STAMREEKS FAMILIE KAPPETEIN

Pieter Jan Kappetein(IXj4)

Pieter Jan is twee augustus 1882 te Rotterdam geboren. Zoon van Aart Kappetein en Elisabeth Werner. Hij was volgens het stamboek van het departement van Oorlog (no 63912) 1,606 m lang en had geen merkbare tekenen.

Werd 14 maart 1902 als loteling ingedeeld bij 3e regiment infanterie. 25 juli 1903 ging hij met groot verlof. Hierna ging hij volgens de burgerlijke stand als lampenist bij de H.IJ.S.M. werken. Op 29 april 1908 tekende hij voor het eerst voor zes jaar bij de koloniale troepen (KNIL). 2 mei 1908 werd hij vanuit de burgerlijke stand van Rotterdam overgeschreven naar Harderwijk. 30 mei 1908 ging hij aan boord van het stoomschip "Vondel" met als bestemming Batavia, alwaar hij 4 juli aankwam.

Eenmaal in Indië tekende hij een aantal malen bij en bracht het tot infanterist 1e klasse. Hij won een groot aantal prijzen voor karabijn- en mitrailleurschieten. Hij is op 21 augustus 1922 te Tjimahi met een pensioen van 525 afgegaan.

Daarna is niets meer van hem bekend.