STAMREEKS FAMILIE KAPPETEIN

Annigje Heijmensdr. Cappeteijn/Cappetijn (II8)

 Informatie gekregen d.d. 3 oktober 2000 van Pieter Schelling

Annigje Heijmansdr Cappeteijn, afkomstig van Maasdam, geboren omstreeks 1638, dochter van Heijman Jacobs Cappetijn (2) en Barbera Gelven (Geluwe).
Zij is getrouwd te Maasdam op 11 mei 1664 met Pieter Rochusz Groeneweg (Groenevelt), bouwman te Numansdorp, overleden voor 1 mei 1681, zoon van Rochus Pleunen.
Pieter Rochusz Groenevelt was in 1672 weerbaar man te Numansdorp te Landewaert in Groot Cromstrijen en had
een roer, in 1678 had hij twee emmers. Op 27 december 1667 kocht hij vier paerden van zijn broers Arijen en
Anthonij Rooke Groenewegh in Nieuw Beyerland en op 24 mei 1678 kocht hij voor f 76.0.0 een melkkoe van Jan
Gerrits Saarloos, borgen waren Abraham Cornelisz Gout (zijn zwager) en Gerrit Jansz Hoeck (R.A.
Cromstrijen
17-1678).

Op 1 mei 1671 was er rechtdag tegen zijn erfgenaam, zijn zuster Lijntje Rochusse, door Teunis Gerritsz Boots wonend te Puttershoek (R.A. 's-Gravendeel 41-1681).


Pieter Rochusz Groenewech en Jannetien Heymans Cappeteijn, echtelieden beiden in Groot-Cromstrijen
overleden. Testamentair voogd van hun nagelaten weeskinderen Barbara oud 15 jaar en Heyman Pieter oud
10 jaar is Cornelis Heymans Cappeteijn wonend 's-Gravendeel (R.A. Cromstrijen 48 dd. 14-9-1684).

Uit dit huwelijk:
1 Barber Pietersdr Groeneweg, gedoopt te Numansdorp op 28 oktober 1668, overleden te Klaaswaal op 18 december 1720. [1]
Op 14 maart 1701 compareren Ari Claesse Schellingh en Barbera Pieters Groenewegh, echtelieden wonende
te Claeswael, voor notaris Jacob van Bijemont te Claaswaal. Schellingh in redelijke gesontheid, sij siek te bedde leggende, benoemen elkaar tot erfgenamen. De langstlevende sal de kinderen opvoede tot de mondige dage en hen eens in allen f 20.0.0 uitkeren. Zij beiden benoemen tot voogt zijn broeder Johannis Claesse Schelling (R.A.
Cromstrijen 51-1701). Zij is getrouwd te Numansdorp op 24 juni 1696 met Ary Claesz Schelling, gedoopt te Westmaas op 27 juli 1669 (doopgetuige was Mayken Ariens), bouwman aan de Danserweg onder Klaaswaal, schepen en ouderling te Klaaswaal, heemraad van Cromstrijen, Strienmond en Greup, heemraad van Oud Beijerland, diaconie-armmeester en dijkgraaf van Oud Cromstrijen, wonend Oud Cromstrijen onder Klaaswaal,
overleden
te Klaaswaal op 2 april 1762, zoon van Claes Jansz Schelling (schoenmaker en schepen te Westmaas) en
Ariaentje Ariens de Zeeuw.
2 Marijgje Pieters, gedoopt te Numansdorp op 3 januari 1672, overleden voor 14 september 1684.
3 Heiman Pietersz, gedoopt te Numansdorp op 26 maart 1673.
4 Rokus Pietersz, gedoopt te Numansdorp op 6 december 1676, overleden op 14 september 1684.


noot
[1] (volgens familie-aantekeningen, zie brief dd. 20.4.1914)


homepage Pieter Schelling: http://schelling.rijswijknet.nl

Email Pieter Schelling: genea@wanadoo.nl