STAMREEKS FAMILIE KAPPETEIN

Familie L.J. Kappetein

No 1 van 1

Maria Elisabeth Schregel

 Datum hoogstwaarschijnlijk 10.2.1937