. Zoon van Johannes van Oudheusden en Neeltje van Andel. Uit dit huwelijk twaalf kinderen. Voor het huwelijk is Roeloef op 24.1.1895 te Zwijndrecht geboren. Hij is bij het huwelijk door Aagje en Marinus erkend.

IXc Korstiaan Kaptein (uit VIIIc). Geboren St.Anthoniepolder 12.4.1822, overleden Heerjansdam 21.11.1894. Trouwde Heerjansdam 5.5.1846 met Maria Dorsman, geboren Groote Lindt ±1828 en overleden Heerjansdam 25.12.1902. Dochter van Isaac Dorsman en Heiltje Willemstein. Overleden tussen 1896 en 1904.
Uit de geboortenaangiftes blijkt dat Korstiaan niet kon schrijven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aart, geboren Heerjansdam 13.11.1846 en overleden aldaar 14.6.1847;
2. Jaantje, geboren Heerjansdam 21.9.1848, overleden Heerjansdam 26.11.1923 en aldaar begraven. Trouwde Heerjansdam 4.7.1867 met Aart Simons, oud 27 jaar, geboren te Heerjansdam 30.1.1842, overleden Heerjansdam 5.9.1909. Gistverkoper. Zoon van Dirk Simons (broodbakker) en Grietje Vijfwinkel. Uit dit huwelijk minimaal één kind: Dirk. (Jaantje wordt in de huwelijksakte Adriaantje genoemd);
3. Jannigje, geboren Heerjansdam 6.1.1852 en overleden aldaar 14.10.1878. Trouwde Heerjansdam 19.4.1877 Adrianus Broekhuizen, oud 24 jaar, geboren Heerjansdam. Arbeider. Zoon van Adolf Broekhuizen (overleden) en Heintje van Oorschot (overleden). Adrianus was weduwnaar van Heiltje van Dam;
4. Adrianus, geboren Heerjansdam 28.2.1853;
5. Izaäk zie Xo;
6. Aaltje, geboren Heerjansdam 22.8.1858 en overleden aldaar 17.10.1899;
7.
Aart zie Xa;
8.
Adrianus, geboren Heerjansdam 24.5.1864 en overleden aldaar 5.2.1930. Ongehuwd;
9.
Jaapje, geboren Heerjansdam 25.11.1867, overleden Dordrecht 1.7.1947 en begraven te Heerjansdam. Trouwde Heerjansdam 29.10.1904 Cornelis van den Berg, 52 jaar, geboren te Sluipwijk 30.9.1852 en overleden Heerjansdam 7.4.1919. Visser. Zoon van Michiel van den Berg en Teuntje Jongeneel (beiden overleden op datum huwelijk). Cornelis was weduwnaar van Neesje van Vuren;
10. Kornelia, geboren Heerjansdam 29.12.1873 en overleden Rotterdam 4.6.1945. Trouwde Heerjansdam 18.4.1896 Gerrit van Weezel, oud 23 jaar, geboren Heerjansdam 17.5.1872. Kleermaker. Zoon van Johannes van Weezel (kleermaker) en Teuna (Helena) van Poppel.

IXt Jacob Kaptein (uit VIIIc). Geboren St Anthoniepolder 16.9.1824, overleden Groote Lindt 28.3.1872. Arbeider. Gehuwd Kleine Lindt 11.7.1855 met Willempje Willemstein, geboren Hazerswoude 7.4.1831. Dochter van Hendrik Willemstein en Lijntje de Jong.  Na het overlijden van Jacob hertrouwde Willempje met Dirk Slooter.
Kinderen uit dit huwelijk (Jacob kon niet schrijven zo blijkt uit de aangifte):
1. Aart, geboren Kleine Lindt 18.8.1855, overleden aldaar 18.10.1855;
2. Hendrik, geboren Kleine Lindt 4.4.1857, overleden aldaar 15.4.1857;
3. Jannigje, geboren Heerjansdam 30.3.1859;
4. Lijntje, geboren Heerjansdam 13.3.1864, overleden Piershil 20.1.1947. Huwde Nieuw Beijerland 3.12.1866  Cornelis Veerman, oud 23 jaar, geboren Nieuw Beijerland en overleden aldaar 28.10.1941. Zoon van Gerrit Veerman en Yda Boender;
5. Aart, zie Xy;
6. Hendrik, zie Xt.

IXs Jan Kaptein. (uit VIIId) Geboren Mijnsheerenland 24.1.1835 en overleden aldaar 25.6.1921. Koopman. Jan ontving voorzover bekend in 1874 t/m 1879 van de bedeling (NH-kerk) en kreeg in het ziekenhuis te Rotterdam zelfs een houten steltbeen. Huwde Heinenoord 17.6.1861 Hendrika van Wingerden, oud 22 jaar, geboren H.I.Ambacht en wonende te Heinenoord, overleden Dubbeldam 19.10.1923, dochter van Jacobus van Wingerden (arbeider) en Maaike Vleggaart (overleden <17.6.1861).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie, geboren Heinenoord 27.9.1862, overleden aldaar 23.12.1866;
2.
Maaike, geboren Heinenoord 4.6.1864, overleden aldaar 13.4.1865;
3.
Maaike, geboren Heinenoord 4.6.1865, overleden Delft 9.1.1947. Huwde Delft 19.8.1891 Arie van der Gaag, geboren Rijswijk 3.2.1868 en overleden Delft 3.6.1909. Zoon van Cornelis van der Gaag en Maartje/Martine van Dijk. Uit dit huwelijk negen kinderen;
4.
Jacob, geboren Heinenoord 25.10.1866, overleden aldaar 20.1.1867;
5.
Arie, geboren Heinenoord 14.12.1867, overleden aldaar 23.7.1868;
6.
Macheltje, geboren Heinenoord 25.3.1869, overleden aldaar 29.10.1871;
   op 1.11.1870 aangifte van een doodgeboren kind;

7.
Macheltje, geboren Heinenoord 11.4.1872 en overleden Dubbeldam 8.7.1958. Gehuwd Heinenoord 12.8.1898 met Aart van den Burgh. Bakker/broodbakker. Geboren Geervliet 30.7.1873 en overleden Dubbeldam 26.7.1937. Zoon van Leendert van der Burgh en Martha de Koning. Uit dit huwelijk acht kinderen;
8.
Jacoba, geboren Heinenoord 18.8.1873 en overleden Rotterdam 7.9.1908. Dienstbode. Huwde Dordrecht 12.11.1896 met Arie Vermey; 21 jaar, geboren te Dubbeldam, timmerman. Zoon van Arie Vermeij en Luiksje van Heeren;
9.
Arie, geboren Heinenoord 3.10.1875, overleden aldaar 1.1.1877;
10.
Neeltje, geboren Heinenoord 5.10.1878, overleden aldaar 25.1.1879, vier maanden oud

IXg Jacob Kappetein (uit VIIId). Geboren Heinenoord 19.10.1839 en overleden Vlaardingen 1.6.1918. Gehuwd Heinenoord 23.5.1862 met Hendrina Maria van Gelder, oud 23 jaar, geboren Oud Beijerland 31.12.1838 en overleden 26.1.1904 Heinenoord, dienstbode. Dochter van Cornelis van Gelder, arbeider en Hendrina van Rees.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Macheltje, geboren Heinenoord 17.2.1863 en overleden aldaar 3.7.1863;
2. Arie Kappetein, zie Xs;
3. Cornelis Kaptein, geboren Heinenoord 14.8.1865 en overleden aldaar 25.11.1865;
4. Kornelis Kaptein zie Xg;
5. Lena, geboren Heinenoord 20.3.1868 en overleden Vlaardingen 22.1.1944. Gehuwd Vlaardingen 22.9.1897 met Willem Roest, geboren Vlaardingen 12.12.1869 en overleden aldaar 11.2.1940. Zoon van Ary Roest en Maria van der Windt;
6. Macheltje, geboren Heinenoord 13.9.1869, overleden aldaar 15.11.1870;
7.
Willem, geboren Heinenoord 13.1.1871 en overleden aldaar 30.1.1872;
8.
Macheltje, geboren Heinenoord 2.2.1872 en overleden Vlaardingen 18.12.1950. Verhuisde 19.8.1889 naar Vlaardingen. Huwde Vlaardingen 28.11.1894 Pieter Sas, geboren Vlaardingen 10.9.1872 en overleden Vlaardingerambacht 28.12.1939, zoon van Pieter Sas en Klara Vons. Uit dit huwelijk acht kinderen;
9.
Pieter Hendrikus, zie Xx;
10.
Neeltje, geboren Heinenoord 9.6.1876 en overleden Vlaardingen 8.5.1953. Bevalt te Heinenoord 14.8.1897 van Neeltje Kappetein, die bij het het huwelijk in 1899 erkend wordt. Huwde Heinenoord 26.5.1899 met Marinus Dubbeldam, dan 21 jaar, schoenmaker, geboren te Strijen 14.1.1878 en overleden Vlaardingen 12.1.1951. Zoon van Jacob Dubbeldam (winkelier) en Maria Grijn;
11.
Janna , geboren Heinenoord 1.3. 1878 en overleden aldaar 23.1.1958. Huwt te Heinenoord 15 juni 1900 Leendert van der Sluis, dan 25 jaar, arbeider, geboren Zuid-Beijerland 18.2.1875 en overleden heinenoord 30.4.1948. Zoon van Corstiaan van der Sluis en Magrieta van Rietschoten;
12.
Jan. Zie Xj. 

IXp Willem Kappetein (uit VIIId). Arbeider/visser. Geboren Heinenoord 9.12.1849, overleden aldaar 19.8.1900. Huwde Heinenoord 20.4.1871 Stijntje Kruithof, geboren Numansdorp 6.8.1848, woonde in 1926 te Delft en overleden aldaar 28.9.1927. Dochter van Euft Kruithof (bouwknecht) en Margrietha Korstman (overleden <20.4.1871).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margrietha, geboren Heinenoord 9.3.1872, overleden Delft 17.2.1951.  Huwde Heinenoord 27.11.1895 Arend van der Knaap, geboren Rozenburg 15.11.1874 en overleden Delft 24.7.1928. Arbeider. Zoon van Jacob van der Knaap en Wilhelmina Broos. Uit dit huwelijk acht kinderen;
2.
Macheltje, geboren Heinenoord 12.4.1873 en overleden Gouda 4.1.1940. Gehuwd met Piet Monster, geboren Maasdam 21.5.1876 en overleden Rotterdam 26.4.1935, vrachtrijder. Zoon van Pieter Monster en Annigje Vermaas;
3.
Aria, geboren Heinenoord 11.8.1875 en overleden Den Haag 5.1.1949. Huwt te Heinenoord 21.11.1902 Wouter van der Stel, dan 22 jaar, tuinman, geboren te Maasdam. Zoon van Wouter van der Stel en Teuna Reijerkerk. Uit dit huwelijk o.a. Wouter, geboren Delft 1911 en overleden aldaar 1913;
4.
Janna, geboren Heinenoord 10.10.1876 en overleden aldaar 5.3.1877 vijf maanden oud;
5. Janne, geboren Heinenoord 10.10.1877;
6. Johanna, geboren Heinenoord 19.8.1878 en overleden Delft 30.6.1940. Huwde Delft 4.12.1918 Adrianus Dekker, geboren Heinenoord 26.2.1884 en overleden >30.6.1940. Zoon van Arie Dekker en Adriaantje Koetsveld;
7. Jan, zie Xu;
8.
Euft, zie Xv;
9.
Pieter, geboren Heinenoord 9.5.1887, overleden aldaar 26.1.1889;
10. Neeltje, geboren Heinenoord 22.9.1888, overleden aldaar 17.1.1890, oud 1 jaar en 4 maanden;
11.
Pieter, geboren Heinenoord 19.5.1891 en overleden Delft 24.10.1962;
12. Arie, geboren Heinenoord 18.10.1893, overleden aldaar 19.11.1894.

IXh Wilhelmus Marinus Kappetein (uit VIIIf). Geboren Zutphen 2.7.1840, overleden Meppel 26.12.1889. Trouwde Meppel 4.4.1885 met Griet Bombam, geboren Meppel 18.6.1856 en overleden Meppel 21.5.1904, dochter van Gerrit Bombam en Wilhelmina Massier. Griet hertrouwt in 1893 met Harm Karsten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Wilhelm Gerhard, zie Xw.
op 26.8.1888 te Meppel aangifte van een doodgeboren dochter.

IXo Arie Kappetein (uit VIIIb) geboren Numansdorp 19.1.1842, overleden Klaaswaal  11.10.1914, oud 72 jaar en 8 maanden. Bouwmansknecht. Woonde 5.11.1867 in Maasdam. Weduwnaar van Jannetje Cornelia Schaap, geboren Dubbeldam 30.3.1841 en overleden Klaaswaal 20.1.1894. Dochter van Arie Schaap en Jannigje Herweijer.

IXe Bastiaan Kappetein (uit VIIIb). Geboren Numansdorp 1.11.1844, overleden Nieuw-Beijerland 10.7.1921. Trouwde Klaaswaal 24.4.1874 Adriana Herweijer, geboren Klaaswaal 6.5.1847, overleden Nieuw-Beijerland 28.9.1931. Dochter van Adrianus Herweijer en Luikje van Heeren  ;
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Luikje, geboren Nieuw-Beijerland 11.2.1875 en overleden Klaaswaal 26.2.1918. Huwde Nieuw-Beijerland 24.5.1911 met Willem Jan Kruithof, 36 jaar oud, geboren Klaaswaal, zoon van Hendrik Kruithof en Janna Roos;
2. Pieter zie Xe.

IXb Johannes Kappetein (uit VIIIb). Geboren Numansdorp 5.12.1846, overleden Biert (gem. Geervliet) 3.12.1929. Bouwman. Trouwde Piershil 12.4.1878 Pieternella Catharina Greijn, geboren Piershil 12.4.1854, overleden Geervliet 10.3.1929. Dochter van Cornelis Greijn, bouwman en Johanna Maaskant.
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis. zie Xb;
2. Cornelis Johannes, geboren Biert-Geervliet 10.3.1880, overleden Den Dolder 6.10.1938, landbouwer, inwonend bij zijn ouders en meewerkend op het landbouwbedrijf van zijn vader, ongehuwd;
3. Arie Pieter. zie Xc;
4. Gerbrand Adrianus, geboren Biert-Geervliet 18.9.1884, overleden Rockanje 21.1.1961, landbouwer, inwonend bij zijn ouders en meewerkend in het landbouwbedrijf van zijn vader, ongehuwd;
5. Marinus Bastiaan. zie Xd;
6. Johanna Maria, geboren Biert-Geervliet 21.11.1887, overleden Simonshaven (bij Geervliet) 4.6.1953. Eerste huwelijk op 17.10.1917 te Geervliet met Gerrit van Ekelenburg, timmerman, geboren Barendrecht 16.8.1881 en overleden Rotterdam 14.2.1952. Zoon van Adrianus van Ekelenburg en Adriana Groen. Gescheiden Rotterdam 8.1.1923.  Tweede huwelijk 6.2.1924 te Geervliet met Halling van Strien, melkcontroleur, geboren Abbenbroek 20.4.1897, overleden Hellevoetsluis 4.9.1970. Zoon van Jacob van Strien, beurtschipper/graanhandelaar en Magrietha Hollaar. Kinderen uit dit huwelijk: Magrietha Pieternella Catharina, geboren Geervliet 7.2.1924 en Johannes Jacobus, geboren Geervliet 12.4.1925.

IXj Aart Kappetein (uit VIIIb). Geboren Numansdorp 10.8.1849, overleden Rotterdam 6.6.1899. Commissionair in bouwmaterialen/koopman. Heeft gewoond a/d Goudsche Singel 77, Rotterdam. Huwde Rotterdam 22.5.1878 Elisabeth Werner, geboren Rotterdam 3.1.1853 en overleden aldaar 5.2.1898. Dochter van Johannes Werner en Gerritje van Schaagen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan Peter, geboren Rotterdam 6.7.1878 en overleden aldaar 20.3.1945. Varensgezel.;
2.
Gerardina Maria, geboren Rotterdam 30.9.1879 en overleden aldaar 10.4.1880;
3.
Arthur Joseph, geboren Rotterdam 11.7.1881 en overleden aldaar 22.9.1882;
4.
Pieter Jan, geboren Rotterdam 2.8.1882 en overleden Soerabaja 15.5.1936. Lampenist bij de H.IJ.S.M. en KNIL-soldaat.  
5. Gerardina Maria, geboren Rotterdam 17.8.1883 en overleden aldaar 9.7.1942. Huwt Rotterdam 12.11.1913 met Pieter van der Broek, geboren Rotterdam 16.5.1882. Zoon van Jan van der Broek en Elisabeth Barbera Marselis.
6.
Theodora, geboren Rotterdam 16.1.1885 en overleden aldaar 19.5.1892;
7.
Arthur Josephus, geboren Rotterdam 26.11.1886 en overleden aldaar 15.1.1888;
8.
Josephus Arthur, geboren Rotterdam 2.10.1888 en overleden aldaar 27.4.1891;
9.
Nicolaas, geboren Rotterdam 8.12.1890 en overleden aldaar 30.3.1891;
10.
Frits, geboren Rotterdam 28.12.1891 en overleden aldaar 7.10.1892
11.
Kornelis, geboren Rotterdam 27.8.1893 en overleden aldaar 24.2.1894;
12.
Egbertus zie Xh;
13. Elisabeth, geboren Rotterdam 24.11.1895, en overleden s-Gravenhage 24.7.1975. Vertrok 30.4.1917 als dienstbode naar s-Gravenhage en huwde aldaar op 12.12.1923 Jacob van de Linde, geboren IJsselmonde 8.6.1900, electricien, zoon van Jan Johannes van de Linde en Ingje de Jong

IXr Goris Kaptein (uit VIIIj) Koopman/werkman. Geboren Maasdam 7.8.1856 en overleden Bergen op Zoom 14.9.1939. (Goris kon niet schrijven.) Huwt 24 jaar oud op 28.7.1881 te Maasdam Teuntje van Bommel, 23 jaar oud, geboren 22.7.1858 te Mijnsheerenland en wonende te Maasdam. Overleden Maasdam 25.4.1926. Dochter van Jacob van Bommel (schoenmaker) en Sara Reichard.
Kind uit dit huwelijk:
1. Arie, geboren Maasdam 30.11.1881 en overleden Rotterdam 15.6.1896, oud veertien jaar
2. Jacob, geboren Maasdam 18.12.1882 en overleden aldaar 17.5.1883, oud vijf maanden;
3. Saartje, geboren Maasdam 20.5.1885 en overleden aldaar 22.6.1886.

IXq Leendert Johannes Kappeteijn (uit VIIIi). Geboren Numansdorp 28.12.1859, overleden Rotterdam 25.1.1954. Landbouwer. Huwde 9.3.1882 te Maasdam Grietje Verhoeven, geboren Maasdam 2.11.1861, overleden Zuid-Beijerland 20.11.1939. Dochter van Leendert Verhoeven (vlasser) en Jannigje den Hartog.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren Maasdam 8.8.1882;
2. Willem, geboren Numansdorp 8.8.1883, overleden na 25.1.1954;
3.
Leendert zie Xk;
4.
Huigje, geboren Numansdorp 29.9.1885. Gehuwd Numansdorp 1.12.1910 met Teunis De Rooij; geboren Dubbeldam 6.4.1887 en overleden Rotterdam/Zuid Beijerland 17.6.1961, oud 74 jaar. Zoon van Jan de Rooij en Maria de Bruijn;
5.
Arie, geboren Numansdorp 16.12.1886, aldaar overleden 4.7.1887;
6.
Johanna, geboren Numansdorp 26.8.1888, aldaar overleden 3.9.1889;
7.
Johannes Leendert, geboren Numansdorp 6.11.1890, jong overleden;
8.
Jannigje, geboren Numansdorp 22.3.1892. Gehuwd Numansdorp 30.11.1911 met Hendrik Cornelis  Leeuwenburg, geboren Rhoon 21.2.1885, zoon van Jan Leeuwenburg en Maria van der Linden;
9.
Johannes Leendert, geboren Numansdorp 18.3.1893, aldaar overleden 18.7.1899;
10.
Arie zie Xl;
11.
Maria, geboren Numansdorp 28.2.1899. Gehuwd Zuid-Beijerland 24.4.1923 met Cornelis Frans Schipper, geboren Hekelingen 29-10-1901, zoon van Cornelis Schipper en Leentje Maria van Es;
12.
Johanna, geboren Numansdorp 28.11.1901. Gehuwd Zuid-Beijerland 4.5.1926 met Arie Cornelis Schipper. Geboren Hekelingen 14.3.1900, zoon van Leendert Schipper en Barbara Vrijland Later gehuwd/relatie ? met Jean Timmers, overleden Rotterdam 8.2.1949, oud 78 jaar.;
13.
Johannes zie Xm

Tiende generatie

Xn Thomas Kaptein (uit IXi). Geboren Mijnsheerenland 22.10.1836 en overleden aldaar 1.7.1879. Gehuwd Mijnsheerenland 29.4.1864 met Maaike van Driel, oud 26 jaar, geboren Klaaswaal 29.6.1837 en overleden Mijnsheerenland 11.3.1876. Dochter van Adrianus van Driel (overleden) en Jaapje Huisman. Na het overlijden van Maaike hertrouwt Thomas 28.3.1878 te Oud Beijerland met Maria Schipper, geboren Oud-Beijerland 4.11.1836 en overleden Rhoon 14.4.1921. Dochter van Willem Schipper en Adriana Blokland.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Dirksje, geboren Mijnsheerenland 11.11.1865, overleden Klaaswaal 23.1.1907. Huwde Mijnsheerenland 26.4.1900
Cornelis Jan Oosthoek, oud 38 jaar, geboren Oud-Beijerland 1.1.1862. Arbeider. Zoon van Klaas Oosthoek en Elizabeth Landheer;
2. Jaapje, geboren Mijnsheerenland 21.8.1867, overleden aldaar 22.7.1868;
3.
Jaapje, geboren Mijnsheerenland 6.8.1869, overleden aldaar 6.8.1870;
4. Jacob, geboren Mijnsheerenland 9.9.1871 en overleden aldaar 5.2.1917;
5. Adrianus, geboren Mijnsheerenland 2.9.1873, overleden aldaar 12.12.1873;
6.
Jaapje, geboren Mijnsheerenland 28.1.1875, overleden aldaar 7.7.1875.
Kind uit het tweede huwelijk:
7. Willem Kaptein, zie XIaj.

Xp Pieter Kaptein (uit IXi). Arbeider. Geboren Mijnsheerenland 27.1.1840 en overleden aldaar 20.10.1902. Huwde Mijnsheerenland 22.2.1866 Ariaantje (Maartje) Roos, oud 31 jaar. Geboren Mijnsheerenland 2.3.1835 en overleden aldaar 30.1.1908. Dochter van Gijsbert Roos (vlasboer) en Adriaantje Monster.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob, zie XIaf;
2. Adriaantje, geboren Mijnsheerenland 29.4.1870 en overleden aldaar 21.4.1877;
3. Gijsbert, geboren Mijnsheerenland 29.7.1873 en overleden aldaar 24.3.1886;
4. Dirk, zie XIah.

Xq Ewoud Kaptein (ook Ewout). (uit IXi). Arbeider. Geboren Mijnsheerenland 28.1.1843 en overleden aldaar 22.2.1893. Huwde Mijnsheerenland 18.9.1868 Geertrui Dekker, oud 26 jaar. Dienstbode. Geboren Heinenoord 17.12.1844. Dochter van Arij Dekker en Kniertje Verschoor (arbeiders).
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jacob, geboren Mijnsheerenland 6.3.1869, overleden aldaar 19.6.1869;
2.
Jacob, zie XIag;
3. Arie. zie XIab;
4.
Thomas, zie XIao;
5.
Gerrit, zie XIu;
6.
Dirk, zie XIv;
7.
Willem. zie XIac;
8.
Kniertje, geboren Mijnsheerenland 3.6.1881, overleden Tiel 7.8.1962. Huwde 12.5.1910 te Mijnsheerenland Cornelis ´t Jong, arbeider, oud 38 jaar en geboren te Maasdam 11.9.1871. Zoon van Arie ´t Jong en Dirksje Polderman. Tweede huwelijk van Kniertje Rotterdam 9.10.1935 met Frans Horstink, geboren Tiel 4.12.1888 en overleden aldaar 27.1.1953;
9.
Dirksje, geboren Mijnsheerenland 28.6.1884, overleden Lisse 13.10.1927. Dienstbode. Huwde Mijnsheerenland 25 juni 1908 (dezelfde dag als haar broer Arie) met Pieter van Luik, bloemistenknecht, oud 27 jaar en geboren in Mijnsheerenland/Maasdam 3.7.1880. Zoon van Dirk van Luik en Pieternella van Dongen. Dirksje en Pieter hadden een zoon, Cornelis geboren ~1917. Deze werd als baby van drie maanden na het overlijden van zijn moeder opgenomen in het gezin van zijn oom Dirk (Xivv). Cornelis overleed in 1932.

Xi Pieter Kappetein (uit IXk). Geboren Heinenoord 20.6.1844 en overleden Bleiswijk 23.9.1914. Bouwknecht. Gehuwd Heinenoord 3.5.1872 met Neeltje Barendregt, geboren ca. 1850 te Mijnsheerenland en overleden Bleiswijk 8.12.1907. Dochter van Arij Barendregt en Ingetje Ligthart.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes zie XIk;
2.
Geertrui, geboren Heinenoord 10.10.1874 en overleden aldaar 20.8.1875;
3.
Pieter, geboren Heinenoord 11.5.1876 en overleden aldaar 22.8.1876;
4.
Geertrui, geboren Heinenoord 8.9.1877, overleden aldaar 17.1.1886;
5.
Ingetje, geboren Heinenoord 1.3.1880 en overleden aldaar 16.7.1880;
6. Ingetje, geboren Heinenoord 4.6.1881, overleden Rotterdam 18.2.1962. Dienstbode. Gehuwd Zevenhuizen 5.1.1903 met Gerrit Edenburg, geboren Rotterdam 5.2.1868 en overleden aldaar 30.12.1937. Melkboer. Uit dit huwelijk: Neeltje Margaretha, Maarten, Johanna en Elisabeth ;
7.
Margaretha, geboren Heinenoord 2.10.1883, overleden Heinenoord 14.2.11884;
8.
Margaretha, geboren Heinenoord 24.4.1885 en overleden Rotterdam 4.5.1969. Getrouwd Bleiswijk 16.5.1907 met Bastiaan Visser, geboren Ridderkerk 13.9.1882 en overleden Hilversum 20.10.1975. Zoon van Meeuwis Visser en Adriaantje Jannetje Kranenburg. Uit dit huwelijk: Pieter Meeuwis, Adrianus, Meeuwis, Neeltje Margaretha, Adriaantje Jannetje (jong overleden), Adriaantje Jannetje en Johanna Wilhelmina. ;
9.
Geertrui, geboren Heinenoord 22.11.1886, 20.6.1887 overleden;
10.
Geertrui, geboren Heinenoord 11.4.1888 en verdronken Bleiswijk 21.3.1959. Gehuwd met Cornelis de Graaf, geboren Bleiswijk 7.3.1892 en overleden aldaar 12.11.1974. Kinderen uit dit huwelijk: Pieternella, Wilhelmina, Cornelis, Gerard en Marinus Pieter  ;
11.
Willem zie XIl

Xf Adrianus Kaptein (uit IXf). Vlasbewerker/schoenmaker. Geboren Mijnsheerenland 31.5.1865, overleden Heerjansdam 5.2.1930 en aldaar begraven. Trouwde Heerjansdam 18.4.1891 Maaike Sloof, geboren Heerjansdam 4.6.1872. Dochter van Jan Sloof (arbeider) en Plonia Willemstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert zie XIw,
2. Jan zie XIj;
3. Neeltje, geboren Zwijndrecht 29.12.1904, overleden 21.6.1992. Dienstbode. Gehuwd Rotterdam 11.5.1927 met Hendrik de Ruiter, geboren 27.8.1902 Klaaswaal en overleden Rotterdam 27.9.1987.

Xr Arie Kaptein. (uit IXf). Werkman. Geboren Mijnsheerenland 26.8.1867, overleden Heerjansdam 10.11.1940. Huwde Heerjansdam 27.4.1895 Bastiaantje Verveer, oud 25 jaar en geboren Heerjansdam 16.11.1869 en overleden aldaar 14.2.1923. Dochter van HermenVerveer en Jandina Jacoba Bode, beiden voor het huwelijk van hun dochter overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jandina Jacoba, geboren Heerjansdam 23.1.1896 en overleden aldaar 28.1.1978. Begraven te Heerjansdam. Gehuwd Heerjansdam 24.5.1922 met Lodewijk van Dijk, geboren Heerjansdam 23.1.1894;
2.
Leendert, zie XIap;
3.
Neeltje, geboren Rotterdam 27.7.1899 en overleden Heerjansdam 2.12.1900;
4. Hermen, zie XIae;
5. Neeltje, geboren Heerjansdam 29.12.1903 en overleden Rotterdam 21.6.1992. Huwde Heerjansdam 1.11.1923 Adrianus van Gameren, geboren Heerjansdam 1.3.1896 en overleden aldaar 4.7.1955;
Op 4.1.1906 te Heerjansdam aangifte van een levenloos kind;

6.
Bastiaantje, geboren Heerjansdam 11.2.1907, overleden Dordrecht 8.11.1989 en begraven Zwijndrecht. Gehuwd Heerjansdam 9.6.1932 met Hendrik Droogendijk, geboren Zwijndrecht 21.2.1906, overleden Dordrecht 9.6.1986 en begraven Zwijndrecht. Tuinder.;
7.
Aagje, geboren Heerjansdam 13.3.1909 en overleden Sneek 5.2.1987. Huwde Rotterdam 20.8.1930 met Jacobus de Korte, geboren Rotterdam 24.8.1907 en overleden Sneek 29.4.1974;
8.
Maria, geboren Heerjansdam 22.9.1911.

Xo Izaäk Kaptein (uit IXc). Arbeider. Geboren Heerjansdam 20.10.1855 en overleden aldaar 13-2-1896. Trouwde Heerjansdam 17.5.1879 Ariana Leenheer, dienstbode, oud 23 jaar, geboren Kleine Lindt 7.7.1855 en overleden Barendrecht 23.3.1927, dochter van Arij Leenheer (overleden) en Elizabeth Bode.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Jannigje, geboren Heerjansdam 20.12.1879 en overleden aldaar 21.5.1908. Gehuwd Heerjansdam 21.5.1904 met Adrianus van den Berg, arbeider, zoon van Hendrik van den Berg en Johanna Petronella van den Berg. Adrianus hertrouwt met Cornelia Asbach.;
2. Korstiaan, zie XIx;
3. Jannigje, geboren Heerjansdam 16.1.1886 en overleden Rotterdam 12.6.1925. Trouwde Heerjansdam 26.6.1909 Marinus Huijser, oud 25 jaar, geboren Oost- en West-Barendrecht, fabrieksarbeider,  zoon van Arij Huijser en Jannigje van Dijk;
4. Maria, geboren Heerjansdam 16-12.1888 en overleden Dordrecht 27.6.1964. Trouwde Heerjansdam 22.5.1915 Pieter Nootenboom, oud 25 jaar, geboren Barendrecht 9.2.1888 en overleden Barendrecht 9.1.1920. Timmermansknecht. Zoon van Jan Nootenboom (ijzerwerker) en Fijgje Visser;
5. Ariana, geboren Heerjansdam 29.12.1891 en overleden Barendrecht 29.3.1972. Trouwde Heerjansdam 27.2.1919 Joost Koedoot, oud 28 jaar, geboren Barendrecht 31.3.1890 en overleden Den Haag 23.1.1966. Tuindersknecht. Zoon van Jacob Koedoot (arbeider) en Hilligje Lems (overleden);
6.
Cornelia, geboren Heerjansdam 27.5.1895 (Izaak kon vanwege ziekte niet zelf aangifte doen) en overleden aldaar 7.12.1895..

Xa Aart Kaptein (uit IXc), arbeider, landbouwer. Geboren Heerjansdam 30.3.1861, overleden Zwijndrecht 22.6.1944. Trouwde 30.5.1885 te Heerjansdam met Anna van Welie, geboren Ridderkerk 31.7.1858, overleden Zwijndrecht 19.3.1931. Dochter van Cornelis van Welie en Maria IJsselstein.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Korstiaan, zie XIo;
2.
Cornelis, geboren Heerjansdam 8.12.1886 en overleden Zwijndrecht 16.6.1966;
3.
Maria, geboren Heerjansdam 29.7.1889, overleden Barendrecht 10.1.1975. Begraven te Heerjansdam. Trouwde Heerjansdam 19.10.1912 Jacobus van der Schoor, geboren Zwijndrecht 15.3.1885, overleden Heerjansdam 14.7.1973. Los werkman. Zoon van Leendert van der Schoor (los werkman) en Stijntje van den Berg;
4.
Maarten, zie XIar;
5. Jannigje, geboren Heerjansdam 11.8.1894 en overleden Zwijndrecht 20.9.1978;
6. Izaäk, zie XIz;
7. Jan, zie XIy.

Xy Aart Kaptein. (uit IXt). Geboren Groote Lindt 12.12.1867 en overleden Nieuw Beijerland 3.7.1939. Huwde Nieuw Beijerland 12.5.1894 Geertrui Schalkoord, geboren Nieuw Beijerland 25.4.1869 en overleden Nieuw Beijerland 21.7.1942. Dochter van Hendrik Schalkoord en Neeltje Roellof
kinderen uit dit huwelijk 
  :
1. Jacob, geboren Nieuw Beijerland 10.4.1895 en overleden aldaar 31.8.1895;
2. Neeltje, geboren Nieuw-Beijerland 12.6.1896, overleden Korendijk 1987. Gehuwd Nieuw Beijerland 20.12.1917 met Hendrik de Reus. Geboren Zuid Beijerland 22.6.1890 en overleden Rotterdam 20.5.1975.  Kinderen: Tony, Geertrui, Jacob, Aart, Arie, Hendrik, Wim en Rinus;
3. Jacob, zie XIal,
4. Willempje Hendrika, geboren Nieuw Beijerland 3.5.1899 en overleden aldaar 31.12.1900;
5. Hendrik, zie XIam;
6.
Willempje, geboren Nieuw Beijerland 28.12.1902, overleden te Rotterdam-Hoogvliet 22.5.1986. Gehuwd Nieuw Beijerland 17.5.1923 met Jacobus Wandemaker, geboren Schiedam 29.4.1902. Kinderen: Wil, Geertrui, Aart, Nel en Koos;
7.
Elisabeth, geboren Nieuw-Beijerland 13.8.1904. Overleden Oud Beijerland 18.10.1986;
8.
Lijntje, geboren Nieuw-Beijerland 12.8.1905 en overleden Piershil 9.6.2003. Gehuwd Nieuw-Beijerland 12.5.1932 met David van den Donk, geboren Nieuw-Beijerland 7.7.1902 en overleden aldaar 6.1.1989. Zoon van Jacob van den Donk en Willempje van Bokhoven.  Kinderen: Willempje en Geertrui Jacoba;
9. Arie, zie XIan.

Xt Hendrik Kaptein. (uit IXt) Geboren Groote Lindt 11.10.1869, overleden 19.7.1950 Rotterdam. Sjouwer, betonwerker. Huwde 14.5.1896 Nieuw-Beijerland Hendrica Trouw, geboren 22.8.1874 Nieuw-Beijerland, overleden 1.9.1949 Rotterdam. Dochter van Leendert Trouw en Klaziena van Dijk.
Dertien kinderen uit dit huwelijk:
1. Jaapje, geboren Nieuw Beijerland 11.11.1896 en overleden Harderwijk 18.5.1988, begraven Nunspeet. Pensionhoudster.
2. Leendert, zie XIas;
3. Willempje, geboren 28.5.1900 Rotterdam en overleden aldaar 28.3.1984, aldaar gecremeerd. Huwde 18.7.1928 Rotterdam Jacobus Johannes Baljé, geboren 26.12.1901 Vlissingen en overleden Den Helder 19.2.1943, aldaar begraven. Metaaldraaier. Zoon van Jacobus Johannes Baljé en Neeltje Maria de Kreek.  Uit dit huwelijk min. één dochter;
4. Klasina, geboren Rotterdam 21.6.1902 en overleden aldaar 6.3.1903;
5. Jacob, zie XIat;
6. Klasina, geboren Rotterdam 16.10.1905 en overleden aldaar 13.12.1907;
7. Cornelis, geboren Rotterdam 13.2.1907 en overleden aldaar 23.12.1907;
8. Cornelis, zie XIau;
9. Klasina, geboren Rotterdam 10.4.1910, overleden Beekbergen/Apeldoorn 25.9.1993 en begraven Ugchelen 29.9.1993. Coupeuse;
10. Willem, zie XIav;
11. Elizabeth, geboren 28.9.1916 te Rotterdam, overleden Zwolle 17.1.1997 en aldaar gecremeerd 22.1.1997;
12. Hendrika, geboren Rotterdam 6.12.1918 en overleden aldaar 5.9.1919;
13. Hendrika, geboren Rotterdam 24.6.1920 en overleden Amsterdam 25.3.2006.


Xs Arie Kaptein. (uit IXg). Arbeider. Geboren Heinenoord 17.6.1864 en overleden Vlaardingen 9.2.1954. Huwde Mijnsheerenland 8.5.1891 Jannigje de Koomen, oud 24 jaar en geboren te Mijnsheerenland 14.1.1867 en overleden Vlaardingen. Dochter van Pieter de Koomen en Ida van der Hoek.
Kind uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrina, geboren Heinenoord 15.2.1892, overleden Streefkerk 14.2.1978 en begraven Groot Ammers. Gehuwd Vlaardingerambacht 1.3.1917 met Jacob Zwanenburg, geboren Geervliet 5.8.1889 en overleden Streefkerk 21.1.1961. Vier zoons en één dochter;
2. Pieter. Geboren Vlaardingerambacht 20.7.1894. Gemigreerd naar Argentinië. Gehuwd met Bovenberg en twee kinderen. Een dochter en een zoon. In december 2002 woonde er een Mario A. Kaptein in Buenos Aires;
3. Jacob, geboren Vlaardingen 3.7.1899 en overleden aldaar 12.10.1973. Gehuwd Vlaardingen 28.4.1926 met Marie Rietdijk, geboren Vlaardingen 5.10.1902 en overleden aldaar 30.7.1998. Geen kinderen.
4.
Ida, geboren Vlaardingen 29.11.1902 en overleden aldaar 13.12.1992. Gehuwd Vlaardingerambacht 29.10.1925 met Hendrik de Jong. Geboren Vlaardingerambacht 5.8.1899. Vijf zoons en één dochter;
5.
Lena. Geboren Vlaardingerambacht 29.3.1905 en overleden aldaar 25.12.1984. ongehuwd. winkeljuffrouw;
6.
Jan, zie XIak.

Xg Kornelis Kaptein (uit IXg). Arbeider. Geboren Heinenoord 16.9.1866 en aldaar overleden op 5.1.1945. Trouwde op 24.2.1899 te Heinenoord Joosje Hagoort, geboren Mijnsheerenland 16.3.1868, overleden Heinenoord 20.1.1925. Dochter van Bastiaan Hagoort en Alexandrina den Hartigh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob, zie XIaa;
2.
Bastiaan, geboren Heinenoord 12.2.1903, overleden aldaar 2.12.1969 en aldaar begraven 5.12.1969;
3.
Maria, geboren Heinenoord 1.8.1909. Overleden Rotterdam 7.1.1991. Begraven te Heinenoord.

Xx Pieter Hendrikus Kappetein (uit IXg). Geboren Heinenoord 5.1.1874 en overleden Vlaardingen 14.3.1927. Arbeider. Woonde in 1926 in Vlaardingen. Huwde Heinenoord 30.8.1901 Maria Neeltje Kooijman, 28 jaar, geboren Heinenoord 24.6.1873 en overleden Schiedam 21.11.1924. Dochter van Gillis Kooijman en Neeltje van Gelderen. Huwde 30.12.1915 Vlaardingen met Hendrica Ringelenberg, geboren Haarlemmerliede 16.11.1873 en overleden Delft 11.3.1932, dochter van Leendert Ringelenberg en Geertruida Jacoba van Willigen.

Xj Jan Kappetein (uit IXg) . Geboren Heinenoord 26.7.1880, overleden Stompwijk 26.9.1951. Stoker bij de gasfabriek te Leidschendam. Huwde Stompwijk 20.9.1906 Gerarda Helena Nieuwenbroek, geboren Leidschendam 14.1.1887 en overleden Leidschendam 10.3.1960, dochter van Nicolaas Nieuwenbroek en Maria Clasina van Rhijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrina. Geboren Stompwijk 18.2.1906 en overleden aldaar 29.4.1907;
2.
Nicolaas. Zie XIm;
3.
Jakob. Zie XIn;
4.
Maria Hendrina. Geboren Stompwijk 18.2.1915, overleden Voorburg 22.7.1998. Gehuwd Stompwijk 14.9.1937 met Jan Cornelis de Jong, geboren Rotterdam 9.9.1911 en overleden Voorburg 25.3.1990, oud 78 jaar. Kinderen uit dit huwelijk: Jan (C) en Hans (F.C.);
5.
Arie. Zie XIs;
6.
Hendrina Maria, geboren Leidschendam 5.10.1921, overleden Leidschendam 13.8.1985. Huwde Leidschendam 26.5.1942 Gerardus Antonus Theodorus van der Krogt, geboren Rijswijk 16.1.1917, overleden 's-Gravenhage 18.2.1956, zoon van Nicolaas van der Krogt en Clasina Elisabeth van Etten. Kinderen uit dit huwelijk: Nicolaas Johannes Maria en Johannes Gerardus;
7.
Johanna Gerarda. Geboren Stompwijk 3.3.1923, overleden Leidschendam 4.12.1984. Gehuwd Leidschendam 11.12.1945 met Libbe Roorda, geboren Buitenpost 24.12.1919 (overleden na 4.12.1984);
8.
Cornelia Maria. Geboren Stompwijk 8.6.1924. Gehuwd met Gerardus Wihelmus van Rijswijk, overleden Leidschendam 14.3.1967;
9.
Lena Wilhelmina. Geboren Stompwijk 17.8.1926. Gehuwd met Bernardus Andreas Verroen, overleden Rijswijk 21.5.1999, oud 75 jaar.

Xu Jan Kaptein (uit IXp). Werkman/bouwmansknecht/olieboer. Geboren Heinenoord 14.9.1880, overleden aldaar 11.1.1970. Begraven te Heinenoord. Gehuwd Heinenoord 18.5.1906 met Jacoba Aria Vermaat. Geboren Heinenoord 3.2.1880. Dochter van Jan Vermaat en Aaltje Adriaantje Groen. Het echtpaar was 18.5.1966 60 jaar gehuwd.
Kinderen uit dit huwelijk:

1.
Jacoba Aria, geboren 6.11.1900 te Heinenoord. (Jacoba is geboren voor het huwelijk van haar moeder, Jacoba met Jan Kaptein. Ze is 20.4.1902 gedoopt in de Hervormde Kerk te Heinenoord. Jacoba is bij het huwelijk van haar moeder met Jan Kaptein erkend.) Overleden 28.2.1985 te Puttershoek en begraven te Heinenoord. Huwde 15.7.1926 te Heinenoord Cornelis Kooijman, koopman, oud 22 jaar en geboren te Heinenoord. Overleden 25.2.1975. Zoon van Adrianus Kooijman en Ingetje Barendrecht. Uit dit huwelijk negen kinderen.
2. Christina Wilhelmia, geboren Delft 4.5.1907 en overleden aldaar 9.2.1977. Huwde 20.8.1931 te Heinenoord Willem van der Knaap, tuindersknecht, oud 26 jaar en geboren te Rotterdam 3.10.1904 en overleden Delft 5.10.1969. Het echtpaar was nicht en neef. Zoon van Arend van der Knaap en Margrietha Kaptein (IXp1)
3.
Jan Willem zie XIad
4.
Aaltje, geboren Heinenoord 4.7.1918, overleden Rotterdam 11.9.2008, begraven Poortugaal. Gehuwd Poortugaal 2.4.1936 met Coenraad den Hartigh, geboren Poortugaal 16.10.1913, overlden aldaar 23.11.1973 en ook daar begraven.

Xv Euft Kaptein (uit IXp). Geboren Heinenoord 14.10.1881 en overleden Delft 8.3.1974. Huwde Pijnacker 20.11.1912 Neeltje Veldwisch, geboren Pijnacker 23.8.1885 en overleden Delft 28.11.1954. Dochter van Johan Jacob Veldwisch en Maria Olieman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren Capelle a/d IJssel 8.2.1917 en overleden Moerkapelle 1.4.2006. Trouwde 26.8.1942 met
Cornelis Arend Kragten, overleden voor 2006;
2. Willem Johan Jacob,
zie XIaw;

Xw Pieter Wilhelm Gerhard Kappetein (uit IXh). (Brood-)bakker, wisselloper (1923). Geboren Meppel 4.12.1885 en overleden Zutphen 19.4.1972. Huwde Zutphen 15.5.1912 Hendrika Johanna Schoenmaker, geboren Zutphen 25.10.1883 en overleden aldaar 25.3.1972. Dochter van Derk Jan Schoenmaker en Bernarda Johanna Hendrika Clasen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha Bernarda Johanna, geboren Zutphen 14.2.1913 en overleden aldaar 27.1.1964. Gehuwd 15.7.1938 Zutphen met
Hendrik Jan Kramer, geboren Zutphen 14.3.1907 en aldaar overleden 30.10.1977. Kinderen uit dit huwelijk: Hendrikus Johannes Antonius, Rikie .. en Margreet;
2. Derk Jan,
zie XIai

Xe Pieter Kappetein (uit IXe) . Geboren Nieuw-Beijerland 21.3.1878, overleden Nieuw-Beijerland 11.7.1940. Landbouwer. Trouwde 2.7.1908 te Westmaas met Jannigje van Oudheusden, geboren Westmaas 18.12.1879 en overleden Rotterdam 22.12.1961. Dochter van Hendrik van Oudheusden en Cornelia van der Erve.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia, geboren Nieuw Beijerland 10.12.1908, overleden Oud Beijerland 7.11.1998;
2.
Adriana, geboren Nieuw Beijerland 3.1.1910, overleden aldaar 8.5.2000;
3.
Wouterina, geboren Nieuw Beijerland 11.2.1911, overleden aldaar 3.1.1990;
4.
Bastiaan zie XIp
5. Luikje, geboren Nieuw Beijerland 31.1.1914, overleden aldaar 28.2.1993;
6. Stijntje, geboren Nieuw Beijerland 6.11.1916, overleden Woerden 27.6.2000. Wijkverpleegster;
7.
Hendrik zie XIq
8.
Pieter zie XIr

Xb Pieter Cornelis Kappetein (uit IXb).  Geboren Biert-Geervliet 17.9.1878, overleden 's-Gravenhage 28.3.1962. Leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan een rijks-HBS. Trouwde 's-Gravenhage 23.12.1914 met en in 1938 gescheiden van Cornelia Catharina Carrière geboren 's-Gravenhage 21.12.1886, overleden aldaar 22.3.1958. Dochter van Hendrik Leendert Carrière, aannemer en Aaltje Meppelink.
Kinderen uit dit huwelijk;

1. Pieternella Catharina, geboren Hoogezand 3.6.1916, overleden Bosch en Duin 25.12.1987. Wijkverpleegkundige. Trouwde 's-Gravenhage 19.11.1954 Cornelis Philip Verweij, geboren Hoogwoud 9.1.1905, overleden Zeist 9.6.1985. Begraven Alkmaar. Chemisch analist. Zoon van Pieter Verweij, onderwijzer en Maria Vermaes, onderwijzeres. Geen kinderen;
2. Johannes Elbertus, geboren Middelharnis 14.1.1920. Omgekomen 11.4.1944 bij een RAF-bombardement op huize Kleijkamp te 's-Gravenhage, waar een afdeling van het ministerie van binnenlandse zaken was ondergebracht. Student gemeente-administratie;
3. Hendrik Leendert, tweeling met de voorafgaande. zie XIa;
4. Pieter Cornelis. zie XIb.

Xc Arie Pieter Kappetein (uit IXb). Geboren Biert-Geervliet 23.10.1882, overleden 's-Gravenhage 5.10.1930. Grossier in levensmiddelen. Trouwde Dinteloord 13.10.1908 Maria Francina Vogelaar, geboren Dinteloord 7.12.1880, overleden Wassenaar 5.10.1963. Dochter van Leendert Jacobus Vogelaar, landbouwer en Neeltje Elisabeth Vriens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Leendert. Zie XIc.
2. Leendert Jacobus. Zie XId.
3. Pieter Cornelis. Zie XIe.
4. Neeltje Elisabeth Petronella, geboren 's-Gravenhage 13.10.1915, overleden 's-Gravenhage 24.5.2006 en begraven Wassenaar 30-5-2006, trouwde 's-Gravenhage 3.8.1938 Theodorus Frederik Maria de Man, geboren Amsterdam 27.8.1909. Overleden Leiden 13-8-1985. Directeur van een beheersmij.. Zoon van Godefridus Willem Frederik Anton de Man en Maria Hubertina Josephina Stapper. Uit dit huwelijk: Ingrid Josephine Maria, Thea Gerda, Frank Johan, Erik Frits en Paul Theodoor.
5. Arie Pieter. Zie XIf.
6. Gerardus Cornelis. Zie XIg.

Xd Marinus Bastiaan Kappetein (uit IXb). Geboren Biert-Geervliet 11.2.1886, overleden Groningen 11.5.1954 en begraven te Hoogkerk. Leraar MULO. Trouwde Terschelling 12.8.1920 Jeltje Kreger, geboren Terschelling 2.10.1894 en overleden 13.12.1980, dochter van Rinse Kreger en Anna van der Borgh.
Kinderen uit dit huwelijk
:
1. Johannes Rinse. Zie XIh.
2. Rinse Marinus. Zie XIi.

Xh Egbertus Kappetein (uit IXj). Timmermansknecht en houder van cafe Monopole aan de Vlaardingerdijk 201 te Schiedam. Geboren Rotterdam 12.9.1894 en overleden aldaar 23.8.1968. Huwde Rotterdam 6.10.1915 Jantje Schut. Geboren Groningen 26.9.1888. Dochter van Jan Schut en Wibbina Janssen.

Xk Leendert Kappeteijn (uit IXq). Geboren Numansdorp 29.8.1884, overleden Rotterdam 3.7.1939, oud 54 jaar. Landbouwer. Gehuwd Oud Vossemeer 7.10.1915 met Maria Clasina Franke , geboren Scherpenisse 23.10.1878, overleden 1.2.1949 Zoetermeer. Dochter van Cornelis Franke en Catharina Guiljam.
Kind:
1. Grietje, geboren Tholen 12.3.1916 en overleden Rotterdam 5.1.1996. Huwde Zoetermeer 7.2.1946 met
Gerrit van der Tas, geboren Zegwaart 21.12.1914 en overleden Breda 13.11.1983;

Xl Arie Kappetein (uit IXq) , geboren Numansdorp 19.6.1895, overleden 6.3.1980 te Hekelingen en aldaar begraven. Landbouwer. Gehuwd Hoogvliet 26.10.1922 met Lena Struijk., geboren Hoogvliet 26.3.1894 en overleden 24.2.1991, begraven te Hekelingen, dochter van Bastiaan Struijk en Cornelia Adriana van Galen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adriana Cornelia. Geboren Zuid-Beijerland 27.2.1923, overleden Spijkenisse 26.03.2001 en begraven te Hekelingen. Gehuwd Hekelingen 18.5.1949 met Arie Saarloos geboren 26.6.1920 te Hekelingen en overleden 18-8-1989 te Hekelingen. Uit dit huwelijk: twee dochters en één zoon;
2. Grietje, geboren 26.12.1925. Gehuwd met A.J. Mijs uit Achthuizen. Uit dit huwelijk twee dochters;
3. Leendert Johannes zie XIt

Xm Johannes Kappeteijn (uit IXq ). Geboren Numansdorp 27.1.1903, overleden Zuid-Beijerland 4.8.1973. Landbouwer. Gehuwd met Elisabeth Elsje de Lint, geboren Zevenbergse Hoek 12.9.1906, overleden Zuid-Beijerland 1.5.1965.
Dochter: Anna Cornelia, geboren Zuid-Beijerland 14.7.1928 en overleden Rotterdam 24.7.2007. Gehuwd Zuid-Beijerland 14.7.1954 met
D.M.J. ten Doesschate, geboren Ambon 17.7.1927, overleden Rotterdam 21.4.2000. Arts. Kinderen: Elisabeth Elsje, Maarten Johannes, Johannes Willem. 

Elfde generatie  

XIaj Willem Kaptein (uit Xn). Winkelier, arbeider scheepswerf. Geboren Mijnsheerenland 16.3.1879, overleden Rhoon 19.12.1967. Gehuwd Heinenoord 23.1.1903 met Sijgje van Es, geboren Heinenoord 30.4.1878 en overleden Rhoon 16.12.1967. Dochter van Pieter van Es en Teuntje Veldhoven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Thomas Pieter, zie XIIan;
2.
Pieter Thomas, geboren Heinenoord 21.7.1905 en overleden Rhoon 22.3.1925;
Op 24.9.1907 te Heinenoord een levenloos kind;

3.
Marinus, geboren Heinenoord 1.9.1908 en overleden Rotterdam 29.2.19980. Werkzaam bij Troost-Pernis. Gehuwd Poortugaal 18.5.1933 met Elisabeth den Hartig geboren Poortugaal 25.3.1909. Geen kinderen. Beiden overleden voor 2002;
4.
Teunis, zie XIIao;
5.
Willem zie XIIam;
6.
Sijgje, geboren Rhoon 18.4.1922. Gehuwd 31.5.1950 met Jacob van Ginkel. Twee zoons (één heet Willem) en een dochter.

XIaf Jacob Kaptein (uit Xp). Landarbeider. Geboren Mijnsheerenland 17.2.1870 en overleden aldaar 7.9.1931. Huwde Mijnsheerenland 15.1.1897 Aagje in ´t Veld, oud 30 jaar, geboren Strijen 23.1.1866 en overleden Mijnsheerenland 14.1.1941. Dochter van Arie in ´t Veld en Willemijntje Doolaard.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemijntje, geboren Mijnsheerenland 30.9.1898 en overleden Halsteren 30.6.1973;
2.
Maartje Neeltje, geboren Mijnsheerenland 19.10.1899 en overleden Halsteren 8.4.1969. Begraven te Mijnsheerenland. Huwde 2.6.1926 te Mijnsheerenland met Jacob Vermaas, landarbeider, geboren Ridderkerk 20.5.1899 en overleden Puttershoek 27.4.1976. Zoon van Adrianus Vermaas en Bastiaantje Sparreboom.

XIah Dirk Kaptein (uit Xp). Tuinman. Geboren Mijnsheerenland 13.10.1875 ,overleden Alberta (Cn) 12 november 1939 en begraven Union Cemetery, Fort McLeod, Alberta.. Huwde Mijnsheerenland 13.10.1904 Mijnsje in ´t Veld, oud 36 jaar, geboren te Strijen en overleden 5.11.1922 aan suikerziekte. Dienstbode. Dochter van Egbert in ´t Veld (arbeider) en Maria van der Sijde.
Dirk emigreerde 6.3.1930 samen met zijn dochter Maria Maartje vanuit Rotterdam op het schip Montrose naar Canada. Hij vestigde zich in Monarch, Alberta, waar zijn zoon Pieter al woonde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter, zie XIIab;
2. Maria Maartje, geboren Mijnsheerenland 3.6.1911 en overleden Alberta (Cn) 23.4.1994. Huwde 26.8.1931 te Monarch (Cn)
Gerrit Groeneweg, geboren Klaaswaal 28.5.1908. Zoon van Bastiaan Groeneweg en Maria van Steensel. Uit dit huwelijk acht kinderen, t.w. Bas(tiaan) (1931), Mijnsje (1933), Marienus (1936), Marie (1938), Neelie (1939), Johanna (1941), Dirk (1943) en Gertie (1948). In 1951 een doodgeboren kind.

XIag Jacob Kaptein (uit Xq). Arbeider en in 1908 spoorwegbeambte (lampenist) te Rotterdam. Geboren Mijnsheerenland 17.2.1870 en overleden Rotterdam 26.2.1961. Gecremeerd in Velsen. Huwde Mijnsheerenland 29.8.1895 Lijntje Smits, oud 21 jaar, geboren te Maasdam 8.3.1874 en overleden Rotterdam 1966 of 7. Begraven Oud-Kralingen. Dochter van Souverein Smits en Lijntje de Geus.
Kinderen uit dit huwelijk
 :
1. Ewoud, zie XIIad;
2.
Souverein, zie XIIae;
3. Hendrik zie XIIag;
4. Arie zie XIIah;
5. Corstiaan zie XIIaf
6. Geertrui Truitje, geboren Rotterdam 18.2.1903 en overleden aldaar 9.8.1906.
7. Jacob zie XIIai;
adoptiekind: (Duitse) Annie uit Dortmund. Zij is later getrouwd met een Nederlander.

XIab Arie Kaptein (uit Xq). Koster  . Arbeider, koster. Geboren Mijnsheerenland 16.7.1871 en overleden aldaar 10.3.1949 op de leeftijd van 77 jaar. Huwde Mijnsheerenland 25 juni 1908 Annigje Steenhoek, dienstbode, oud 29 jaar. Geboren Westmaas 20.5.1879 en overleden Mijnsheerenland 1.7.1954. Dochter van Jacobus Steenhoek. Vier broers van Arie t.w.  Jacob, Thomas, Gerrit en Dirk waren getuigen bij het huwelijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ewoud, geboren Mijnsheerenland 22.1.1909 en overleden aldaar 4.4.1917;
2. Jacobus, zie XIIac;
3.
Jannigje, geboren Mijnsheerenland 9.2.1913 en overleden januari 2001. Huwde Mijnsheerenland 20.5.1936 Arie Jacob Kamp, landbouwersknecht, geboren Mijnsheerenland 11.11.1911 en overleden 5.2.1979. Uit dit huwelijk twee kinderen, t.w. Pieter Arie en Arie.

XIao Thomas Kaptein (uit Xq), geboren Mijnsheerenland 7.2.1873 en overleden Alphen a/d Rijn 29.12.1933. In 1908 melkverkoper in Boskoop, 1927-1933 werkman. Gehuwd Zwammerdam 24.11.1898 met Annigje Hoogendoorn, geboren Lange Ruige Weide 1.6.1875, overleden 11.7.1941 Leeuwarden en begraven Garijp. Dochter van Cornelis Hoogendoorn en Teuntje van Es.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ewoud, zie XIIaz;
2. Cornelis, geboren Boskoop 19.3.1901 en overleden aldaar 4.5.1909;
3.
Geertruida Teuntje, geboren Boskoop 3.12.1902 en overleden Heemstede 16.5.2002. Gehuwd Boskoop 6.11.1930 met Arie van Aalst, geboren Hazerswoude 31.5.1903 en overleden Heemstede 13.4.1944, zoon van Cornelis van Aalst en Guurtje Martha van Tol. Uit dit huwelijk: Cornelis Thomas (s-Gravenhage 2.8.1931), Annie (2.6.1934), Geertruida (24.7.1937) en Arie (12.3.1942);
4. Teunis Jacob, zie XIIav;
5. Teuntje Annigje, geboren 18.12.1906 Boskoop en overleden Sassenheim 30.12.1996. Gehuwd Boskoop 24.11.1932 met Hendrikus Vink, geboren Boskoop 23.3.1908 en overleden 11.9.1972 Leiderdorp, zoon van Willem Hendrik Vink en Maria Britsemmer;
6. Cornelia, geboren Boskoop 2.9.1909 en overleden Alphen a/d Rijn 5.12.1927;
7.
Kniera Dirkje, geboren Boskoop 28.7.1911, overleden Tytsjerksteradiel 7.9.1996 en begraven Garijp, Petrus tsjerke. Gehuwd Boskoop 23.5.1935 met Symen Spoelstra, geboren Tytsjerksteradiel 30.6.1910, overleden 18.3.1986 Leeuwarden en begraven Garijp, Petrus tsjerke;
8. Thomas Cornelis, zie XIIaw.

XIu Gerrit Kaptein (uit Xq). Molenaar. Geboren Mijnsheerenland 1.10.1874 en overleden Ridderkerk 3.5.1919. Op 9.11.1896 overgekomen van Diepenveen naar Willemstad en op 15.9.1899 vandaar vertrokken naar Kethel. In 1908 molenaarsknecht te Ridderkerk. Huwde Willemstad 25.11.1899 Cornelia Johanna Kats, geboren Willemstad 23.9.1872. Dochter van Adrianus Kats en Catharina Helena Rijndorp.
Kind:
1. Geertruida Catharina Helena, geboren Kethel en Spaland 20.9.1900 en overleden Ridderkerk 21.7.1983. Huwde 18.2.1921 Ridderkerk met Teunis Stok, geboren 1.6.1899 Ridderkerk en overleden Rotterdam 13.4.1969.
2. Catharina Helena, geboren Ridderkerk 26.10.1905, overleden Rotterdam 3.12.1990 en begraven te Ridderkerk. Op 10.10.142 te Ridderkerk gehuwd met Gerrit den Hoed, geboren 21.3.1902 Ridderkerk en overleden 21.12.1957 Barendrecht, zoon van Leendert den Hoed en Jannetje Geens;
3. Adrianus Ewoud, geboren Ridderkerk 26.10.1905 en overleden aldaar 29.10.1905

XIv Dirk Kaptein (uit Xq). Arbeider. Geboren Mijnsheerenland 23.10.1876, overleden Pijnacker 7.1.1932. Huwde Mijnsheerenland 13.3.1902 Jozina Cornelia van Sprang, geboren Strijen 12.9.1879, overleden Pijnacker 25.4.1958. Dochter van Martinus van Sprang en Pietertje Smitshoek. Het echtpaar vertrok in 1929 naar Pijnacker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Pietertje, geboren Mijnsheerenland 8.9.1902 en overleden aldaar 10.5.1909;
2. Martinus Ewoud, zie XIIx;
3. Ewoud, geboren Mijnsheerenland 18.1.1908 en overleden aldaar 19.9.1909, oud 20 maanden;
4. Ewoud, zie XIIy;
5. Geertruida, geboren Mijnsheerenland 5.4.1912 en overleden Delft 15.2.1995. Gehuwd Pijnacker 19.3.1930 met Huibert Bazuin, geboren Zegwaart 3.6.1908 en overleden Delft 14.1.1978, zoon van Jacobus Bazuin en Anna Maria Zwarteveld;
6. Pietertje, geboren Overschie 28.3.1914 en overleden Overschie 9.7.1915;
7. Pietertje, geboren Overschie 5.2.1916 en overleden Overschie 10.1.1917;
8. Pietertje, geboren 21.1.1918 en in 2003 in leven;
9.
Jozina, geboren Overschie 21.1.1918 en overleden Overschie 5.2.1919;
10. Dirk, zie XIIbc.
Na het overlijden van zijn moeder Dirksje (Xq9) is Cornelis van Luijk (1927-1932) als kind in dit gezin aangenomen.

XIac Willem Kaptein (uit Xq). Koster . Geboren Mijnsheerenland 20.12.1878 en overleden aldaar 13.1.1941. Gehuwd Mijnsheerenland 30.5.1907 met Anna Cornelia Vink, oud 24 jaar, geboren te Heinenoord 21.8.1882 en overleden Mijnsheerenland 29.1.1967. Dochter van Pieter Vink (arbeider) en Anna Vermaas.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geboren Mijnsheerenland 1908 en overleden aldaar 20.08.2000;
2. Pieter, geboren Mijnsheerenland 2.9.1909 en overleden aldaar 6.9.1918;
3. Anna, geboren Mijnsheerenland 26.2.1912. Beroep: koster;
4. Ewoud, geboren Mijnsheerenland 25.10.1915. Overleden en begraven aldaar 26.2.2005. Beroep: landarbeider, koster.

XIk Johannes Kappetein (uit Xi). Geboren Heinenoord 21.4.1873 en overleden Rotterdam 13.1.1940. Werkzaam bij de gemeentereiniging van Rotterdam. Gehuwd Heinenoord 17.7.1902 met Anna Groeneweg, geboren Heinenoord 29.1.1877 en overleden Rotterdam 14.2.1947. Dochter van Kornelis Groeneweg en Dirkje Verzijl.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter zie XIIi
2.
Dirkje, geboren Rotterdam 26.11.1904 en overleden aldaar 19.11.1914;
3.
Neeltje, geboren Rotterdam 18.1.1906 en overleden aldaar 28.8.1993. Gehuwd te Rotterdam op 7.8.1929 met Kornelis Lutzens Visser, geboren Urk 8.6.1898 en overleden Rotterdam 18.2.1985.
4.
Adriana, geboren Rotterdam 24.2.1907 en overleden aldaar 2.12. 1998
5.
Cornelis zie XIIl;
6. Johannes, geboren Rotterdam 31.1.1915 en overleden aldaar 15.8.1915.

XIl Willem Kappetein (uit Xi). Geboren 20.2.1890 te Heinenoord en overleden 2.2.1961 te Rotterdam. Politieagent. Op 16.5.1923 te Rotterdam gehuwd met Johanna Regiena Akkersma, geboren Hoogkerk-Vierverlaten februari 1895 en overleden 6.11.1974 te Rotterdam. Dochter van Reinder Akkersma en Johanna Wilhelmina Blaauw. 
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter zie XIIj;
2.
Reinder Popke zie XIIk.

XIw Leendert Kaptein (uit Xf). Schipper. Geboren Heerjansdam 1.6.1893 (zijn vader was tijdens de geboorte elders), overleden Rotterdam 4.2.1953. Begraven Zuiderbegraafplaats Rotterdam op 7.2.1953 1e huwelijk met Elisabeth van Broekhoven, geboren Bergen op Zoom 2.3.1892. Dochter van Adrianus van Broekhoven en Anna van der Boom. Elisabeth is 7.10.1936 te Rotterdam samen met haar zoon Marinus verdronken. Leendert is Rotterdam 28.8.1940 hertrouwd met Jacoba Maria Bekker, geboren Rotterdam 17.8.1895.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adrianus, zie XIIz;
2. Leonardus, zie XIIaa;
3. Johanna, geboren Bislich (D) 17.2.1919. Overleden 6.2.2003. Gehuwd Rotterdam 27.12.1939 met L.W. Bosch;
4. Marinus, geboren Maastricht 21.5.1918. Verdronken Rotterdam 7.10.1936.

XIj Jan Kaptein (uit Xf). Geboren Zwijndrecht 8.8.1902, overleden Heerjansdam 23.6.1981. Trouwde Heerjansdam 3.9.1931 Maria Cornelia Trijntje Visser, geboren Heerjansdam 21.6.1907 en overleden aldaar 8.5.1997. Dochter van Jan Cornelis Visser en Wilhelmina Verveer.
Kinderen uit dit huwelijk
:
 1. Maaike Wilhelmina, geboren Heerjansdam 7.6.1932, aldaar overleden 6.10.2018 en aldaar begraven;
2.
Jan Cornelis zie XIIh.

XIap Leendert Kaptein (uit Xr). IJzervlechter, uitvoerder. Geboren Heerjansdam 3.9.1897, overleden Bergen op Zoom 29.1.1980, gecremeerd. Huwde Heerjansdam 22.4.1926 Christina Groenendijk, geboren Heerjansdam 27.3.1900 en overleden Zwijndrecht 25.5.1974.

XIae Hermen Kaptein (uit Xr). Fabrieksarbeider. Geboren Heerjansdam 1.11.1901 en overleden Dordrecht 29.9.1986. Gehuwd Puttershoek 18.5.1922 met Neeltje Gravendeel, geboren Puttershoek 1.9.1900 en overleden Dordrecht 14.2.1977. Dochter van Cornelis Gravendeel en Josina Borel.
Kinderen uit dit huwelijk:
op 8.9.1922 te Heerjansdam aangifte van een levenloos kind;
1. Bastiaantje, geboren Zwijndrecht 4.10.1924. Gehuwd met Pieter van Wijngaarden. Kinderen: Kommer, Hermen en Pieter;
2. Josina, geboren Heerjansdam 30.8.1927. Gehuwd 30.7.1953 met Abraham Verloop. Kinderen: Abraham en Klazina.
3. Adrie, geboren Heerjansdam 21.9.1929. Gehuwd met Arie Legerstee. Kinderen: Jannie, Herma, Neeltje, Lenie en Arie.
4. Cornelia, geboren Heerjansdam 6.10.1931, overleden 1.6.2018 en begraven Zwijndrecht. Gehuwd met Adrianus van Gelderen. Kinderen: Lenie, Hermen en Adrie.

XIx Korstiaan Kaptein (uit Xo). Fabrieksarbeider/werkman/olieboer. Geboren Heerjansdam 13.12.1881, overleden Barendrecht 4.10.1941 en begraven te Heerjansdam. Huwde Heerjansdam 9.12.1905 Adriana van Vuren, oud 21 jaar en geboren te Charlois 15.3.1884 en overleden Zwijndrecht 27.10.1978. Dochter van Hendrik van Vuren (arbeider) en Trijntje Broekhuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ariana, geboren Heerjansdam 4.4.1906 en overleden Puttershoek 1.6.2001. Gehuwd Barendrecht 31.3.1938 met Cornelis Pasman, tuinder, geboren Ridderkerk 3.11.1909 en overleden Barendrecht 16.3.1970. Zoon van Cornelis Marius Pasman (18.5.1871-3.3.1960) en Josina Hartman (7.8.1873-10.2.1959).
Kinderen uit dit huwelijk: Josina A.T. en Korstiaan Cornelis Marius;

2.
Trijntje, geboren Heerjansdam 20.9.1907, overleden Barendrecht 17.3.1928 en tevens daar begraven;
3.
Elisabeth Jannigje, geboren Heerjansdam 30.10.1909, overleden Rotterdam 2.6.1969 en begraven Barendrecht. Gehuwd met Abraham Prooi, geboren Rotterdam 24.6.1906, overleden 21.2.1999 en begraven Barendrecht.
Kinderen uit dit huwelijk (exacte namen niet bekend): Trijntje, Margretha/Margrieta, Kees en Korstiaan;

4.
Hendrika, geboren Heerjansdam 17.8.1911 en overleden Zwijndrecht 27.3.1997. Gehuwd Heerjansdam 16.8.1934 met Abraham Barendrecht. Geboren Zwijndrecht 2.7.1910 en overleden aldaar 1.5.1995. Uit dit huwelijk twee kinderen, t.w. Adriana en Korstiaan;
5.
Jannigje, geboren Heerjansdam 14.10.1912 en overleden aldaar ~22.1.1913;
6.
Izaäk, zie XIIv;
7.
Arie, zie XIIw.

XIo Korstiaan Kaptein (uit Xa). Melkrijder. Geboren Heerjansdam 22.10.1885, overleden Heerjansdam 30.7.1974. Trouwde Heerjansdam 4.5.1916 Adriana Johanna van den Berg, geboren Heerjansdam 27.7.1886, overleden aldaar 17.6.1956. Dochter van Cornelis van den Berg (koopman) en Neesje van Vuren (overleden).
kinderen uit dit huwelijk:
1. Aart zie XIIu;
2.
Neesje Cornelia, geboren Heerjansdam 22.12.1919. Gehuwd 7.9.1944 met Martien Cornelis Uiterlinden, geboren 25.3.1918 en overleden Dordrecht 21.1.1946 en ;
3. Anna, geboren 10.8.1924 Heerjansdam en overleden 26.4.2008 Heerjansdam. Huwde Pieter Leenheer.

XIar Maarten Kaptein (uit Xa). Geboren Heerjansdam 17.1.1892 , overleden aldaar 18.1.1981 en begraven aldaar 21.1.1981, fabrieksarbeider. Huwde 21.6.1917 Hendrik Ido Ambacht Anna Plaisier, geboren Hendrik Ido Ambacht 1.8.1890, overleden Heerjansdam 10.5.1968 en begraven aldaar 14.5.1968, dochter van Arie Plaisier en Jannigje Plaisier.

XIz Izaäk Kaptein (uit Xa). Geboren Heerjansdam 1.7.1897 en overleden Rotterdam 8.6.1958. Werkzaam bij Unilever. Gehuwd met Alida Christana van Maurik, geboren Kerkavezaath 22.3.1898. Dochter van Jan van Maurik en Christina Stravers. Beiden overleden in Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aart, zie XIIas.
2. Christina Johanna, geboren Heerjansdam 23.3.1920, aldaar overleden 19.7.1920 en aldaar begraven.

XIy Jan Kaptein (uit Xa). Arbeider/landbouwer. Geboren Heerjansdam 6.4.1900, overleden Zwijndrecht 25.1.1930 en begraven 29.1.1930 te Heerjansdam. Getrouwd met Wilhelmia de Jong geboren Geldermalsen 6.10.1900 en overleden Zwijndrecht 8.1953. Wilhelmina is na het overlijden van Jan Kaptein hertrouwd met Jan Uiterlinden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aart, zie XIIap;
2. Catharinus, zie XIIaq;
3. Korstiaan, zie XIIat.

XIal Jacob Kaptein (uit Xy). Groentenman. Geboren Nieuw Beijerland 26.11.1897 en doodgeschoten Rotterdam 13.5.1940. Aldaar begraven. Gehuwd met Anna Cornelia Maasdam., geboren Nieuw Beijerland 7.8.1902. Dochter van Marinus Maasdam en Bastiaantje Verloop.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertrui Bastiaantje, geboren Rotterdam 23.3.1926 en overleden Vlaardingen 10.4.1947. Huwde Rotterdam 10.4.1947 Arnoldus Eliza Sammelius, geboren Rotterdam 16.8.1920 en overleden Eindhoven 18.3.1983;
2. Bastiaantje Geertruida, geboren Rotterdam 25.12.1932 en overleden Schiedam 18.8.1990. Tandartsassistente. Gehuwd Rotterdam 3.3.1954 met Johannes Hendrik van Tellingen, geboren Rotterdam 2.4.1930.

XIam Hendrik Kaptein (uit Xy). Agrarier. Geboren Nieuw Beijerland 29.6.1900 en aldaar overleden 25.9.1988. Gehuwd Nieuw Beijerland 24.5.1928 met Jaapje van der Rhee Doolaard, geboren Goudswaard 14.2.1902 en overleden Nieuw Beijerland 1.6.1975. Dochter van Pleunis van der Rhee Doolaard en Maria Israel. Geen kinderen.

XIan Arie Kaptein (uit Xy). Groentenman. Geboren Nieuw Beijerland 12.5.1909 en overleden Rotterdam 25.5.1995. Gehuwd Nieuw Beijerland 28.11.1935 met Lijntje Notenboom, geboren Nieuw Beijerland 11.7.1909, overleden <2003.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertrui Willempje Lijntje, geboren Rotterdam 12.4.1940.

XIas Leendert Kaptein (uit Xt). Chauffeur, grondwerker. Geboren Nieuw Beijerland 30.4.1898 en overleden Rotterdam 18.12.1946. Huwde 20.3.1929 te Rotterdam met Maatje Lena van Splunter, geboren Sint Maartensdijk 9.4.1890 en overleden Rotterdam 27.5.1977. Dochter van Johannes Cornelis van Splunter en Jannetje Bouwman.
Kinderen:
1. Janny, geboren Rotterdam 1.8.1931;
2. Hendrik,
zie XIIay.

XIat Jacob Kaptein (uit Xt). Kuiper. Geboren Rotterdam 4.4.1904 en overleden aldaar 4.6.1993. Huwde 24.5.1933 Rotterdam met Neesje Wijntje Koster, geboren Rotterdam 5.6.1885 en overleden Rotterdam 24.7.1956, dochter van Willem Cornelis Marinus Koster en Elizabeth van Oosterhout Geen kinderen.

XIau Cornelis Kaptein (uit Xt). Chauffeur. Geboren Rotterdam 25.9.1908 en overleden Poortugaal 19.10.1981. Gehuwd Rotterdam 3.7.1935 Lena Groenleer, geboren Burgh 12.6.1907 en overleden Rotterdam 24.4.1987. Dochter van Andries Groenleer (veldarbeider) en Joppa Viergever.
Kind:
1. Cornelis, geboren Rotterdam 17.2.1942.

XIav Willem Kaptein (uit Xt). Machinebankwerker, monteur. Geboren Rotterdam 20.6.1912 en overleden Schiedam 1.3.1991. Huwde Schiedam 5.4.1939 Johanna Cornelia Krommenhoek, geboren Schiedam 2.6.1907 en overleden Rotterdam 1.2.1990, kleuterleidster. Dochter van Pieter Krommenhoek en Johanna Carolina Lolkus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Carolina, geboren Schiedam 18.8.1941;
2. Hendrik, geboren 26.2.1946.

XIak Jan Kaptein (uit Xs). Geboren Vlaardingen-Ambacht 8.9.1910. Manusje-van-alles/werknemer bij de Shell. Huwde Vlaardingen 1.11.1937 met Caroline Anna Meder, geboren 29.9.1914.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jaapkien, geboren Vlaardingen 2.5.1939, overleden Vlaardingen 28.5.2008. Gehuwd met Adriaan Bot. Kinderen: Maarten en Saskia;
2. Jannigje, geboren Vlaardingen 14.5.1940. Gehuwd en gescheiden.
3. Arie;
4. Harmanus, zie XIIar.

XIaa Jacob Kaptein (uit Xg). Koetsier, hofbediende. Geboren Heinenoord 6.1.1900, overleden s-Gravenhage 2.7.1939 en aldaar begraven. Huwde Heinenoord 18.2.1926 Maaike Rosmolen, geboren Heinenoord 7.11.1900, overleden s-Gravenhage 19.1.1966 en aldaar begraven. Dochter van Jacob Rosmolen (schipper) en Jannigje van Sijs.
1. Joostje Jannetje, geboren Den Haag 12.4.1927. Gehuwd met Jaap den Dulk;
2. Jacob Cornelis, zie XIIbd
3. Cornelis, zie XIIbe.

XIm Nicolaas Kappetein (uit Xj), grondwerker, geboren Leidschendam 28.2.1908, overleden Leiden 18.11.1984. Huwde Leidschendam 17.11.1931 Sophia Maria Clasina Vermeer, geboren 4.1.1911, overleden <1.11.2000.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerarda Helena Margaretha, geboren Stompwijk 23.10.1932. Gehuwd Voorburg 27.1.1955 met H.J. van Oostrum;
2. Maria Clasina, geboren Leiden 25.8.1935. Gehuwd 26.1.1961 met J.J. Weurding.

XIn Jacob Kappetein (uit Xj), geboren Leidschendam 18.11.1910, overleden Stompwijk 25.5.1971. Huwde Leidschendam 24.5.1934 Elisabeth Antonia Olijerhoek, geboren Alkemade 31.5.1911, overleden Zoeterwoude 6.8.1982.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus Nicolaas, geboren Stompwijk 1.4.1936. Gehuwd Zoetermeer 21.6.1961 met
C. Henneken. Kinderen: Rob en Ronald;
2. Leonardus Maria, zie XIIbg;
3. Jacobus Johannes, zie XIIbh;
4. Gerardus Johannes Maria, zie XIIbf.

XIs Arie Kappetein (uit Xj). Geboren Stompwijk 22.9.1918, overleden Zeist 15.5.1983. Beroep kapper. Huwde Leidschendam 15.5.1940 Elisabeth Koene, geboren Amsterdam 5.2.1918 en overleden Bosch en Duin 16.6.2003. Dochter van Marinus Koene en Elisabeth Davelaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus
zie XIIp
2. Elizabeth Wilhelmina Maria, geboren Meppel 11.4.1944. Huwde Bilthoven 2.1.1974 met Joop Veldhoven
3. Marinus Gerardus
zie XIIq

XIad Jan Willem Kaptein (uit Xu). Los werkman (1932), monteur. Geboren Heinenoord 9.4.1912 en overleden aldaar 10.3.1993. Gehuwd 29.9.1932 te Heinenoord met Hendrika Lena Verwijs, geboren 9.9.1913 in Zuid-Beijerland en overleden Oud-Beijerland 28.3.1997, oud 83 jaar. Dochter van Willem Verwijs (landarbeider) en Jannetje de Reus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannetje Jacoba, geboren 24.2.1933 en overleden 13.10.1933;

2. Jannetje Jacoba, geboren Mijnsheerenland 5.1.1934. Gehuwd (d.d. 27.8.1953) geweest met Aart Adrianus van Vriend, geboren 1.5.1928. Uit dit huwelijk: Wilhelmina Hendrika (geb. Numansdorp 31.12.1953), Jan Cornelis (geb. Strijen 18.6.1955) en Cornelis Jan (geb. Piershil 1.11.1957). Thans samenwonend met Gerard van Heeren;
3. Jacoba. Geboren Mijnsheerenland 29.9.1935, overleden Strijen 19.11.2004 en begraven aldaar 23.11.2004. Gehuwd 7.8.1959 met Jan Tuk, geboren Strijen 13.6.1932 en overleden aldaar 11.10.1995. Heier. Uit dit huwelijk twee kinderen: Jacobus en Arie.;
4. Jan Willem zie XIIbb
5. Willie. Geboren Mijnsheerenland 18.9.1939., overleden 3.9.2014, begraven alg begr.plts Heinenoord. Gehuwd Heinenoord 18.10.1958 met Jacob Boer, geboren Oud-Beijerland 19.2.1937. Bankwerker. Uit dit huwelijk: Jacob (geb. 25.12.1959), Hendrika Lena (geb. 14.8.1962) en Ronnie (12.8.1967).
6. Christinus, geboren Heinenoord 31.3.1942 en overleden aldaar 2.4.1942;
7. Christinus
zie XIIba
8. Pieter zie XIIaj
9. Aaltje Adriana. Geboren Heinenoord 5.9.1946. Gehuwd 4.7.1967 met Adrianus Kuiper, geboren Westmaas 20.3.1945. Magazijnmedewerker. Kinderen: Arie (Arwin) (geb. 14.4.1969) en Marco (geb. 30.7.1972).
10. Hendrika Lena, geboren Heinenoord 11.8.1948. Teamleidster op een fabriek. Gehuwd geweest met Jacob van Helmond. Uit dit huwelijk: Kitty, geboren Heinenoord 23.2.1972
11. Willem Jan zie XIIak

XIaw Willem Johan Jacob Kaptein (uit Xv). Geboren 22.8.1920 Capelle a/d IJssel. Gehuwd 17.5.1950 met M. Breemans. In 1956 naar Australie geemigreerd.

XIai Derk Jan Kappetein (uit Xw). Geboren Zutphen 27.8.1921 en overleden aldaar 8.11.1998. Huwde Zutphen 9.9.1950 met Anna Harmina Buenk, geboren Zutphen 16.4.1923 en overleden aldaar 24.2.1999. Dochter van Lambertus Bernardus Buenk en Reintje Kip.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reintje Pieternella, geboren Zutphen 24.4.1955. Gehuwd Zutphen 26.5.1977 met
Anthony Albertus Johannes Hollink, geboren Diepenveen 3.1.1956. Kinderen uit dit huwelijk: Marco Sebastiaan (geboren Deventer 9.2.1981), Jeroen Boudewijn (geboren Deventer 28.8.1982) en Frank Alexander (geboren Deventer 15.6.1984);
2. Hendrika Lambertina,
zie XIIal;
3. Margaretha Corrinne, geboren Zutphen 27.9.1965. Gehuwd Zutphen 8.9.1995 met
Pieter Cornelis Tuiman, geboren s-Gravenhage 29.12.1964.

XIp Bastiaan Kappetein (uit Xe). Geboren Nieuw Beijerland 12.9.1912, overleden Rotterdam 22.10.1989, crematie 26.10.1989. Landbouwer. Gehuwd Strijen 17.3.1938 met Anne Mattheus, geboren Strijen 8.10.1915 en overleden Nieuw-Beijerland 27.3.1980, oud 64 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren 12.9.1938;
2. Hendrik
zie XIIm ;
3. Jannigje. Geboren 7.2.1946. Gehuwd Nieuw-Beijerland 25.10.1967 met Pleun van der Giessen. Kind: Matthijs;
4. Bastiaan, geboren Nieuw Beijerland 26.9.1949. Landbouwer.

XIq Hendrik Kappetein (uit Xe). Geboren Nieuw Beijerland 21.11.1918, overleden Korendijk 27.5.1991. Landbouwer. Gehuwd Strijen 1.5.1952 met Lena Aaltje de Man, geboren Strijen 21.1.1923, overleden Oud-Beijerland 22-6-2012 en begraven Nieuw-Beijerland 27-6-2012.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannigje Maaike Adrie, geboren Dordrecht 21.9.1952. Huwde Nieuw-Beijerland 19.9.1975
Peter Stoutjesdijk, geboren Rhenen 7.11.1953. Leraar. Zoon van Laurens Stoutjesdijk en Henriette Jacoba Evelien van den Berg. Kinderen: Laura en Henry;
2. Bastiaan Pieter, geboren Nieuw Beijerland 23.7.1954. Landbouwer;
3. Pieter, geboren Nieuw Beijerland 29.12.1958. Landbouwer.

XIr Pieter Kappetein (uit Xe). Geboren Nieuw Beijerland 5.2.1923 en overleden Dreischor 31.5.2002. Landbouwer. Gehuwd met Janna Maatje van der Linde, geboren Dreischor 22.4.1920 en overleden Zierikzee 9.10.2005
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieternella Johanna, geboren Nieuw Beijerland 2.8.1946 en overleden Rotterdam 13.8.1946;
2. Pieternella, geboren 2.12.1949 en overleden Goes 4.7.2013, crematie 9-7-2013 Goes. Gehuwd met
Johannes Atonie van der Vet;
3. Johannes, geboren 20.1.1953 en overleden 9-5-2005 Dreischor;
4. Pieter, geboren Nieuw Beijerland 25.1.1960, overleden Brouwershaven 21.3.1963 en begraven Nieuw Beijerland 25-3-1963;

XIa Hendrik Leendert Kappetein, ing. (uit Xb). Geboren Middelharnis 14.1.1920, overleden Groningen 12-07-2004 en gecremeerd Assen . Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij de RGD. Drager van het "Croix de la Resistance" (F) en "Het Draaginsigne Gewonden" . 1e huwelijk 's-Gravenhage 27.10.1950 Martijntje Adriana de Hoog , geboren Oudewater 21.4.1917, overleden Paterswolde 26.9.1998, dochter van Johannes de Hoog, winkelier en Francina den Boer. (Martijntje was weduwe van Gerardus Johannes Gijsbertus de Haan, uit dit huwelijk twee kinderen, t.w. Martijntje Adriana en Nicolaas Johannes.) 2e huwelijk Vries (Dr) 2.5.2002 met Jeanne Marie Klaassen, geboren Groningen 8.3.1920.
Kinderen uit 1
e huwelijk :
1. Jan.
Zie XIIa;
2. Francine, geboren 's-Gravenhage 4.11.1953. Trouwde Veendam 18.10.1982
Reinder George Smant, geboren Groningen 13.6.1953. Tandarts. Zoon van George Smant (geboren Farmsum 17.03.1920, overleden) en Klazina Hillechina Elzer (geboren Groningen 19.05.1920). Uit dit huwelijk: Alec, Hugo;
3. Cornelis.
Zie XIIb.

XIb Pieter Cornelis Kappetein (uit Xb). Geboren Middelharnis 6.11.1925, overleden Helmond 11.12.2013 en aldaar 17.12.2013 gecremeerd. Directeur van een LHNO-school. Trouwde 's-Gravenhage 29.6.1951 Jannetje Gerda Maria Edeling, geboren 's-Gravenhage 24.7.1931, overleden Helmond 7.4.2011 en gecremeerd aldaar 13.4.2011, dochter van Gerrit Jan Edeling, juwelier en Johanna Verstraten.
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Gerrit Jan.
Zie XIIc;
2. David Daniël., geboren 's-Gravenhage 12.7.1959;
3. Cornelia Catharina Maria, geboren 's-Gravenhage 26.3.1964, overleden Eindhoven 7.8.2008 en aldaar begraven 13.8.2008;
4. Maarten Merijn, geboren 's-Gravenhage 25.3.1965, overleden De Mortel 10.1.2016 en gecremeerd Helmond 20.1.2016.

XIc Johannes Leendert Kappetein (uit Xc). Geboren 's-Gravenhage 23.10.1910, overleden aldaar 7.3.2007 en gecremeerd 13.3.2007. Dir. ener BV. Trouwde Rotterdam 2.9.1936 Johanna Geertruida van Overbeeke, geboren Rotterdam 20.1.1914, overleden ’s-Gravenhage 30.10.2006. Dochter van Gerrit Abraham van Overbeeke, hoofd ener school en Geertje Teuntje Verboom.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Francina, geboren 's-Gravenhage 10.8.1941. Trouwde 's-Gravenhage 30.10.1965
Johannes Catharinus Francken, geboren Utrecht 17.12.1939. Bedrijfsleider. Zoon van Piet Francken en Pieternella Bothof. Gescheiden. Uit dit huwelijk: Carolijn Johanna Pieternella, Marielle Christina Geraldine en Joost Johan Pieter. Tweede huwelijk met Dirk van der Zwaard.
2. Johannes Leendert
zie XIIr;
3. Gerardine Johanna, geboren 's-Gravenhage 5.9.1945 en overleden 23.11.2001. Trouwde 's-Gravenhage 24.5.1969
Alexander Leonard Schild, geboren Voorburg 27.10.1943. Marketing medewerker. Zoon van Paulus Coenraad Schild en Meintina Cleij. Uit dit huwelijk: Alexander Johan Paul en Wouter Leonard;
4. Johanna Christina, geboren 's-Gravenhage 15.4.1947. Trouwde 's-Gravenhage 31.8.1968
Udo Roberti, geboren 's-Gravenhage 23.11.1944. Ondernemer. Zoon van Johannes Gerardus Roberti en Reina Ottens. Gescheiden. Uit dit huwelijk: Petra. Tweede huwelijk met Johannes Zirkzee.
(1991)

XId Leendert Jacobus Kappetein (uit Xc). Geboren 's-Gravenhage 29.1.1912, overleden aldaar 22.4.1961. Verkoopleider (o.a. in 1950 hfd.vertegenwoordiger van de Kon. ERU-kaasfabr.). Trouwde 's-Gravenhage 10.2.1937 Maria Elisabeth Schregel, geboren 's-Gravenhage 31.3.1912, overleden Nieuwegein 21.5.1992 en aldaar begraven 26.5.1992. Dochter van Carl Cornelis Schregel en Francina Christina Davids.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Robert Arie Carl
(zie XIId);
2. Eric Leendert
(zie XIIe).
(1991)

XIe Pieter Cornelis Kappetein (uit Xc). Geboren 's-Gravenhage 27.9.1913. Overleden Leidschendam 15.9.1987. Directeur v.e. groothandel in levensmiddelen. Trouwde Rijswijk (ZH) 5.4.1939 Lena Femigina Mazenier, geboren 's-Gravenhage 20.11.1914. Dochter van Anthony Mazenier en Petronella Maria Sonneveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelis
(zie XIIf);
2. Nellie Maria, geboren 4.9.1946 s-Gravenhage en overleden aldaar 6.9.1946;
3. Nellie Maria, geboren 's-Gravenhage 9.4.1948. Overleden Leidschendam 11.6.1999. Trouwde Leidschendam 21.8.1971 met en op 12.10.1989 gescheiden van 
Pieter de Bruin, geboren 's-Gravenhage 21.8.1945. Vertegenwoordiger. Zoon van Christiaan de Bruin en Wilhelmina van Westenbrugge.
(1991)

XIf Arie Pieter Kappetein (uit Xc). Geboren 's-Gravenhage 19.10.1918. Overleden Zoetermeer 17.11.1986. Vertegenwoordiger. Trouwde 's-Gravenhage 20.5.1942 Johanna Nepveu, geboren 's-Gravenhage 23.2.1920. Overleden 1995. Dochter van Abraham Pieter Alexander Nepveu en Johanna Jacoba Muiselaar.
Kinderen uit dit huwelijk;
1. Johanna Jacoba Maria Francina, geboren Voorburg 28.6.1944. Senior adviseur Personeel en Organisatie. Trouwde Voorburg 13.12.1968
Arend Henri Ooms, geboren Amsterdam 18.10.1943. Techn.-commercieel coordinator. Gescheiden 1988. Zoon van Henri Johan Willem Ooms en Lamberta Gerarda Bernadina Geugies. Uit dit huwelijk: Edwin Henri en Erik Pieter. Tweede huwelijk met Willebrord Theodoor Quik. Docent
2. Maria Francina, geboren 's-Gravenhage 29.9.1949. Trouwde 's-Gravenhage 12.8.1972
Bernard van den Heuvel, geboren Schiedam 12.10.1948. Eigenaar van een glashandel. Gescheiden. Zoon van Bernard van den Heuvel en Pietje Weerheim. Uit dit huwelijk: Karen, Joost en Bart.
(2000)

XIg Gerardus Cornelis Kappetein, ir. (uit Xc), geboren 's-Gravenhage 11.1.1926, overleden Heelsum 16.6.2001. Landbouwk. Ingenieur. Trouwde Wageningen 8.9.1956 Petronella Gijsberta van Dam, geboren Wageningen 6.9.1928. Overleden 1987. Dochter van Willem van Dam, politieambtenaar en Maria van Garderen. 2e huwelijk met Karen Marguérite de Booij, geboren 1939.
Kinderen uit 1
e huwelijk:
1. Anita Elisabeth, geboren Wageningen 22.9.1958. Gehuwd met
Willem Christaan de Visser, geboren 1946. Uit dit huwelijk: Thomas Christiaan, Pieter Bas Jacobus, Thomas Bart Willem en Carlijn Petronella Eliza;
2. Arie Pieter, geboren Wageningen 20.1.1962. Prof.Dr. hartchirurgie
 ;
3. Bart Willem, geboren Wageningen 4.6.1963. Overleden Veenendaal 19.1.1992;
4. Mariëlle Petronella, geboren Wageningen 5.12.1965. Gehuwd met en sinds mei 2003 gescheiden van
Alexander Daniël Ronteltrap, geboren 1957. Kinderen uit dit huwelijk: Bart, Daan, Thijs en Koen.
(2001)

XIh Johannes Rinse Kappetein (uit Xd). Geboren Vollenhove 23.9.1921. Employé AMRO-bank. Trouwde Groningen 7.7.1950 Frederika Mulder, geboren Oude Pekela 8.5.1921. Dochter van Geert Willem Mulder, schilder en Wilhelmina Christina Hogenbirk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Christina, geboren Amsterdam 14.9.1954. Lerares primair onderwijs. Trouwt 26.3.1982 te Amsterdam Mr.
Adriaan Willem Johan Lam. Kinderen uit dit huwelijk: Evelyn Corrine (Amsterdam 14.1.1983), Jurriaan Floris (Amsterdam 29.3.1986)en Rosemary Frederika (Hilversum 3.11.1989);
2. Martin Bernard
zie XIIt.
(2001)

XIi Rinse Marinus Kappetein (uit Xd). Geboren Stad Vollenhove 12.2.1924. Leraar lich.opvoeding. Trouwde Leek 14.8.1952 Martje Engelina de Jonge, geboren Zevenhuizen-Leek 17.6. 1927, dochter van Onne de Jonge en Derkje Gunter, draagster Stadsspeld van de gemeente Den Haag
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Guido
zie XIIg ;
2. Meta, geboren 's-Gravenhage 19.6.1955. Indicatieadviseuse. Gehuwd met
Leen v.d. Meij, geboren 26.8.1948. Consulent palliatieve zorg;
3. Gita, geboren 's-Gravenhage 4.8.1962. PR-medewerkster. Gehuwd met
George Jeremic, geboren 3.1.1956. Facility-manager. Kinderen uit dit huwelijk: Kevin en Lars;
4. Allard
zie XIIs
(2000)

XIt Leendert Johannes Kappeteijn (uit Xl). Geboren 12.3.1927 te Hekelingen. Agrariër. Gehuwd met Dirkje Maria Wander, geboren Hekelingen 29.12.1930
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie
zie XIIn;
2. Pleun Job zie XIIo.

Twaalfde generatie 

XIIan Thomas Pieter Kaptein (uit XIaj). Geboren Mijnsheerenland 31.12.1903 en overleden Rotterdam 3.7.1976. Magazijnbediende bij de RET. Gehuwd Rhoon 15.8.1929 met Neeltje Cornelia Hoegee, geboren Poortugaal 4.5.1905 en overleden Rotterdam 28.7.1988. Dochter van Arie Hoegee en Adriaantje Geertrui Elzerman.
Uit dit huwelijk:
1. Sijgje Adriaantje Geertrui, geboren Rhoon 17.8.1931. Gehuwd Rhoon met
Floris Teunis Koster, tuinder, geboren Pernis 12.8.1926. Kinderen uit dit huwelijk: Neeltje Cornelia (Ellen) en Hendrik.

XIIao Teunis Kaptein (uit XIaj). Geboren Heinenoord 29.9.1910, overleden Papendrecht 30.8.1972 en aldaar begraven. Bouwkundige/aannemer/toezichthouder. Gehuwd Rhoon 21.6.1934 met en gescheiden van Lydia Koster. Tweede huwelijk in 28.2.1957 te Indonesie met Rohani Sumartadisastra, geboren Garut (Ind.) 16.7.1922 en in nov. 2002 nog in leven.
Kinderen uit 1
e huwelijk:
1. Pieter Thomas,
zie XIIIy;
2. Neeltje Maria, geboren Rotterdam 10.7.937. Gehuwd met Wirda.

XIIam Willem Kaptein (uit XIaj). Geboren Rhoon 10.10.1913 en overleden Rotterdam 18.4.1997. Stoffeerder. Gehuwd Rhoon 27.5.1942 met Rookje Trijntje Roobol, geboren Rhoon 8.4.1916 . Dochter van Adrianus Roobol en Neeltje den Boer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adriana, geboren Rhoon 18.4.1946. Baliemedewerkster. Gehuwd Rhoon 8.8.1968 met
Cornelis Nicolaas Bakker, geboren Rotterdam 23.3.1943. Kinderen: Daniëlle (geb. 5.10.1971) en Edwin Alexander (geb. 26.2.1974);
2. Willem,
zie XIIIs.

XIIab Pieter Kaptein, boer. (uit XIah) Geboren Mijnsheerenland 10.11.1905 ,overleden Fort Macleod, Alberta (Cn) 11.7.1966 en aldaar begraven op de Union Cemetery. Pieter emigreerde maart 1926 naar Canada. Hij vestigde zich eerst in Winnipeg, Manitoba en later in Monarch, Alberta. Daar kocht hij land voor een boerderij. In Monarch vestigden zich later ook zijn vader en zijn zuster. Pieter huwde 6.1.1940 Bertha Gunderson, geboren 20.3.1920 en overleden 2.9.1995.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sandra Kay, geboren Fort Macleod, Alberta (Cn) 4.3.1942, huwde 71.12.1966
Charles Edward McNally, geboren Detroit, Michigan (USA) 19.8.1943 en overleden 28.8.2005.
2. Lorraine, geboren Fort Macleod, Alberta (Cn) 27.7.1944, huwde 6.11.1965 Garry Larson, geboren Fort Macleod, Alberta (Cn) 14.6.1941
3.
Barbara

XIIad Ewoud Kaptein (uit XIag) , geboren Mijnsheerenland 17.12.1895 en overleden Rotterdam-poortugaal 2.3.1976. Matroos, later werkzaam bij de Oranjeboom-brouwerij. Gehuwd Rotterdam 28.12.1920 met Alida van Bruggen., geboren Rotterdam 9.5.1899. Dochter van Arend van Bruggen en Lena Beijer.
Kind:
1. Jacob, geboren Rotterdam 3.4.1921 en overleden aldaar 28.8.1921.

XIIae Souverein Kaptein (uit XIag), geboren Mijnsheerenland 31.12.1896 en overleden Rotterdam 9.7.1972.  Matroos/kwartiermeester, later kruidenier te Rotterdam. Gehuwd Rotterdam 21.7.1928 met Cornelia Loekemeijer, geboren Rotterdam 19.5.1907.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje. Geboren Rotterdam 29.12.1928. Gehuwd 19.7.1950 met
Nicolaas van der Gaag. Kinderen: één meisje en twee jongens;
2. Jacob
zie XIIIm.

XIIag Hendrik Kaptein (uit XIag). Geboren Rotterdam 23.5.1898 en overleden in de USA (Newark?). Gehuwd in de USA met Johanna Boutma.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mary. Gehuwd en een dochter Anika;
2. Lena.
 Gehuwd met Adams en een dochter Lousia-Marie.

XIIah Arie Kaptein (uit XIag). Geboren in Rotterdam 4.12.1899 en overleden in de USA. Arie is in de USA getrouwd en uit dit huwelijk zijn er twee dochters.

XIIaf Corstiaan Kaptein (uit XIag). Geboren Rotterdam 19.9.1901 en overleden aldaar 27.12.1994. Ambtenaar bij Gemeentewerken Rotterdam. Gehuwd Rotterdam 5.11.1924 met en gescheiden van tafel en bed van Bastiana Petronella Gardenier, geboren Rotterdam 17.1.1901 en overleden Rotterdam 17.9.1973. Dochter van Cornelis Gardenier en Jacoba Johanna Hagen. Na het overlijden van Bastiana is Corstiaan hertrouwd Papendrecht 19.10.1973 met Adriana Goverina Kervezee., geboren Rotterdam 24.3.1915 en overleden Capelle a/d IJssel 21.12.1993
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Lijntje Jacoba, geboren Rotterdam 24.2.1925. Gehuwd met
Hendrik Ernst, geboren Rotterdam 19.7.1922 en overleden aldaar 20.8.1989. O.a. tijdschrijver bij de ROTEB. Uit dit huwelijk twee zoons: S.C. en G.C.;
2. Cornelis
zie XIIIx.

XIIai Jacob Kaptein (uit XIag). Kantoorbediende. Geboren Rotterdam 13.8.1907 en overleden aldaar 5.2.1989. Gehuwd Rotterdam 22.2.1933 met Wijnalda Stoop, geboren Rotterdam 2.6.1909 en in okt.2002 in leven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob
zie XIIIf;

XIIac Jacobus Kaptein (uit XIab). Landbouwersknecht en later fruitteler. Geboren Mijnsheerenland 12.5.1910 en overleden Klaaswaal 23.2.1979. Begraven te Klaaswaal. Gehuwd Klaaswaal 1.6.1939 met Annigje Heiltje Maasdam, geboren 17.3.1913 en overleden 7.3.1994. Eveneens begraven te Klaaswaal. Dochter van Simon Maasdam en Hendrika van Pelt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annigje Hendrica, geboren Klaaswaal 4.3.1946. Gehuwd Klaaswaal 29.11.1968 met
Pieter Kats, geboren Numansdorp 25.6.1943. Monteur landbouwapparatuur. Zoon van Leendert Kats en Maria Berbera van Burgh. Uit dit huwelijk: Annette (geb. 28.10.1970) en Leendert Jacobus (geb. 10.9.1975).

XIIaz Ewoud Kaptein (uit XIao). Employe KLM. Geboren Boskoop 30.10.1899 en overleden Noordwijk 22.11.1983. Gehuwd Singapore 14.12.1951 met Kathleen Seth, geboren 7.7.1906.

XIIav Teunis Jacob Kaptein (uit XIao). Geboren Boskoop 4.7.1904 en overleden San Juan, Mucha Miel (E) 17.2.2004. Gehuwd 15.10.1936 Boskoop met Francina Johanna Groeneveld, geboren 23.6.1908 Boskoop en overleden voor 17.2.2004.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Thomas Willem,
zie XIIIar;
2. Willem Thomas,
zie XIIIas;
3. Francina Johanna, geboren 13.2.1951. Gehuwd met
M.Roquas.

XIIaw Thomas Cornelis Kaptein (uit XIao). Automonteur. Geboren Boskoop 6.2.1914, overleden 27.2.2009 Zoetermeer. Gehuwd Alphen a/d Rijn 23.1.1941 met Johanna Tuinenburg, geboren Alphen a/d Rijn 19.9.1916 en overleden 25.3.2001 Zoetermeer, dochter van Gerrit Tuinenburg en Zwaantje Bezemer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Thomas Gerardus,
zie XIIIac;
2. Gerardus Marinus,
zie XIIIad;
3. Annigje Zwaantje, geboren Zoetermeer 3.3.1948. Gehuwd met
Marinus Janssen. Dochter: Annet.

XIIx Martinus Ewoud Kaptein (uit XIv), kistenmaker/magazijnmeester. Geboren Mijnsheerenland 27.5.1906 en overleden Delft 30.10.1986. Huwde Pijnacker 9.4.1931 Gerdina de Bruin, geboren Berkel 10.9.1910 en overleden Delft 2.12.1966, dochter van Hendrik de Bruin en Bastiaantje van der Lugt
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jozina Cornelia, geboren Pijnacker 18.8.1931. Gehuwd 9.5.1956 met
C. Robbemond.
2. Dirk Hendrik, geboren Pijnacker 18.10.1932;
3. Hendrik Kaptein, geboren Pijnacker 2.11.1933 en overleden aldaar 22.12.1939
4. Martinus Ewoud,
zie XIIIat;
5. Bastiaantje, geboren Pijnacker 29.12.1936. Gehuwd 16.11.1960 met
I. van Sparrentak.
6. Gerdina, geboren Pijnacker 18.8.1938. Gehuwd 19.11.1959 met
P. Verwijs.
7. Hendrika Margriet, geboren Pijnacker 4.4.1944. Gehuwd Pijnacker 13.10.1965 met
Leendert Hoogerdijk, geboren Nootdorp 19.7.1941. Kinderen Martina, Danielle en Leendert;
8. Cornelia Jeanette, geboren Delft 18.9.1950;
9. Huibert Hendrik,
zie XIIIae;
10. Arie Pieter,
zie XIIIaf.

XIIy Ewoud Kaptein (uit XIv), tuindersknecht/rijksambtenaar. Geboren Mijnsheerenland 6.11.1910 en overleden Pijnacker 2.1.1982. Huwde Bleiswijk 5.8.1936 Neeltje Adriana Bos, geboren Bleiswijk 4.4.1915. Dochter van Hendrik Nicolaas Bos en Catharina Geertruida Schuddebeurs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dirk Hendrik,
zie XIIIag;
2. Catharina Geertruida, geboren Pijnacker 5.7.1938. Gehuwd 15.7.1964 met
Cornelis Rokus Kerkhoven,
3. Hendrik Nicolaas,
zie XIIIah;
4. Ewoud ,
zie XIIIai;
5. Bernard,
zie XIIIaj;
6. Josina Cornelia, geboren Pijnacker 13.10.1945. Gehuwd 13.10.1945 te Oldehove met
Siete van der Wal, geboren 17.12.1946 Lauwerzijl;
7. Martinus Ewoud,
zie XIIIak;
8. Pieter,
zie XIIIal;
9. Anna Johanna, geboren Pijnacker 7.7.1952, Gehuwd met
D.H.J. Blom;
10. Neeltje Adriana, geboren Pijnacker 29.12.1955. Gehuwd met
A.P.A. Noordermeer.

XIIbc Dirk Kaptein (uit XIv). Geboren Overschie 27.2.1922 en overleden Pijnacker 25.11.2003. Huwde Pijnacker 5.11.1947 met Maartje M. van Thiel, geboren Berkel 5.8.1926.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia., geboren 6.9.1948;
2. Dirk
zie XIIIan;
3. Marinus, geboren 8.3.1951;
4. Josina Cornelia., geboren 17.3.1952;
5. Sander Jan., geboren 2.6.1953;
6. Marja, geboren 25.9.1954 te Pijnacker. Huwde 23.8.1974 Pijnacker met Albert Offereins, geboren 26.4.1952 Den Haag, zoon van Jans Offereins en Grietje Eisses;
7. Gerry, geboren 25.1.1959;
8. Jacoba M.J.C., geboren 24.4.1969.

XIIi Pieter Kappetein (uit XIk). Geboren 18.5.1902 te Rotterdam-Hillegersberg en overleden 17.4.1964 te Rotterdam. Timmerman/uitvoerder. Gehuwd 14.8.1929 te Rotterdam met Cornelia Jacomina Commijs, geboren Rotterdam 27.2.1907 en overleden te Rhoon op 11.8.1989. Dochter van Jan Commijs en Maaike van der Vorm.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes
zie XIIIg;
2. Maaike, geboren Rotterdam 31.8.1932;
3. Jan zie XIIIh;
4. Robert zie XIIIi.

XIIl Cornelis Kappetein (uit XIk). Geboren 19.7.1910 te Rotterdam en overleden 26.8.1989 te Spijkenisse. Expeditiemedewerker. Gehuwd Rotterdam 21.10.1936 met Suzanne Magdalena Maas, geboren te Oostburg 2.12.1912 en overleden Beesd 20.1.2010.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes
zie XIIIc;
2. Abraham zie XIIId;
3. Annie, geboren Rotterdam 20.8.1947. Gehuwd met Henk de Haan en twee kinderen Alex en Veronica.

XIIj Pieter Kappetein (uit XIl). Geboren 19.2.1924 te Rotterdam, overleden Rotterdam 24.9.1985. Project-engineer bij de Shell. Op 7.1.1953 te Rotterdam gehuwd met Cornelia Hendrika Goudriaan, geboren 17.1.1930 te Rotterdam. Dochter van A.L. Goudriaan en H.C. Vlaander.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia, geboren 19.6.1956 te Vlaardingen en aldaar gedoopt in september. Gehuwd 1.10.1980 te Vlaardingen met
Paulus Johannes Woerlee, geboren 15.3.1957 te Nijmegen. Docent en ICT-coordinator. Zoon van P.J. Woerlee en G.W. Poot. Kinderen uit dit huwelijk: Leendert Louwerens, geboren 4.10.1982 te Zwolle en Regina Corrina, geboren 1.12.1983 te Zwolle.
2. Willem zie XIIIe.

XIIk Reinder Popke Kappetein (uit XIl). Geboren 17.7.1925 te Rotterdam en overleden 3.7.2007 te Bergen op Zoom. Makelaar/verzekeringsinspecteur. Gehuwd te Breda 8.6.1954 met Cornelia Gerarda Maria Nacke, geboren 1.1.1929 te Breda. Dochter van Harry Nacke en Cornelia Driessen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barbara Regina, geboren Breda 11.3.1955. Docente volwasseneneducatie. Gehuwd op 28.8.1990 met
Peter Jongenotter, geboren 14.4.1956 te ´s-Gravenhage. Zoon van Willem Jongenotter en Geertruida Hassefras. Drie kinderen, waarvan twee uit een eerder huwelijk: Jasper (14.8.1984), Marijn (30.9.1985) en Floris (28.9.1990.
2. Regina Cornelia, geboren 12.7.1957 te Breda. Makelaar. Gehuwd op 1.9.1998 te Breda met Richard de Weert, geboren 28.6.1955 te Bergen op Zoom. Zoon van Alfred de Weert en Anna van Beurden.

XIIz Adrianus Kaptein (uit XIw). Matroos, uitvoerder bergingsmij.. Geboren Zwijndrecht 2.12.1915 en overleden Rotterdam 8.1.1983. Gehuwd Rotterdan 8.6.1938 met Maria Jacoba van den Berge, geboren Rotterdam 3.7.1914.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert Eliaz Marius (Len),
zie XIIIab;
2. Adriana Jacoba Francisca, geboren Rotterdam 12.1.1946. Gehuwd 8.7.1965 met
P. Busé en uit dit huwelijk zijn kinderen;
3. Yvonne, geboren Rotterdam 14.5.1950. Gehuwd 2.12.1970 met
J.T.Verschuur.

XIIaa Leonardus Kaptein (uit XIw). Schipper. Geboren Zwijndrecht 11.9.1917 en overleden Rotterdam 5.6.1986. Gehuwd Rotterdam 7.7.1948 met Maatje Dolk, geboren Duisburg-Ruhrort (D) 12.7.1919, overleden Rotterdam-Hoogvliet 29.9.2000 op de leeftijd van 81 jaar. Dochter van Pieter Dolk en Cornelia van ´t Noordende.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria Cornelia (Lies). Geboren Rotterdam 29.11.1949. NH gedoopt Duisburg-Ruhrort 10.9.1950. Gehuwd op 25.11.1971 met
Rinus van der Kolk geboren 11.1.1950. Eén dochter: Nancy, geboren 25.3.1983 en overleden 27.4.1993;
2. Marinus Leendert Pieter,
zie XIIIl;
3. Maria Cornelia (Marja), geboren Varik 13.8.1956. 1
e huwelijk Varik 24.4.1975 met Tom van Dommelen. Uit dit huwelijk: Samantha, geboren 13.12.1976 en Sebastiaan, geboren 9.10.1979. 2e huwelijk op 25.2.1994 met Willem Pouwe, geboren 19.11.1956

XIIh Jan Cornelis Kaptein (uit XIj). Geboren Heerjansdam 29.11.1941. Trouwde Heerjansdam 15.7.1964 Jacoba Maria de Jong, geboren Heerjansdam 12.7.1943. Dochter van Kleis de Jong en Pietertje Maaike van Reedijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis,
zie XIIIa;
2. Kleis, geboren Heerjansdam 1.12.1968. Timmerman;
3. Pietertje Maaike, geboren Heerjansdam 6.3.1971. Trouwde Dordrecht 3.9.1996
Henricus Leonardus Johannes Mirck, geboren Rotterdam 2.12.1965. Zoon van Evert Leendert Christiaan Mirck en Maria Lena van Beijnen. Uit dit huwelijk: Noëlle en Daniël Christian;
4 Rurh, geboren na 1971


XIIv Izaäk Kaptein (uit XIx). Geboren Heerjansdam 12.12.1917, overleden Barendrecht 20.9.2008 en aldaar begraven. Gehuwd met Jacoba Wilhelmina Gouw, overleden Barendrecht 20.5.2005
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Korstiaan
zie XIIIt;
2. Krijna (Krijnie), geboren Zwijndrecht 17.10.1939. Gehuwd op 17.12.1959 met
Pieter Bastiaan (Piet) Steenbergen, geboren Heerjansdam 29.1.1937. Kinderen uit dit huwelijk: Gerardus, geb. Heerjansdam 18.101960, Jacoba Wilhelmina (Jacqueline), geb. Heerjansdam 8.11.1963 en Pieter (Peter), geb. Heerjansdam 5.4.1969;
3. Adriana (Sjanie), geboren Zwijndrecht 6.3.1942. gehuwd 13.1.1965 met en in 1983 gescheiden
van Pieter W.A. (Piet) van Gemeren. 2e huwelijk op 4.7.1985 met Cornelis Luvinus (Cor) Geluk, geboren 24.2.1937. Kinderen uit 1e huwelijk: Arie-Jan (Arjan) geb. Rotterdam 18.7.1965, Jacoba Wilhelmina (Jacky) geb. Rotterdam 10.10.1968 en Elizabeth (Lisette), geb. Barendrecht 17.2.1970;
4. Andries
zie XIIIu;
5. Jacoba Wilhelmina (Cootje), geboren Barendrecht 27.3.1948;
6. Izaäk
zie XIIIv;
7. Trijntje (Truus), gehuwd en kinderen;
8. Alex
zie XIIIw;

XIIw Arie Kaptein (uit XIx). Geboren Heerjansdam 16.7.1921, oerleden Den Helder 30-7-2011. Huwde (1) te Barendrecht 30.7.1942 met Pieternella Helena de Lijzer, geboren IJzendijke 22-8-1923, gescheiden Barendrecht 27.3.1946. Gehuwd (2) Den Helder 28.11.1946 met Klaske Sandbrink, geboren Harlingen 4.9.1926. Dochter van Wabe Jacob Sandbrink en Remkje Visser.
Uit huwelijk 1:
1. Korstiaan, geboren Barendrecht 20.12.1942;
2. Adriana Elisabeth Hendrika Helena, geboren Barendrecht 24.8.1944;
3. Hubregt Machiel, geboren Terneuzen 15.12.1946, overleden Terneuzen 20.2.1947;
Uit huwelijk (2)
4. Wabe,
zie XIIIam;
5. Anna, geboren Den Helder 9.5.1950;
6. Arie, geboren Den Helder 14.2.1956.

XIIu Aart Kaptein (uit XIo). Arbeider. Geboren Heerjansdam 17.1.1917 en overleden Heerjansdam 13.4.1987. Gehuwd Zwijndrecht 30.4.1942 met Jacoba Zoon, geboren Zwijndrecht 14.4.1918, overleden Dordrecht 13.6.1974 en begraven te Heerjansdam.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Korstiaan,
zie XIIIk;
2. Willemina, geboren Heerjansdam. Gehuwd met Gerrit Verhoef.

XIIas Aart Kaptein (uit XIz). Geboren Zwijndrecht 23.4.1919 en overleden Vlaardingen 13.9.1998. Beambte bij Chevron. Huwde s-Gravenhage 21.11.1945 Johanna Henderika Ludewina van der W/Meer, geboren Rotterdam 9.8.1925.
Kind uit dit huwelijk:
1. M.A.G. (Tilly), geboren Rotterdam 31.3.1949;

XIIap Aart Kaptein (uit XIy). Tuinder. Geboren Heerjansdam 13.2.1920, overleden Zwijndrecht 13.12.2009 en begraven Heerjansdam. Huwde Heerjansdam 5.4.1945 Willemijntje Visser, geboren Rotterdam 11.4.1922, overleden 9.1.2007 en begraven Heerjansdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis,
zie XIIIz;
2. Cornelis Jan, geboren Dordrecht 10.3.1952. Gehuwd en gescheiden, geen kinderen;
3. Wim
zie XIIIaa,.

XIIaq Catharinus (Charles) Kaptein (uit XIy). Geboren Heerjansdam 11.8.1923. Emigreerde 2 mei 1952 naar Canada (Prince Edward Island). Gehuwd met Jannetje van Putten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willy;
2. Cathy.

XIIat Korstiaan Kaptein (uit XIy). Tuinder, bankwerker, ass. machinist, pijpfitter. Geboren Heerjansdam 12.1.1925 en overleden 9.11.1988 Dordrecht. Huwde Zwijndrecht 28.6.1956 Zwijndrecht met Jannigje Buitendijk, geboren Zwijndrecht 12.8.1930.
Kind:
1. Robert Jan
zie XIIIaq.

XIIay Hendrik Kaptein (uit XIas). Bankwerker. Geboren Rotterdam 11.2.1933 en overleden aldaar 15.9.1978. Gehuwd Rotterdam 23.2.1966 met en 30.7.1974 gescheiden van Olivia Anplona Bolkenbaas, geboren Rotterdam 15.10.1930.

XIIar Harmanus Kaptein (uit XIak). Geboren Vlaardingen 15.1.1948. Heimachinist. Gehuwd en één dochter.ouders

XIIbd  Jacob Cornelis Kaptein (uit XIaa). Geboren Den Haag 12.9.1928. Huwde Den Haag 1.10.1952 met A. G. Sampiemon..
Kinderen:
1. Marianne. Geboren Den Haag 3.5.1954. Gehuwd met
Thimon Schellevis.
2. Erik. zie XIIIao
3. Maarten. zie XIIIap
4. Ester. Geboren Den Haag 21.9.1965. Gehuwd met
Sjaak Ten Hove. Kinderen: Demi en Jasper.

XIIbe Cornelis Kaptein (uit XIaa). Geboren Den Haag 15.9.1930. Gehuwd geweest met Paula Siliakus.
Kinderen:
1. Karin;

2. Ilse;
3. Kees.

XIIbg Leonardus Maria Kappetein (uit XIn) geboren Stompwijk 31.7.1937. Gehuwd Zoetermeer 6.7.1961 met J.R.M. Rietkerk;
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Belinda, geboren Zoetermeer 18.4.1964. Kind: Joey Verhagen;
2. Marco, geboren Zoetermeer 21-1-1968. Gehuwd met
A.Bregman.

XIIbh Jacobus Johannes (uit XIn). Geboren Stompwijk 3.8.1940. Gehuwd met C.B.W. Koot.
Kinderen:
1. Angelique gehuwd met
D.Oosthoek;
2. Bianca, 11.4.1969 / 15.8.2017, begr 21.8.2017, Nootdorp, St.Janshof, gehuwd met
Bram van Haaster;

XIIbf Gerardus Johannes Maria Kappetein (uit XIn). Geboren Stompwijk 12.12.1946 en overleden Den Haag 21.11.2004. Gehuwd Berkel 30.7.1969 met H.A.Smit.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Edwin;
2. Susan.

XIIp Johannes Adrianus Kappetein (uit XIs). Geboren Meppel 17.9.1941. RK-theoloog. Huwde ca. 1974 Mechtild Neuhöfer   
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marijke;

2. Hannah. Kinderergotherapeute en gedragstrainer;
3. Niklas.

XIIq Marinus Gerardus Kappetein (uit XIs). Geboren Leidschendam 25.11.1951, overleden IJsselstein 28.6.1997. Onderwijzer. Gehuwd Leidschendam 19.11.1974 met Bep Bolleboom.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sebastiaan
zie XIIIav;
2. Annebeth, geboren IJsselstein 25.6.1978, huwde IJsselstein 16.2.2005 met Sander Vermeulen. Kinderen: Fleur, geboren IJsselstein 22.11.2005 en Sanne, geboren IJsselstein 4.7.2007;
3. Annemarije, geboren IJsselstein 16.9.1981, huwde Rotterdam 29.4.2005 met Tom van Dijk (gescheiden ca 2008). Kinderen: Mika, geboren IJsselstein 28.2.2005 en de tweeling Noa en Desi, geboren Nieuwegein 8.4.2007;
4. Christiaan, geboren Utrecht 12.8.1986.

XIIbb Jan Willem Kaptein (uit XIad). Bouwvakker. Geboren 24.4.1937. Gehuwd Vierpolders 17.9.1959 met en gescheiden van Abra Poldervaart.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis
zie XIIIn;
2. Cornelis Jan
zie XIIIo;
3. Hendrika Lena (Henny), geboren Heinenoord 25.12.1963. Gehuwd met
Edwin Rietveld. Uit dit huwelijk Dylan, geboren 10.12.2000.
4. Abra (Ada), geboren Heinenoord 5.6.1966. Eén dochter: Selena.

XIIba Christinus Kaptein (uit XIad) Kraanmachinist. Geboren Heinenoord 16.4.1943. Gehuwd Piershil 2.8.1962 met Maria de Heer, geboren Piershil 28.6.1943 en overleden 8.11.2013, begraven Heinenoord. Dochter van Johannes de Heer en Sietje Donkersloot.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Lena Maria, geboren Rotterdam 24.9.1962. Productiemedewerkster. Gehuwd met
Joop de Bruyn;
2. Jan Willem
zie XIIIp;
3. Johannes, geboren Heinenoord 23.4.1966. Productiemedewerker.

XIIaj Pieter Kaptein (uit XIad). Geboren Heinenoord 10.3.1945. Gehuwd 18.11.1966 met en gescheiden van Marijke Kerpershoek, afkomstig uit Katwijk, overleden ca. 1996. Thans gehuwd met Marigje van Kranenburg, afkomstig uit Spijkenisse.
Kinderen uit 1
e huwelijk:
1. Pieter
zie XIIIr;
2. Jan zie XIIIq

XIIak Willem Jan Kaptein (uit XIad). Machinist. Geboren Heinenoord 26.3.1951. Gehuwd Strijen 2.6.1978 met Maaike Elisabeth van Ree, geboren Strijen 30.3.1955, dochter van Jan van Ree en Geertrui van Soest.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Hendrika, geboren 6.5.1979;
2. Hendrika Geertruida, geboren 8.4.1983.

XIIal Hendrika Lambertina Kappetein (uit XIai) . Geboren Zutphen 17.9.1959.
Kinderen:
1. Sabrina Hendrika Petra Kappetein / Bieneke de Graaff, geboren Warnsveld 11.12.1983;
2. Robert Franciscus Kappetein, geboren Goirle 14.8.1987.


XIIm Hendrik Kappetein (uit XIp). Geboren 1.1.1940. Schade-expert. Gehuwd met C. van de Burg.

XIIa Jan Kappetein, ing. (uit XIa). Geboren 's-Gravenhage 16.6.1951. Webmaster van deze site. Trouwde Drunen 1.3.1991 Maria Frieda Laros, geboren Loon op Zand/Kaatsheuvel 1.2.1953. Dochter van Adrianus Theodorus Laros en Ruth Meta Stopp .
Kinderen uit dit huwelijk
:
1. Isabelle Meta Martijntje, geboren Nieuwegein 8.5.1992. Recruiter IT;
2. Michiel Hendrik Adrianus, geboren Nieuwegein 13.10.1993.
(1999)

XIIb Cornelis Kappetein, ing. (uit XIa). Geboren 's-Gravenhage 11.2.1957. Gepens. brandweerofficier. Trouwde Vries 26.9.1986 met en 13-8-2018 gescheiden van Grietje Bakker , geboren Donderen, gem. Vries 15.10.1960. Gemeenteambtenaar. Dochter van Klaas Bakker en Lammechien Feringa.
Kinderen uit dit huwelijk
:
1. Thomas Niels, geboren Blaricum 26.5.1993
2. Stefan Laurens, geboren Blaricum 2.11.1995
3. Leonie Martine, geboren Blaricum 20.7.1999
(1999)

XIIc Gerrit Jan Kappetein (uit XIb). Geboren 's-Gravenhage 15.1.1953. Gepens. leraar. Trouwde Kecskemet (H) 25.6.1977 Agnes Bödö, geboren Szolnok (H) 5.11.1955. Dochter van Sandor Antal Imre Bödö en Maria Ibolya Gere.
Kinderen uit dit huwelijk
:
1. Attila,
zie XIIIj
2. René, geboren Veghel 11.11.1981. Chef-kok;
3. Nynke Violette (letterlijke vertaling uit Hongaars van Ibolya), geboren Veghel 11.8.1992. Office-manager.
(1999)

XIIr Johannes Leendert Kappetein (uit XIc). Geboren 's-Gravenhage 26.2.1944. Zakenman. Gehuwd geweest met Linda van Dijk (actrice). Duurzaam samenwonend met Mylène Verdurmen.
Kinderen:
1. Olivier Johannes, geboren Amsterdam 9.1.2001

XIId Robert Arie Carl Kappetein (uit XId). Geboren Voorburg 24.2.1939. Techn.verkoper. Trouwde Voorburg 19.3.1963 met Elisabeth Adriana Cornelia Ipenburg, geboren Voorburg 24.6.1941. Dochter van Karel Casper Ipenburg en Heintje Vredeling.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kirsten Emmy Maria, geboren Zaandam 4.5.1964. Gehuwd april 1990 Heerenveen met
Evert Jan van der Werf;
2. Mark Leendert Karel, geboren Voorburg 8.1.1966. Samenwonend met Alice Brouwer;
3. David Robert,
zie XIIIaw
(1991)

XIIe Eric Leendert Kappetein (uit XId). Geboren Voorburg 28.8.1944. Verkoper. 1e huwelijk Voorburg 22.12.1966 met Martine Johanna Lubach, geboren Voorburg 30.4.1946. overleden april 1987. Dochter van Marten Lubach en Clara Maria Gradissen. 2e huwelijk met Catharina Maria Maessen, geboren 1944.
Kinderen uit 1
e huwelijk:
1. Gabby, geboren Vianen 2.4.1972. Partner:
Eildert Saathof. Dochters: Gioialynn (=levensvreugde) geboren Amsterdam 16.8.2001 en Maggie Janine Martine, geboren Amsterdam 15.9.2004;
2. Maaike, geboren Kesteren 12.3.1974. Huwde 2.7.1999 met
Paul Kamphorst, geboren 12.12.1969.
(2002)

XIIf Pieter Cornelis Kappetein (uit XIe). Geboren 's-Gravenhage 19.7.1941. Bedrijfsleider. Trouwde Leidschendam 25.6.1965 Anna Maria Bernadette Weerdenburg, geboren Voorburg 15.10.1946. Dochter van Gerardus Arnoldus Antonius Weerdenburg en Willy Maria van der Snoek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Monica Lena Wilhelmina, geboren Leidschendam 16.1.1966. Gehuwd met
Paulus Nicolaas Franciscus Maria Vreeburg, geboren 1962. Uit dit huwelijk: Natascha, Bas , Jeroen, Lisa en Mick;
2. Robin Pieter
zie XIIIb;
3. Michael Sebastiaan, zie XIIIax.
(1991)

XIIt Martin Bernard Kappetein (uit XIh). Geboren Amsterdam 21.11.1959. Administratief medewerker. Duurzaam samenwonend sinds 3.8.1987 met drs. Carola Eveline van der Schrier. Lerares primair onderwijs.
Kinderen:
1. Rinse Bastiaan, geboren Haarlem 29.6.1989;

2. Suzanne Marita, geboren Haarlem 15.1.1993.

XIIg Guido Kappetein (uit XIi). Geboren Hengelo 12.5.1953. Fysiotherapeut. Trouwde 17.6.1976 Cornelia Stortenbeker, geboren Groningen 8.1.1955, fysiotherapeut. Dochter van Lubertus Jan Stortenbeker, geboren Rotterdam 1.8.1919, overleden Katwijk aan Zee 7.4.1997, inspecteur bij het voortgezet onderwijs en Cornelia Heukels, geboren Rotterdam 17.11.1917.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nienke, geboren De Lier 16.5.1979. Marketingmanager;
2. Marieke, geboren De Lier 27.8.1981.Journaliste;
3. Jordi, geboren Zuid-Beijerland 8.3.1985. Student TU.
(2000)

XIIs Allard Kappetein (uit XIi). Geboren 's-Gravenhage 1.9.1963. Fysiotherapeut. Gehuwd 22.8.2000 en gescheiden 2003 met X. Gehuwd 18.6.2010 Den Haag met Monique Elizabeth Bruins, geboren 26-11-1963 Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elze Martha Maria, geboren Den Haag 5.2.2012

XIIn Arie Kappeteijn (uit XIt). Geboren Hekelingen 23.9.1959. Agrariër op de hoeve “Bouwlust-Zeldenrust” te Hekelingen. Gehuwd met Anneke Luijendijk, dochter van J. Luijendijk en Pia van Marion uit Vierpolders.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert Johannes, geboren Hekelingen 1.3.1990;

2. Wilco, geboren Hekelingen 20.4.1993.

XIIo Pleun Job Kappeteijn (uit XIt). Geboren Hekelingen 20.11.1963. Produktieplanner bij de ICI. Gehuwd met Lea Oranje, geboren 4.11.1970 te Hekelingen.

Dertiende generatie

XIIIy Pieter Thomas Kaptein. (uit XIIao). Geboren Pernis 25.6.1935 en overleden Bleskensgraaf 14.7.2001. Financieel medewerker bij een bank. Huwde Rotterdam 16.1.1958 met Adriana Kooy, geboren Zwijndrecht 22.4.1934.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martijntje Maria, geboren Rotterdam 1.3.1960. Lerares. Gehuwd met
van Beveren. Uit dit huwelijk: Thomas, Pim en Maarten.
2. Arianne Joleen, geboren Rotterdam 6.2.1961. Sociaal raadsvrouwe. Gehuwd met
Bernard Béguin. Uit dit huwelijk: Francoise en Annemarieke.
3. Marijke Christinne, geboren Rotterdam 27.11.1962. Medewerkster OM. Gehuwd met W. Boogaard. Uit dit huwelijk: Frank en Jasper.

XIIIs Willem Kaptein (uit XIIam). Geboren Rhoon 29.12.1949. Woningstoffeerder. Gehuwd Spijkenisse 6.9.1974 met Adriana Bastiana Elisabeth de Keizer, geboren Scherpenzeel 18.11.1951.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Robert, geboren Rhoon 5.7.1979;
2. Marcel, geboren Rhoon 1.7.1983;
3. Shanna, geboren Rhoon 25.8.1991.

XIIIm Jacob Kaptein (uit XIIae). Geboren Rotterdam 27.2.1933. Scheepswerktuigbouwkundige bij o.a. Caltex, Esso en Shell. Gehuwd Rotterdam-Overschie 1.5.1958 met Petronella Johanna Verhoeven, geboren Rotterdam-Overschie 18.11.1936.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hanneke, geboren Rotterdam 25.12.1959;

2. Korina, geboren Rotterdam 16.9.1964.

XIIIx Cornelis Kaptein (uit XIIaf). Geboren Rotterdam 18.12.1934. Ambtenaar/direktievoerder bij Gemeentewerken Rotterdam. Drager van de Erasmusspeld en lid van de orde van Oranje-Nassau wegens activiteiten op sociaal terrein. Gehuwd te Rotterdam met Maria Theodora Grootzwagers, geboren Rotterdam 22.6.1932.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Corstiaan, geboren Rotterdam 3.6.1956;
2. Leonardus, geboren Rotterdam 17.10.1957. Zelfstandig ondernemer in Canada;
3. Leonora, tweeling met voorafgaande. Gehuwd met
Servais Vermeulen afkomstig uit Amsterdam. Kinderen uit dit huwelijk: Jennifer en Daniëlla.

XIIIf Jacob Kaptein (uit XIIai). Cargadoor. Geboren Rotterdam 23.7.1933. Gehuwd met Wilhelmina Maria Carolina de Jong, geboren Rotterdam 15.12.1937.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wijnanda Maria Carolina, geboren Rotterdam 29.1.1963. Administratief medewerkster. Gehuwd met
P. Schildmeijer. Uit dit huwelijk: Bob (geb. 1.10.1999) en Twan (geb. 30.4.2001);
2. Maria Petronella Carolina, geboren Rotterdam 25.5.1965. Juriste/registerexpert. Gehuwd met
P. Uilenhoed. Uit dit huwelijk: Lucas (geb. 6.2.1996), Stijn (geb. 1.7.1998) en Maas (geb. 23.8.2000).

XIIIar Thomas Willem Kaptein (uit XIIav). Geboren 10.5.1939 Utrecht. Directeur. 1e huwelijk 21.10.1960 met Jantina Cornelia Goelema, geboren 21.10.1960, gescheiden in 1981. 2e huwelijk 11.4.2000 in Heemstede met Wilhelmina Kuhn, geboren 24.7.1945 te Leiden. Dochter van Pieter Kuhn en Wilhelmina Brugman.
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Teunis Jacob, geboren 5.3.1961 Heemstede, overleden 7.3.1961;

2. Nieske, geboren 5.3.1961 Heemstede. Gehuwd 15.10.1992 met Richard van Delden;
3. Francina Johanna, geboren 28.6.1963 Heemstede. Gehuwd 13.12.1988 met Gaston Bot, overleden 22.10.2002;
4. Teunis Jacob,
zie XIVk.

XIIIas Willem Teunis Kaptein (uit XIIav). Geboren 24.3.1945. Middenstander. Gehuwd met P.A.J. Coene, geboren 19.6.1948.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mariska;

2. Jessica.

XIIIac Thomas Gerardus Kaptein (uit XIIaw). Geboren Zoetermeer 26.3.1944. Operator. Gehuwd 6.12.1968 Alphen a/d Rijn met Hillegonda Stigter, geboren 4.8.1944 Alphen a/d Rijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Thomas Cornelis,
zie XIVj;  
2. Maaike Maria Johanne, geboren 1972 Vlaardingen. Gehuwd met
Peter Brosens.

XIIIad Gerardus Marinus Kaptein (uit XIIaw). Afdelingschef. Geboren Zoetermeer 16.11.1945. Gehuwd met Nel van der Vorm.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Renate;
2. Ferdi.

XIIIat Martinus Ewoud Kaptein (uit XIIx). Geboren Pijnacker 19.12.1934. Gehuwd november 1959 met Ursula Helblin, geboren 5.6.1944.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petra, geboren 20.4.1966;
2. Corrina, geboren 10.3.1969.

XIIIae Huibert Hendrik Kaptein (uit XIIx). Geboren Delft 30.8.1956. Gehuwd Delft 1.5.1980 met A.P.M. van der Zwet.

XIIIaf Arie Pieter Kaptein (uit XIIx). Geboren Delft 30.8.1956. Gehuwd Wateringen 30.6.1982 met C.M.P. van Waas.

XIIIag Dirk Hendrik Kaptein (uit XIIy). Geboren Pijnacker 24.6.1937. Gehuwd Delft 29.5.1959 met M.G. Marks.

XIIIah Hendrik Nicolaas Kaptein (uit XIIy). Geboren Pijnacker 22.12.1939. Gehuwd 14.5.1964 met Antje van der Elst, geboren Pijnacker 7.7.1943.
Kinderen:
1. Marcel, geboren Pijnacker 13.5.1967 en overleden aldaar 26.9.1981.

XIIIai Ewoud Kaptein (uit XIIy). Geboren Pijnacker 14.11.1941. Gehuwd 28.10.1966 met H. van der Berg.

XIIIaj Bernard Kaptein (uit XIIy). Geboren Pijnacker 28.9.1944. Gehuwd Delft 30.9.1966 met P. Mangert.

XIIIak Martinus Ewoud Kaptein (#XIIy). Geboren Pijnacker 11.7.1947. Gehuwd Zoetermeer 30.8.1972 met ??.

XIIIal Pieter Kaptein (uit XIIy). Geboren Pijnacker 8.11.1949. Gehuwd 23.11.1973 met H.C. Ton.

XIIIan Dirk Kaptein (uit XIIbc). Geboren Pijnacker 1.3.1950. Huwde Rijswijk 30.10.1975 Elisabeth J.W. de Jong, geboren Veendam 16.4.1954. Dochter van Pieter de Jong en Magdalena Maria Le Cointre.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magdalena M., geboren 2.10.1977. Huwde 12.5.1999 met
Abraham Adrianus Kranenburg;
2. Wilhelmina M., geboren 28.2.1980. Huwde 27.9.2002 met
Leendert Augustinus Jonathan van Egmond;
3. Dorothea C. (Dorine), geboren 18.3.1982. Huwde 12.10.2004 met
Willem Jos de Jong;
4. Antoinette J., geboren 13.8.1984. Huwde 1.7.2003 met
Nils Buurman;
5. Elisabeth D., geboren 23.9.1988.

XIIIg Johannes Kappetein (uit XIIi). Geboren Rotterdam 19.7.1930, overleden 14.08.2009 Oud Beijerland en 19 augustus aldaar begraven. Boekhouder. Op 6.5.1953 te Rotterdam-Pernis gehuwd met Johanna Roobol, geboren 23.11.1929 te Rotterdam-Pernis. Dochter van Arie Roobol en Wilhelmina Speelman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter
zie XIVa;
2. Wilhelmina, geboren Rotterdam-Hoogvliet 15.5.1956. Stafmedewerkster;
3. Cornelia Jacomina, geboren Rotterdam-Hoogvliet 13.11.1957. Op 14.9.1977 te Mijnsheerenland gehuwd met Johannes Pieter Boot, geboren Kerkwerve 13.1.1948. Landbouwer te Kerkwerve. Zoon van Gerardus Boot en Tona Pieternella van der Wekken. Kinderen: Gerardus, geboren Kerkwerve 18.12.1978, Johannes, geboren Kerkwerve 14.11.1980 en Cornelis Pieter, geboren Kerkwerve 14.6.1982;
4. Arieta, geboren Rotterdam-Pernis 11.2.1965. Gehuwd Binnenmaas 19.7.1995 met Maarten Jan Smitshoek, geboren Dordrecht 31.1.1963. Metselaar.  Zoon van Leendert Smitshoek en Francina de Winter. Scheiding geregistreerd 30.10.2006 gem. Binnenmaas. Kinderen: Arie-Leen, geboren Dordrecht 20.12.1995, gedoopt Mijnsheerenland 3.3.1996 en Jacobus Franciscus, geboren Dordrecht 19.6.1997.

XIIIh Jan Kappetein (uit XIIi) Geboren Rotterdam 13.8.1934 en overleden <2010. Bouwkundig opzichter. Gehuwd met Maartje Dirkje Koster, geboren Rotterdam 12.1.1935.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sylvia, geboren Rotterdam 29.6.1960. Bejaardenverzorgster. Gehuwd met
Jan Driftenaar, geboren 26.12.1957 te Rhoon. Dieselmonteur. Kinderen: Kim, geboren Rotterdam 13.11.1986 en Kevin, geboren Rotterdam 25.10.1990;
2. Astrid, geboren Rhoon 24.4.1963. Hondentrimster. Gehuwd met Johannes Broekzitter, geboren Rotterdam 4.9.1960. Cateringmanager. Kinderen: Ramone, geboren Rotterdam 30.8.1986 en Nathan, geboren Rotterdam 24.4.1995.

XIIIi Robert Kappetein (uit XIIi) Geboren Rotterdam 3.7.1946. Weduwnaar van Tiny, overleden 2015. Twee zoons: Perry en Patrick (Ca1974-5.9.2018, Dordrecht). Perry is op 26.5.2006 getrouwd met Angela (Angie) Springer. Hij woont in Fort Atkinson (Wi, USA). 

XIIIc Johannes Kappetein (uit XIIl). Geboren Rotterdam 5.7.1940 en overleden 28.1.2011. Gehuwd met E.M.J. van Rijswijk, geboren 14.3.1940 te Rotterdam en overleden Heinkenszand 9.4.2003.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theo
zie XIVb;
2. Susie, geboren Rotterdam 31.5.1965. Gehuwd geweest met J. van Geersdaele, geboren Vlssingen 21.6.1959. Twee dochters: Samantha en Jennifer;
3. Corrie, geboren Rotterdam 4.7.1968. Samenwonend met T. Colpeart, geboren Terneuzen 9.2.1968;
4. Mario
zie XIVl.

XIIId Abraham Kappetein (uit XIIl) geboren Rotterdam 23.5.1945. Brugmachinist. Gehuwd met Aaltje Pieëte, geboren Rotterdam 10.4. 1945.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Monica, geboren Rotterdam 28.11.1971;

2. Siska, geboren Rotterdam 12.12.1974.

XIIIe Willem Kappetein (uit XIIj) Geboren Vlaardingen 28.5.1960, gedoopt aldaar augustus 1960. Gehuwd 14.9.1983 te Vlaardingen met Wilma Willemsen, geboren 17.9.1963, dochter van K. Willemsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Michelle, geboren Rotterdam 17.1.1987;

2. Stephan, geboren Rotterdam 24.12.1989.

XIIIab Leendert Eliaz Marius (Len) Kaptein (uit XIIz). Employé bij een assuradeur. Geboren Holyhead (GB) 30.9.1943 en overleden 18.12.2004, oud 61jaar. Gehuwd 17.12.1965 met A.P.M. Mentink.
Kind:
1. Axel,
zie XIVh.

XIIIl Marinus Leendert Pieter ( Rinus) Kaptein (uit XIIaa). Werkzaam bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Geboren Vlaardingen 24.1.1951 op het m.s. Kareol en NH gedoopt Duisburg-Ruhrort (D) 20.5.1951. Gehuwd Rotterdam 26.4.1974 met Maria Roeloefje Remmelts, geboren Odoorn 25.9.1952. Dochter van Adolf Remmelts en Geertina Alida Kanninga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Natasja, geboren Rottterdam 4.11.1976. Op 2.8.2002 gehuwd met
Nico van Dam. Op 14.10.2002 geboren Kevin;
2. Chantal, geboren Rotterdam 20.8.1979.

XIIIa Jan Cornelis Kaptein (uit XIIh). Geboren Heerjansdam 18.1.1965. Boekhouder. Langdurig samenwonend met Ruth Mensah, geboren 20.11.1968 in Accra, Ghana.
Kinderen:
1. Kenneth, geboren Zwijndrecht 9.4.1996;

2. Alexandra, geboren 27.5.2000.

XIIIt Korstiaan (Kors) Kaptein (uit XIIv). Geboren Zwijndrecht 16.11.1937. Werkzaam geweest bij het Rotterdams Nieuwsblad. Gehuwd op 8.4.1959 met Jannie J. van der Somme, geboren Rotterdam 1.1.1937.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Izaäk
zie XIVd;
2. Franciscus Hendrikus zie XIVe;
3. Andries zie XIVf;

XIIIu Andries (André) Kaptein (uit XIIv). Geboren Zwijndrecht 7.4.1943. Werkzaam bij TPG-Post. Gehuwd 25.1.1966 met Maria (Marian) van Dijk, geboren 28.5.1946.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sandra, geboren 8.11.1966. Gehuwd 24.6.1999 met
Bart P.T. Kerklaan, geboren 18.1.1967. Kinderen uit dit huwelijk: Suzanne Maria geb. 12.8.1999 en Casper Theo geb. 28.1.2001.;
2. Patricia, geboren 12.4.1970.

XIIIv Izaäk Kaptein (uit XIIv). Geboren Barendrecht 9.2.1951. Voorman. Gehuwd 16.3.1973 met Hendrica (Ria) Muis, geboren Putten 9.8.1952.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Corinne Minette, geboren 5.2.1980;
2. Rianne Petronella, geboren 25.2.1982;
3. Richard Izaäk, geboren 25.6.1987.

XIIIw Alexander (Alex) Kaptein (uit XIIv). Geboren Rotterdam 17.5.1958. Werkzaam bij TPG-Post. Gehuwd 29.1.1981 met Aria de Jong, geboren 21.12.1957.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mark, geboren 7.8.1983;
2. Linda, geboren 1.2.1986.

XIIIam Wabe Kaptein, (uit XIIw). Geboren Den Helder 6.4.1947. Gehuwd Dordrecht 22.12.1966 met Adriana Kop, geboren Dordrecht 4.8.1947. Dochter van Joop Kop en Adriana van der Veer.
Kinderen uit dit huwelijk.
1. Monique, geboren Den Helder 30.4.1967. Gehuwd Den Helder 31.7.1986 met
Edward Allen Maria Bouhof, geboren Den Helder 28.9.1961;
2. Pietronella Hendrika , geboren Den Helder 25.7.1969;
3. Wabe Jacob,
zie XIVi.

XIIIk Korstiaan Kaptein (uit XIIu). Tuinder. Geboren 8.10.1943, overleden Dordrecht 28.8.2002. Gehuwd s-Gravendeel 13.5.1965 met Willy Schouten uit s-Gravendeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aart,
zie XIVc;
2. Jolanda J. Financieel manager;
3. F.C.W. (Patricia) . Administratief medewerkster.

XIIIz Jan Cornelis Kaptein (uit XIIap). Geboren Dordrecht 2.1.1947. Ondernemer/wapenhandelaar. Gehuwd met en gescheiden van Lydia Josina Teuna de Jong. Tweede huwelijk met Elly Maria Maaskant. Gescheiden in 1996. Samenwonend sinds 4.2003 en op 30.9.2006 gehuwd met Gergana Vaskova Gidulska, geboren Lovech (Bulgarije) 10.9.1977.
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Miranda Myrna Cynthia, geboren Gouda 21.5.1973. Onderneemster. Samenwonend met
Bastiaan Biemond, geboren Zwijndrecht 8.3.1966;
2. Arthur Edgar Skye
zie XIVg.

XIIIaa Wim Kaptein (uit XIIap). Geboren Rotterdam 2.5.1959. Sinds 1.7.2012 samenwonend met Willemina (Mieke) Eichorn, geboren Dordrecht 8.12.1963.

XIIIaq Robert Jan Kaptein (uit XIIat), geboren 4.1.1973 Dordrecht, huwde 25-5-1999 Heerjansdam met Marielle Oosterbeek, geboren 25-1-1973 Zwijndrecht, dochter van Stephanus Bob Oosterbeek en Maria Johanna Schipper.
Kinderen:
1. Bart, geboren 24.5.2000;
2. Desiree, geboren 10.11.2003.

XIIIao Erik Kaptein (uit XIIbd). Geboren Den Haag 15.3.1956. Landschapsarchitect. Gehuwd Rotterdam 26.6.1986 met Johanna Bernardina Maria Oude Ophuis geboren Rotterdam 15.10.1959.
Kinderen:
1. Fleur Maria, geboren Wageningen 10.7.1987;

2. Merel Alies, geboren Wageningen 13.9.1990.

XIIIap Maarten Kaptein (uit XIIbd). Geboren Den Haag 15.1.1964. Gehuwd met Tineke van Stein, geboren 13.2.1963.
1. Nikki, geboren Zoetermeer 4.3.1992

2. Emile, geboren Zoetermeer 8.3.1994
3. Eva, geboren Zoetermeer 13.9.2003.

XIIIav Sebastiaan Kappetein (uit XIIq). Geboren IJsselstein 28.6.1976.  Huwde IJsselstein 3.3.2003 met Angela Rijnders.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kayleigh, geboren Utrecht 23.4.2005;
2. Quinn, geboren Utrecht 28.3.2007.

XIIIn Jan Cornelis Kaptein (uit XIIbb). Productiechef. Geboren Heinenoord 18.3.1960. Gehuwd Maasdam 8.1.1996 met Laila Snijder, geboren 31.12.1961. Secretaresse. Dochter van Hans Lubertus Snijder en Pieternella Klara Geluk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mike, geboren Rotterdam 23.4.1996;
2. Axel, geboren Rotterdam 9.2.2004.

XIIIo Cornelis Jan Kaptein (uit XIIbb). Geboren Heinenoord 30.10.1961. IJzervlechter. Gehuwd Heinenoord 11.1.1991 met Henriette van der Velde, geboren Goudswaard 27.10.1967.
kinderen uit dit huwelijk:
1. Jordy, geboren 20.8.1993;
2. Davy, geboren 27.2.1999.

XIIIp Jan Willem Kaptein (uit XIIba). Geboren Heinenoord 4.11.1964. Electromonteur. Gehuwd Oosterhout 27.8.1999 met Johanna Anna Adriana Maria (Ans) Korthout, geboren Oosterhout (NB) 2.9.1965. Kinder- en jeugdverzorgster.

XIIIr Pieter Kaptein (uit XIIaj). Geboren Heinenoord 19.8.1967. Administrateur. Gehuwd Sliedrecht 4.1.2002 met Antonia (Ankie) Stam, geboren Giessenburg 1.8.1958.

XIIIq Jan Kaptein (uit XIIaj). Geboren 4.3.1970. Samenwonend met Angela Versluis.

XIIIj Attila Kappetein (uit XIIc). Geboren Veghel 12.11.1978. Zelfstandige.
1. Ashley Yettela, geboren 19.7.2000 Porlamar, Venezuela.

2. Stephan, geboren 3-8-2017 Goes, zoon van Nickky Wathusiri.


XIIIaw David Kappetein (uit XIId), geboren Meppel 14-3-1971. Relatie met Susanne Beerepoot.
Kinderen uit deze relatie:
1. Jip;
2. Puk;
3. Sijm, geboren Heerenveen 14.6.2008.

XIIIb Robin Pieter Kappetein (uit XIIf). Geboren Leidschendam 14.5.1971. Trouwde Voorburg 20.4.2000 Nancy Bernadette van der Wansum, geboren 30.1.1974. Dochter van Ad van der Wansum en Hendrina Johanna Ooms.

XIIIax Michael Sebastiaan Kappetein (uit XIIf), geboren Den Haag 14-3-1979, relatiebeheerder. Gehuwd Leidschendam 13-8-2010 met Martine Arends, geboren Spijkenisse 18-6-1986, dochter van Peter Arends en Jeannet Brands.
Kinderen uit deze relatie:
1. Emma-Julia, geboren Zoetermeer 11-6-2012.

Veertiende generatie

XIVk Teunis Jacob Kaptein (uit XIIIar). Geboren 3.5.1967 Heemstede. Register podoloog. Huwde 2.4.1996 Heemstede met Anita Maria Harteveld, geboren 16.4.1965 ’s Gravenhage. Dochter van Leonardus Harteveld en Jeanne van der Berg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leon Thomas, geboren 9.2.1998 Haarlem;

2. Jeroen Mathijs, geboren 23.11.2000 Haarlem.

XIVj Thomas Cornelis Kaptein (uit XIIIac). Geboren Vlaardingen 25.4.1970. Gehuwd Waddinxveen 14.7.2001 met Andrea Martina van der Schilden, geboren Curaçao 29.9.1972, dochter van Dietrich Wilhelm Ferdinand van der Schilden en Sibylle Glaubitz.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Thomas, geboren Gouda 1.2.2003;
2. Rebecca Martina, geboren Gouda 5.4.2006
.

XIVa Pieter Kappetein (uit XIIIg) Geboren Rotterdam-Hoogvliet 19.11.1953. Systeemanalist. Gehuwd Berkel-Rodenrijs 1.4.1992 met Jeanette Huurman, geboren Bergschenhoek 16.1.1964. Administratief medewerkster. Dochter van Arie Huurman en Adriaantje van der Meer.

XIVb Theo Kappetein (uit XIIIc). Geboren Rotterdam 22.3.1964. Ondernemer. Gehuwd 9.8.1985 te Vlissingen met en inmiddels gescheiden van Jolanda M. van Rijswijk, administratief medewerkster, geboren Nieuw en St Joostland 25.5.1966, dochter van Antonie Cornelis van Rijswijk en Dionijsia van der Star.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Charissa, geboren Terneuzen 28.11.1989;
2. Mitchell, geboren Terneuzen 22.3.1993.

XIVl Mario Kappetein (uit XIIIc). Geboren Middelburg 21.11.1974. Gehuwd Heinkenszand 9.8.2005 met Dymphina Franciska Antonia Jansen, geboren Utrecht 1.9.1981, dochter van Johannes Theodorus Janssen en Geertruida Dolman.
Kind uit dit huwelijk:
1. Youri Jason, geboren Goes 13.5.2005;
2. Angelica Alyssia, geboren Breda 3.4.2008.

XIVh Axel Kaptein (uit XIIIab). Geboren 28.4.1972. Op 19.7.2002 gehuwd met Brenda Wezenpoel, geboren 29.1.1972.
Kind uit dit huwelijk:
1. Jeremy, geboren 20.11.2001.

XIVd Izaäk (Izak) Kaptein (uit XIIIt). Geboren Barendrecht 21.1.1961. Gehuwd 28.6.1985 met Ingrid (Inge) Wamsteker, geboren 5.12.1962.
1. Jeanieke, geboren 24.5.1988;
2. Vyella, geboren 8.2.1991;
3. Maxim, beboren 13.9.1994.

XIVe Franciscus Hendrikus (Frans) Kaptein (uit XIIIt). Geboren Barendrecht 4.2.1963. Gehuwd 6.9.1984 met en in 1999 gescheiden van Carolina B. (Carla) Groesbeek, geboren 6.7.1959.
Kind uit dit huwelijk:
1. Francisca Barbara, geboren 12.1.1986.

XIVf Andries (René) Kaptein (uit XIIIt). Geboren Barendrecht 31.12.1965. Gehuwd 14.6.1991 met Ada M. van der Borden, geboren 24.9.1965.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Robert,
zie XVg;
2. Marnick, geboren 17.10.1996.

XIVi Wabe Jacob Kaptein (uit XIIIam). Geboren Den Helder 29.10.1971. Huwde Den Helder 20.10.2001 met Janet Mascha Hollander, geboren Den Helder 24.11.1975.
Kinderen:
1. Robin Martin, geboren Den Helder 29.9.1999.

XIVc Aart Kaptein (uit XIIIk). Tuinder. Geboren Heerjansdam 21.11.1965. Gehuwd met Heidi van Driel, geboren Terneuzen 19.6.1968.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Paulien, geboren Zwijndrecht 18.4.1996;

2. Chris, geboren Zwijndrecht 21.7.1999;
3. Bram, geboren 18.9.2003

XIVg Arthur Edgar Skye Kaptein (uit XIIIz). Ondernemer. Geboren Gouda 29.4.1978. Gehuwd 17.9.2014 met Rosalinde Uijthoven, geboren Harderwijk 17.9.1973, dochter van Wouter Uijthoven en Toeti van Bijsteren.
Kinderen uit deze relatie:
1. Julian, geboren 19.2.2001;
2. Ruben, geboren 4.2.2003.

Vijftiende generatie

XVa Robert Kaptein (uit XIVf), geboren 14.1.1993, Barendrecht. Sinds 2.1.2019 geregistreerd partnerschap met Rosanne Westdijk, geboren 5.3.1995, Spijkenisse.
Kind uit deze relatie:
1. Linde, geboren 23-9-2020, Barendrecht.

begin

voetnoten:

2) Zie "Ons Voorgeslacht" 3de jaargang no. 14 (sept. 1948), polderrekening St. Anthoniepolder.

3) het aantal huwelijken van Jacob is niet glashelder. Er zijn een aantal verwijzingen opgetekend door onderzoekers, die wijzen op nog een huwelijk, n.l. met ene "Maggelt Pieters". Deze zou na Neeltje en voor Marike met Jacob getrouwd moeten zijn geweest.

4) Haar broer Frank Wijten wordt in 1646 vermeld als schout van Sandelincxambacht.

5) A.R.A. 's Gravenhage, recht. arch. Maasdam, inv no. 7 fol. 111 e.v.: boedelscheiding van Marichjen Wijtten zalg. d.d. 28.1.1664, waarbij zij haar zoons Heijman Jacobsz en Arien Jacobs (schout) blijkt te hebben aangesteld tot testamentaire voogden, en haar grondbezit werd verdeeld onder de kinderen van Heijman Jacobs. (N.S. verbindt hieraan de conclusie dat beiden op dat moment nog in leven zijn. Dit is m.i. niet terecht. Een aantal bronnen wijzen erop dat Heijman ongeveer 1646 overleden is.)

6) idem, idem, inv no. 7, fol. 121 r. en v.: de kinderen en erfgenamen van Heijman Jacobs en Barber Geluen (Gelven, Gelben), beiden zaliger en gewoond hebbend op Maasdam, verklaren ontvangen te hebben uit handen van Aert Janse van Es de somma van ƒ 677:7 st.; alle schulden en vorderingen zijn voldaan.

7) idem, Prov. Gaarder Maasdam 1683-1723: Cornelis Heijmans Cappitein tranporteert 21.4.1683 als "test. vooght over de naergelaten weeskinderen vannn Heijmantie Heijmens drie mergen vierhondert roeden weijlants onder Maesdam voor de som van vijfthienhondert achtenvijftich gul. Ses stu. Elf penn."

8) de heer Blok constateerde, dat er hiaten in het doopboek van Maasdam zijn.

9) de voornaam Aart is afgeleid van Arnout, Arie van Adriaan, Heijman of Heimen van het germanse Hagiman, een woord samengesteld uit haag (omheining) en man (held). Heijman zou dus betekenen: held op zijn erfgoed. Zie dr. J. van der Schaar, woordenboek van voornamen, Aula-boek Utrecht z.j. (terug)

14) A.R.A. 's-Gravenhage, not., arch. Strijen, no 7658: akte van boedelscheiding van Hendrickje Jacobs van der Stel, d.d. 1.2.1722, waarin haar weduwnaar Isak Jacobsz Captein genoemd wordt als wonende onder Sillaershoek. (terug)

16) in 1779 betaalde zij nog landpacht, terwijl de inventaris van haar nalatenschap gedateerd is 28.6.1780.

17) zie P.M.H. Welker, Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen, Numansdorp 1892.

18) in de boedelscheiding van haar moeder d.d. 28.6.1780 komt het deel van de dochter Trijntje, weduwe van Anthony van Noorwegen, aan haar beide kinderen: Judith, gehuwd met Pieter Maasdam onder de Buitensluis, en de zoon Coenraad van Noorwegen den Jongen, geobtineerd hebbende brieven van Veniam Aetatis bij Hun Hoog Mogenden verleend.

24) opgave van de heer W. Blok.

naar boven

Met dank aan:

·         Teun van der Vorm voor zijn bijdrage (de no's VIIa en IXa alsmede aanvullingen op de lagere nummers.) Teun had zelf een wegpagina met daarin de kwartierstaten van Adriana Maatje Boos, een nazaat van Arij Kaptein (IXa).

·         Jo Kappetein voor zijn onderzoek naar Johannes Kappetein uit Heinenoord (IXk) en zijn nakomelingen.

·         Patrick & Loes van Griethuysen-Peters voor hun informatie over Jacob Kaptein (IXt) en Iefje Kappetein (VIIIh1). Patrick & Loes hebben een grote site over hun voorouders (de Korver, Willemstein etc.) Klik   om daarheen te gaan.

·         Claudia Vreugdenhil voor de talloze toevoegingen.

·         De familie Molema voor hun bijdragen en het forum over de Hoeksche Waard . Mevr Willeke Molema heeft samen met de heer K.J. Slijkerman een studie over Jacob Cornelisz en zijn nakomelingen gedaan.

gestart: 21 mei 1999