MEPPELINK

Genealogie van Harm Derksen, stamvader van het geslacht Meppelink. Opgesteld door Jan Kappetein.
Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen? Mailt u mij dan. kappetein@gmail.com

I. Harm Derksen, geb. omstr. 1680, † Vlieghuis 1762, tr. omstr. 1710 Hille van Engelen, geb. omstr. 1685.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Harmsen Ter Meppelen \, volgt II.

2. Trijntje Derksen, geb. omstr. 1715, tr. omstr. 1738 Lammert Harms, geb. omstr. 1710.

3. Grietien Derksen, geb. 1718, † op ’t Klooster 6 jan. 1796, tr. Hardenberg 30 aug. 1739 Coert Jansen van Almelo, geb. Ane, ged. Hardenberg 12 aug. 1714, † op ’t Klooster 20 nov. 1799, zn. van Jan en Elsje Idens.

II. Derk Harmsen Ter Meppelen \ Meppelink, geb. Anerveen omstr. 1712, landbouwer, † Schoonebeek 17 nov. 1804, tr. Hardenberg (ondertr. 10 april) 1737) Fenne Harms van Agtelaar, geb. omstr. 1715, † Vlieghuis 3 nov. 1793, begr. Schoonebeek.

Uit dit huwelijk:

1. Hille Meppelink, geb. Anerveen, ged. Gramsbergen 20 sept. 1739, tr. Hardenberg 21 mei 1758 Jan Willem Warners, geb. Anerveen omstr. 1732.

2. Harm, volgt IIIa.

3. Hendrik, volgt IIIb.

4. Derk, volgt IIIc.

5. Harm Meppelink, geb. Anerveen, ged. Gramsbergen 18 juli 1751.

6. Harmen, volgt IIId.

7. Lubbert, volgt IIIe.

IIIa. Harm Meppelink, geb. Anerveen, ged. Gramsbergen 18 maart 1742, arbeider, tr. 1e Schoonebeek 8 juni 1766 Zwaantien Klazen, ged. Schoonebeek 4 aug. 1743, † ald. 30 dec. 1797; tr. 2e Schoonebeek 10 jan. 1800 Hinderika Schoenmaker / Heling, geb. Emmelenkamp (D) omstr. 1760.

Uit het eerste huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 13 sept. 1767, † ald. 22 mei 1782.

2. Warse, volgt IVa.

3. Fennegien Meppelink, geb. Anholt (D) 16 febr. 1772, tr. 1e Schoonebeek 23 april 1797 Harm Brings, geb. omstr. 1777; tr. 2e Dalen 13 nov. 1811 Johannes Struik, geb. Emmen 10 febr. 1786.

4. Jan Meppelink, geb. Weijerswold, ged. Coevorden 10 april 1774.

5. Jan Meppelink, ged. Schoonebeek 8 sept. 1776, † ald. 6 maart 1777.

6. Jantien Meppelink, ged. Schoonebeek 25 jan. 1778, tr. Schoonebeek 29 april 1804 Barend Janssen, geb. omstr. 1775.

7. Harm, volgt IVb.

8. Derk, volgt IVc.

Uit het tweede huwelijk:

9. Zwaantien Meppelink, geb. Dalen 14 jan. 1801, † ald. 6 mei 1812.

10. Willem, volgt IVd.

IVa. Warse Meppelink, ged. Schoonebeek 12 nov. 1769, arbeider, † Dalerveen 19 juni 1835, tr. Schoonebeek 12 mei 1799 Hendrikje Hendrikje Gijlers, geb. Schoonebeek 30 sept. 1772, schoolonderwijzer, † Schoonebeek 23 aug. 1817.

Uit dit huwelijk:

Va. Harm Meppelink, geb. Schoonebeek 16 juni 1807, † Dalerveen 7 juli 1894, begr. Schoonebeek, tr. Dalen 9 nov. 1831 Geessien Rotmensen, ged. Schoonebeek 23 aug. 1807, † Dalerveen 30 nov. 1878.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Meppelink, geb. Dalen 7 okt. 1832, † ald. 2 juni 1861.

2. Wijnandus, volgt VIa.

3. Geesje Meppelink, geb. Dalen 16 febr. 1839.

4. Gerrit, volgt VIb.

5. Hermina Meppelink, geb. Dalen 9 aug. 1847, † ald. 5 jan. 1906, tr. Gerrit Kiers.

VIa. Wijnandus Meppelink, geb. Dalen 23 febr. 1836, † Dalerveen 19 febr. 1923, begr. Dalen, tr. 1e Dalen 13 mei 1870 Albertien Elving, geb. Oosterhesselen 15 jan. 1843, † Dalen 8 april 1880; tr. 2e Dalen 24 mei 1882 Janna Uneken, geb. Sleen 17 nov. 1858, † Dalen 28 mei 1891.

Uit het eerste huwelijk:

1. Herman Meppelink, geb. Dalen 10 mei 1871, † ald. 4 april 1872.

2. Gezina Meppelink, geb. Dalen 4 okt. 1872, † ald. 21 okt. 1873.

3. Gezina Hendrika Meppelink, geb. Dalen 31 juli 1877, † Zweeloo 15 okt. 1941, tr. Zweeloo 2 juni 1905 Rudolfus Hoving, geb. Zweeloo 6 sept. 1877, † Zweeloo-Meppen 1 maart 1921, begr. Zweeloo.

Uit het tweede huwelijk:

4. Herman, volgt VIIa.

5. Lucas Meppelink, geb. Dalen 1 juli 1885, † ald. 2 juni 1948.

VIIa. Herman Meppelink, geb. Dalen 14 mei 1883, landbouwer, † Dalen 2 mei 1940, tr. Dalen 28 april 1911 Zwaantje Vleems, geb. Dalen 11 febr. 1892, † 5 dec. 1972, begr. Dalen.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Wilmina Meppelink, geb. Dalen 25 maart 1912, † ald. 29 mei 1935.

2. Roelofje Meppelink, geb. Dalen 14 febr. 1913.

3. Wijnandus Meppelink, geb. Dalen 8 juni 1915.

4. Jantiena Hendrika Meppelink, geb. Dalen 30 juli 1920.

5. Lucas Meppelink, geb. Dalen 21 juli 1923.

6. Jan Meppelink, geb. Dalen 9 juni 1928, † ald. 19 april 1929.

7. Jan Meppelink, geb. Dalen 31 aug. 1930.

VIb. Gerrit Meppelink, geb. Dalen 11 mei 1844, ònderwijzer, hoofdonderwijzer, † Westerbork 20 sept. 1935, tr. Westerbork 26 april 1873 Luigje Snijder, geb. Westerbork 17 maart 1845, † ald. 17 maart 1894.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Meppelink, geb. Westerbork 9 juni 1876, † Assen 23 maart 1944.

2. Harm Meppelink, geb. Westerbork 16 april 1880, † Deventer 9 maart 1942.

IVb. Harm Meppelink, ged. Schoonebeek 7 jan. 1781, landbouwer, † Schoonebeek 21 aug. 1864, tr. 1e Schoonebeek 8 nov. 1807 Annegien Eissen, ged. Schoonebeek 11 april 1779, † ald. 27 dec. 1842; tr. 2e Coevorden 23 jan. 1847 Hindrikjen Brunink, geb. Emmelenkamp (D) 4 juli 1819, † Schoonebeek 4 maart 1900.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geert, volgt Vb.

2. Zwaantien Meppelink, geb. Schoonebeek 6 jan. 1810, † ald. 4 okt. 1863, tr. 1e Dalen 16 sept. 1834 Hendrik Jan Koops, geb. Klein Ringe, ged. Emmelenkamp (D) 1 febr. 1792, Boerenknegt, † Schoonebeek 16 sept. 1838; tr. 2e Dalen 24 april 1840 Gerrit Gerdinge, geb. Schoonebeek 17 dec. 1797, landbouwer, † Schoonebeek 11 okt. 1857.

3. Hilligien Meppelink, geb. Schoonebeek 3 dec. 1811, † Dalen 21 maart 1814.

4. Harmannus, volgt Vc.

5. Hillechien Meppelink, geb. Schoonebeek 1 april 1816, † ald. 30 april 1830.

6. Jantien Meppelink, geb. Schoonebeek 2 mei 1819, † Padhuis 7 okt. 1846.

7. Hendrik Meppelink, geb. Schoonebeek 13 mei 1823, † ald. 24 okt. 1823.

Uit het tweede huwelijk:

8. Annigje Meppelink, geb. Schoonebeek 11 juli 1850, tr. Dalen 2 juli 1875 Hendrik Ellen, geb. Dalerveen 2 april 1846, dienstknecht, landbouwer, zn. van Roeloefjen Uninge.

9. Hendrik Meppelink, geb. Schoonebeek 23 april 1852, tr. Emlichheim (D) 7 febr. 1882 Gesina Hermsen, geb. Achterhorn (D) 21 okt. 1851.

10. Hillegje Meppelink, geb. Schoonebeek 14 jan. 1854, tr. Coevorden 13 april 1877 Jan Hendrik Tuls, geb. Steenwijksmoer 16 dec. 1849, arbeider, landbouwer.

11. Harmannus, volgt Vd.

Vb. Geert Meppelink, geb. Schoonebeek 17 juli 1808, landbouwer, † Schoonebeek 26 febr. 1841, tr. Dalen 29 maart 1833 Johanna Uninge cq Unie, geb. Schoonebeek 12 febr. 1811, dienstmeid, landbouwster, † Nieuw Schoonebeek 17 april 1887; zij hertr. na 1841 Albert Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Harm, volgt VIc.

2. Annigje Meppelink, geb. Schoonebeek 10 febr. 1838.

3. Aaltje Meppelink, geb. Schoonebeek 1 jan. 1841, † ald. 6 april 1926, tr. Dalen 13 april 1867 Geert Engbers, geb. Schoonebeek 23 dec. 1841, landbouwer, † Oud Schoonebeek 18 juni 1903.

VIc. Harm Meppelink, geb. Schoonebeek 20 mei 1835, landbouwer, † Nieuw Schoonebeek 29 mei 1878, tr. Dalen 13 mei 1865 Hinderkien Veenhaas, geb. Klein Ringe (D) 14 dec. 1834, † Oud Schoonebeek 1 jan. 1918; zij hertr. na 1878 Jan Ellen.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Meppelink, geb. Schoonebeek 6 aug. 1865, † ald. 14 nov. 1870.

2. Janna Meppelink, geb. Schoonebeek 9 dec. 1867, † Nieuw Schoonebeek 13 mei 1883.

3. Geert Meppelink, geb. Schoonebeek 5 mei 1872, † Nieuw Schoonebeek 16 mei 1876.

4. Geert, volgt VIIb.

VIIb. Geert Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 17 okt. 1876, landbouwer, † Schoonebeek 14 dec. 1960, tr. Schoonebeek 28 april 1899 Hendrikje Gommer, geb. Schoonebeek 1 aug. 1871, † ald. 13 aug. 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Meppelink, geb. Schoonebeek 29 maart 1900, † 12 febr. 1988, begr. Schoonebeek, tr. Schoonebeek 26 sept. 1924 Albert Rave, geb. Coevorden 12 nov. 1896, Rijwielhandelaar, † 27 maart 1976, begr. Schoonebeek.

2. Derk, volgt VIIIa.

3. Harm Meppelink, geb. Schoonebeek 11 mei 1902, landbouwer, † 5 mei 1978, begr. Weiteveen.

4. Stiena Meppelink, geb. Schoonebeek 29 juni 1905, † 20 mei 1984, begr. Schoonebeek.

5. Geert Meppelink, geb. Schoonebeek 25 febr. 1907, † ald. 23 april 1981.

6. Hendrika Meppelink, geb. Schoonebeek 29 nov. 1910, † ald. 8 dec. 1913.

VIIIa. Derk Meppelink, geb. Schoonebeek 26 april 1901, landbouwer, † 25 april 1963, begr. Schoonebeek, tr. Schoonebeek 29 mei 1925 Hendrikje Rotmensen, geb. Oud Schoonebeek 24 dec. 1901, † Schoonebeek 15 sept. 1932.

Uit dit huwelijk:

Geert Meppelink, geb. Schoonebeek 1931, † Coevorden 13 sept. 1946.

Vc. Harmannus Meppelink, geb. Schoonebeek 12 okt. 1813, onderwijzer, landbouwer, † Nieuw Schoonebeek 26 dec. 1854, tr. Dalen 8 april 1848 Zwaantje van Engen, geb. Schoonebeek 8 april 1826, † Mahaska County, Io, USA 1 jan. 1889; zij hertr. na 1854 Lambertus Overbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Harmannus, volgt VId.

2. Jan, volgt VIe.

VId. Harmannus Meppelink, geb. Schoonebeek 20 febr. 1849, † 1924, begr. Evergreen Cem, Leigton, mahaska County, Io, USA, tr. Engelina ten Bosch, geb. Ede 8 april 1856, † Leighton, Mahaska County, Io, USA 7 dec. 1938, begr. Evergreen Cem, Leigton, mahaska County, Io, USA.

Uit dit huwelijk:

1. Minnie Meppelink, tr. William van Heukelom.

2. Anna Meppelink, tr. J.M. de Bruin.

3. Janette Meppelink.

4. Nellie Meppelink, tr. Martin van Zee.

5. Zwaantje Meppelink, tr. Bert van Luma.

6. Nicolaas, volgt VIIc.

7. Elberta Meppelink, geb. Leighton, Mahaska County, Io, USA 15 mei 1883, † ald. 2 jan. 1918, begr. Evergreen Cem, Leigton, mahaska County, Io, USA, tr. Albert A. van Duren, geb. 1885, † 1963.

8. Levenloze dochter, geb. 1 juli 1892.

9. Herman L. Meppelink, geb. Leighton, Mahaska County, Io, USA 28 mei 1893, † Pella, Marion County, Io, USA 19 aug. 1955, tr. Grace Schut, geb. otley, Marion County, Io,USA 5 april 1895, † Pella, Marion County, Io, USA 30 maart 1976.

10. Rena Meppelink, geb. 1895, † 1975, begr. Evergreen Cem, Leigton, mahaska County, Io, USA.

VIIc. Nicolaas Meppelink, geb. Mahaska County, Io, USA 12 febr. 1881, † ald. 8 juni 1956, begr. Black Oak Cemetery, Mahaska County, Io, USA, tr. 13 jan. 1910 Jennie Vermeer (Ver Meer), geb. 1884, † 1955, begr. Black Oak Cemetery, Mahaska County, Io, USA.

Uit dit huwelijk:

1. Herman Paul, volgt VIIIb.

2. Gerald Anthon Meppelink, geb. 24 juli 1912, † 19 febr. 2000, begr. Oak Wood Cem, Pella, Marion County, Io, USA.

VIIIb. Herman Paul Meppelink, geb. Leighton, Mahaska County, Io, USA 15 dec. 1910, † Pella, Marion County, Io, USA 10 jan. 1985, begr. Oak Wood Cem, Pella, Marion County, Io, USA, tr. Emma Bruin, geb. 15 maart 1915, † 20 april 1995.

Uit dit huwelijk:

1. Gene E. Meppelink, † vóór 2012.

2. Alven Robert Meppelink, tr. Shirley DeVore.

3. Marvin Earl, volgt IX.

IX. Marvin Earl Meppelink, geb. Oskaloosa, Mahaska County, Io, USA 29 okt. 1939, † Pella, Marion County, Io, USA 15 okt. 2012, tr. 29 juli 1982 Ilene Dorothy Vande Voort.

Uit dit huwelijk:

1. Kenneth Marvin Meppelink.

2. Marl Ilene Meppelink.

3. Vivian Meppelink.

4. Kevin Gene Meppelink.

VIe. Jan Meppelink, geb. Schoonebeek 27 febr. 1852, † Pella, Marion County, Io, USA 30 juni 1896, tr. Jantje van Engen, geb. Schoonebeek 8 dec. 1855, † Pella, Marion County, Io, USA 19 aug. 1937.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Hermanus, volgt VIId.

2. Gertrude Meppelink, geb. Pella, Marion County, Io, USA 9 mei 1880, † ald. febr. 1980, tr. Anthonie van Zee, geb. Herwijnen 10 juni 1874, † Marion County, Io, USA 16 mei 1952.

3. Gerrit Meppelink, geb. Pella, Marion County, Io, USA 7 aug. 1881, † Oskaloosa, Mahaska County, Io, USA 3 okt. 1938, tr. Dena Rempe, geb. Marion County, Io, USA 3 okt. 1884, † Oskaloosa, Mahaska County, Io, USA 4 (mnd. onb.) 1972.

4. Herman J. Meppelink, geb. Adams Couty, Ne, USA 11 okt. 1884, † Pella, Marion County, Io, USA 19 (mnd. onb.) 1971, tr. Ella Veldhuizen, geb. Jasper County, Io, USA jan. 1889, † Pella, Marion County, Io, USA 1972.

5. John, volgt VIIe.

6. Susie Meppelink, geb. Pella, Marion County, Io, USA 29 jan. 1889, † ald. 18 april 1955, tr. 3 jan. 1917 John van der Hart, geb. Marion County, Io, USA 11 april 1885, † Pella, Marion County, Io, USA 24 febr. 1982.

7. Henry Evert Meppelink, geb. Sully, Jasper County, Io, USA 19 dec. 1893, † Oskaloosa, Mahaska County, Io, USA 7 juni 1956, begr. Sully Cemetery, Sully, Jasper County, Io, USA, tr. 1e 1 febr. 1922 Minnie Veldhuizen, geb. Lynnville, Jasper County, Io, USA 7 april 1899, † ald. 8 febr. 1942, begr. Sully Cemetery, Sully, Jasper County, Io, USA; tr. 2e na 1942 Grace Heetlage.

VIId. Lambertus Hermanus Meppelink, geb. Pella, Marion County, Io, USA 11 mei 1878, † ald. 9 sept. 1941, tr. 1 sept. 1915 Adriana Vos, geb. Eethen, Genderen en Heesbeen 7 dec. 1884, † Pella, Marion County, Io, USA 30 sept. 1972.

Uit dit huwelijk:

Gertrud Meppelink, geb. Sully, Jasper County, Io, USA 12 april 1921, † Pella, Marion County, Io, USA 26 okt. 1950.

VIIe. John Meppelink, geb. Adams, Gage County, Ne, ISA 8 febr. 1887, † Oskaloosa, Mahaska County, Io, USA 10 nov. 1972, tr. febr. 1913 Christina Terlouw, geb. Pella, Marion County, Io, USA 25 dec. 1889, † Killduff, Jasper County, Io, 8 sept. 1936, begr. Sully Cemetery, Sully, Jasper County, Io, USA.

Uit dit huwelijk:

Stella Meppelink, geb. 1920, † 1923, begr. Sully Cemetery, Sully, Jasper County, Io, USA.

Vd. Harmannus Meppelink, geb. Schoonebeek 3 jan. 1856, † ald. 20 april 1931, tr. Dalen 26 april 1882 Geesje Meppelink (Vh,3).

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikje Meppelink, geb. Schoonebeek 31 aug. 1882, † 23 juli 1961, begr. Schoonebeek, tr. Schoonebeek 8 dec. 1911 Adolf KLOK, geb. Steenwijksmoer 1 febr. 1888, dienstknecht, landbouwer, † Schoonebeek 10 dec. 1950.

2. Geesje Meppelink, geb. Oud Schoonebeek 6 sept. 1886, † Coevorden 28 april 1954, tr. Schoonebeek 11 nov. 1904 Hermannus Schluter, geb. Schoonebeek 16 maart 1872, dienstknecht, arbeider, landbouwer, † Stieltjeskanal 19 dec. 1946.

3. Hanna Meppelink, geb. Oud Schoonebeek 11 mei 1888, † Zidlaren 14 juni 1944.

4. Grietje Meppelink, geb. Oud Schoonebeek 17 mei 1890, † Coevorden 5 nov. 1918, tr. Coevorden 18 maart 1910 Jan Hazelaar, geb. Coevorden 15 maart 1873, landbouwer, † Coevorden 22 dec. 1943.

5. Harm Meppelink, geb. Oud Schoonebeek 22 dec. 1891, † ald. 4 jan. 1892.

IVc. Derk Meppelink, ged. Schoonebeek 23 maart 1783, landbouwer, arbeider, † Schoonebeek 22 april 1862, tr. Dalen 22 sept. 1816 Fennigje Geerts Pauls, geb. Dalen 14 maart 1795, dienstmeid, arbeidster, † Nieuw Schoonebeek 24 maart 1827.

Uit dit huwelijk:

1. Harm, volgt Ve.

2. Grietjen Meppelink, geb. Emmelenkamp 1 mei 1819.

3. Steven Meppelink, geb. Emmelenkamp 7 nov. 1821.

Ve. Harm Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 16 maart 1817, † 1880, begr. East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Mi, USA, tr. Emmelenkamp 8 april 1846 Klazina Brunink, geb. Emmelenkamp (D) 8 juni 1818, ged. Emmelenkamp 14 juni 1818, † 28 sept. 1914, begr. East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Mi, USA.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt VIf.

2. Dina Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 9 sept. 1849, † Allendale, Ottawa Mi, USA 21 april 1939, tr. Allegan Mi, USA 25 jan. 1869 Jan Horlings, geb. Nieuwe Pekela 7 maart 1832.

3. Geesje Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 9 febr. 1852, † USA.

4. Femmigje Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 25 juli 1853, † USA.

5. Steven Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 5 jan. 1856, † USA 15 febr. 1943.

6. Albert, volgt VIg.

7. Derk Meppelink, geb. Dalen 4 juli 1858, † ald. 29 maart 1860.

8. Johanna Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 23 april 1861, † USA.

VIf. Jan Meppelink, geb. Emmelenkamp (D) 3 nov. 1848, ged. Emmelenkamp 4 nov. 1848, † USA 22 april 1932, tr. Hattie Kalmink, geb. Duitsland 1857, † 13 jan. 1924, begr. East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Mi, USA.

Uit dit huwelijk:

1. Harm Meppelink, geb. Mi, USA 30 juni 1883, † Douglas, Ottawa County Mi., USA 23 okt. 1961, begr. East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Mi, USA 26 okt. 1961.

2. Steven Meppelink, geb. 17 april 1885, † 24 juli 1946, begr. East Saugatuck Cemetery, Saugatuck, Allegan County, Mi, USA.

VIg. Albert Meppelink, geb. Dalen 19 febr. 1857, † USA 1946, begr. Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Mi, USA, tr. East Saugatuck, Allegan County, Mi, USA 21 maart 1888 Cornelia van Lente, geb. Holland, Ottawa County, Mi, USA 1868.

Uit dit huwelijk:

Mary Meppelink, geb. Holland, Ottawa County, Mi, USA 19 maart 1903, † ald. 2 jan. 1928, begr. Pilgrim Home Cemetery, Holland, Ottawa County, Mi, USA.

IVd. Willem Meppelink, geb. Dalen 6 april 1803, schaapherder, arbeider, † Nieuw Schoonebeek 20 maart 1869, tr. Coevorden 1 febr. 1824 Jennegien Schutten, geb. Emmelenkamp (D) 12 jan. 1806, † Nieuw Schoonebeek 13 april 1884.

Uit dit huwelijk:

1. Margien Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 46.

2. Harm Meppelink, geb. Dalen 8 dec. 1824, † Nieuw Schoonebeek 20 febr. 1830.

3. Hinderkien Meppelink, geb. Steenwijksmoer 3 aug. 1826, † ald. 23 aug. 1826.

4. Hendrikje Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 27 dec. 1827, † ald. 6 maart 1835.

5. Henderica Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 17 okt. 1829, † vóór 1883, tr. 1e Dalen 11 dec. 1851 Harm Jan Lugers, geb. Neuenhaus 1 juli 1824, smidsknecht, smid, † Nieuw Schoonebeek 15 dec. 1879; tr. 2e Veldhausen (D) 13 dec. 1883 Jan Harm Rakers, geb. Uelsen (D) 23 febr. 1840, † Veldhausen (D) 27 sept. 1904.

6. Harm Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 12 sept. 1831, † ald. 14 febr. 1835.

7. Berend Jans Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 1 mei 1833, † ald. 12 aug. 1850.

8. Zwaantje Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 19 jan. 1835, tr. Lingen 22 sept. 1862 Johann Friedrich August Schmidt, geb. Lingen 21 jan. 1826.

9. Harm Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 17 sept. 1836, † ald. 29 juni 1850.

10. Hendrikje Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 15 sept. 1838, † Adorf (D) 5 juli 1902, begr. Hoogstede (D) 8 juli 1902, tr. Arkel 13 maart 1883 Geert Bonge, geb. Emlichheim (D) 17 dec. 1825, † ald. 6 aug. 1897, begr. Bathorn/Hoogstede (D) 9 aug. 1897.

11. Aaltje Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 3 juli 1840, tr. Lingen 15 okt. 1865 Constantin Anton Zink, geb. Stolpen (D) 16 jan. 1826, metselaar.

12. Gerrit Jan Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 31 dec. 1841, † ald. 21 mei 1843.

13. Geertruid Meppelink, geb. Nieuw Schoonebeek 13 nov. 1843, † ald. 11 okt. 1922, tr. Dalen 9 sept. 1872 Kars Kemfers, geb. Smilde 5 febr. 1838, arbeider, landbouwer, † Nieuw Schoonebeek 25 jan. 1915.

IIIb. Hendrik Meppelink, geb. Anerveen, ged. Gramsbergen 23 sept. 1744, † Dalerveen 11 okt. 1819, tr. Schoonebeek 20 mei 1773 Jantien Unij, ged. Schoonebeek 30 sept. 1739, † Dalerveen 12 nov. 1817.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt IVe.

2. Hindrikjen Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 8 april 1776, ladbouwerse, † Dalerveen 2 jan. 1833, tr. Dalen 27 okt. 1799 Harm Haken, ged. Dalen 24 mei 1772, landbouwer, † Dalerveen 8 juli 1847.

3. Jan Meppelink, ged. Schoonebeek 18 mei 1777, † ald. 26 sept. 1778.

4. Harm, volgt IVf.

5. Jan, volgt IVg.

IVe. Derk Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 10 april 1774, landbouwer, † Dalerveen 24 febr. 1827, tr. 1e Schoonebeek 26 mei 1802 Geesien Klaasen, geb. Schoonebeek 17 juli 1784, † Vlieghuis 21 jan. 1816; tr. 2e Dalen 22 mei 1817 Maria Kruiming, geb. Dalen 28 febr. 1793, landbouwerse, † Dalerveen 10 nov. 1821.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik, volgt Vf.

2. Berend, volgt Vg.

3. Jan Meppelink, geb. Coevorden 1 nov. 1810, landbouwer, † Dalerveen 7 mei 1862.

4. Gerrit Jan, volgt Vh.

Uit het tweede huwelijk:

5. Geesien Meppelink, geb. Dalen 18 maart 1818, † Wezup 8 febr. 1885, tr. Westerbork 23 febr. 1843 Jans Sikkinge, geb. Zweeloo 28 nov. 1813, Boerenknecht, † Wezup 15 april 1891.

6. Harm, volgt Vi.

7. Maria Meppelink, geb. Dalerveen 29 okt. 1821, dienstmeid, arbeidster, † Aalden 19 aug. 1885, tr. Zweeloo 1 nov. 1844 Egbert Kamps, geb. Aalden 21 nov. 1816, timmerman, † Aalden 20 aug. 1885.

Vf. Hendrik Meppelink, ged. Vlieghuis 16 april 1803, landbouwer, † Dalerveen 11 mei 1852, tr. Dalen 6 mei 1826 Hendrijke Kip, ged. Dalerveen 15 jan. 1804, dienstmeid, † Dalerveen 29 jan. 1879; zij hertr. na 1852 Hendrik Haaken.

Uit dit huwelijk:

Derk Meppelink, geb. Dalen 7 maart 1834, † Dalerveen 19 sept. 1847.

Vg. Berend Meppelink, geb. Coevorden 5 april 1806, Boerenknecht, landbouwer, † Dalerveen 9 juni 1896, tr. Dalen 27 april 1844 Grietje Hekman, geb. Weijerswold 25 aug. 1818, † Dalerveen 8 sept. 1881.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Dalerveen 19 maart 1845, † ald. 21 mei 1848.

2. Jan, volgt VIh.

3. Derk, volgt VIi.

4. Gerrit Meppelink, geb. Dalen 3 mei 1853, † ald. 9 jan. 1855.

5. Levenloos kind, geb. Dalen 24 febr. 1857.

6. Levenloos kind, geb. Dalen 9 dec. 1858.

VIh. Jan Meppelink, geb. Dalen 19 maart 1848, landbouwer, † Dalen 12 april 1928, tr. Dalen 8 mei 1886 Roelofje Assen, geb. Dalen 11 mei 1861, dienstmeid, † Dalen 24 sept. 1947.

Uit dit huwelijk:

1. Berend Meppelink, geb. Dalerveen 4 jan. 1888, † ald. 3 sept. 1896.

2. Hanna Meppelink, geb. Dalerveen 26 april 1889, † 24 nov. 1966, begr. Dalen, tr. Dalen 8 mei 1913 Gerrit Jan van der Post, geb. Dalen 19 april 1883, dienstknecht, † 11 aug. 1936, begr. Dalen.

3. Grietje Meppelink, geb. Dalerveen 25 april 1891, † ald. 22 mei 1893.

4. Jan Albertus Hendrikus, volgt VIIf.

5. Hendrik, volgt VIIg.

6. Berend Meppelink, geb. Dalerveen 29 maart 1898, † ald. 23 okt. 1900.

7. Grietje Meppelink, geb. Dalen 29 juli 1900, tr. Dalen 16 mei 1924 Albert Holties, geb. Schoonebeek 1899, arbeider.

VIIf. Jan Albertus Hendrikus Meppelink, geb. Dalen 28 jan. 1893, † 7 april 1972, begr. Dalen, tr. Lammigje Brands, geb. Dalen 1 jan. 1903, † 12 jan. 1976, begr. Dalen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Meppelink, geb. Dalen 19 aug. 1926.

2. Roelofje Meppelink, geb. Dalen 1 april 1931.

3. Gerrit Meppelink, geb. Dalen 19 maart 1935.

VIIg. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 12 febr. 1896, landbouwer, † 1 juni 1976, begr. Dalen, tr. Dalen 21 april 1920 Geertje Boer, geb. Dalen 16 mei 1893, † ald. 5 febr. 1952.

Uit dit huwelijk:

1. Harm Meppelink, geb. Dalen 12 jan. 1921, kleermaker, † Dalen 6 april 1956, tr. Jantina Zwaantina Alting.

2. Roelofje Meppelink, geb. Dalen 21 jan. 1922.

VIi. Derk Meppelink, geb. Dalen 26 april 1850, landbouwer, † Dalen 22 jan. 1927, tr. Dalen 16 mei 1879 Grietje Klinkhamer, geb. Dalen 7 maart 1854, † ald. 15 febr. 1925.

Uit dit huwelijk:

1. Berend, volgt VIIh.

2. Gezina Meppelink, geb. Dalen 17 dec. 1882, † Coevorden 4 jan. 1951, begr. Dalen, tr. Dalen 24 april 1907 Albert Snijders, geb. Dalen 18 juni 1880, landbouwer, † 19 maart 1968, begr. Dalen.

3. Jan Meppelink, geb. Dalen 6 febr. 1886, † Dalerveen 15 aug. 1886.

4. Roelof Meppelink, geb. Dalerveen 14 okt. 1887, † ald. 21 sept. 1893.

5. Grietje Meppelink, geb. Dalerveen 8 aug. 1890, † Daleveen 31 dec. 1891.

6. Roelina Jantina Grietina Meppelink, geb. Dalerveen 30 okt. 1896, † ald. 26 aug. 1897.

VIIh. Berend Meppelink, geb. Dalen 20 mei 1880, landbouwer, † 7 febr. 1951, begr. Dalen, tr. Geesje Snijders, geb. Dalen 11 sept. 1881, † 13 april 1954, begr. Dalen.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Roelof, volgt VIIIc.

2. Hendrik, volgt VIIId.

3. Gerhard Meppelink, geb. Dalen 8 april 1911, † 24 okt. 1993, begr. Dalen, tr. Hermina Huizing, geb. Dalen 11 nov. 1918, † 1 mei 1982, begr. Dalen.

4. Roelof Meppelink, geb. Dalen 21 juli 1913, † 25 dec. 1997, begr. Dalen.

5. Grietje Meppelink, geb. Dalen 7 april 1915.

6. Jan Meppelink, geb. Dalen 22 jan. 1919.

VIIIc. Derk Roelof Meppelink, geb. Dalen 27 maart 1908, landbouwer, † 17 juli 1945, begr. Dalen, tr. Jannegien Kiers, geb. Dalen 23 maart 1916.

Uit dit huwelijk:

Berend Meppelink, geb. Dalen 18 jan. 1940.

VIIId. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 18 nov. 1909, landbouwer, † 7 mei 1985, begr. Dalen, tr. Henderika Meijering, geb. Dalen 14 sept. 1911, † 24 nov. 1986, begr. Dalen, dr. van Everdina Meppelink (Vw,1).

Uit dit huwelijk:

1. Berend Meppelink, geb. Dalen 31 aug. 1934.

2. Olf Meppelink, geb. Dalen 21 mei 1936, † 2 jan. 1980, begr. Weiteveen.

3. Gerard Meppelink, geb. Dalen 5 juli 1937, † 18 dec. 1980, begr. Weiteveen.

4. Dina Meppelink, geb. Dalen 7 sept. 1938.

5. Gesina Jantinus Meppelink, geb. Dalen 17 dec. 1939.

6. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 17 (mnd. onb.) 1943, † ald. 5 mei 1943.

Vh. Gerrit Jan Meppelink, geb. Coevorden 15 april 1814, dienstknecht, landbouwer, † Dalen 27 febr. 1886, tr. Dalen 30 april 1845 Geesje Velting, geb. Dalen 22 dec. 1815, dienstmeid, † Dalen 28 mei 1891.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Dalerveen 6 okt. 1846.

2. Jan, volgt VIj.

3. Geesje Meppelink, geb. Dalerveen 16 dec. 1851, † Schoonebeek 8 febr. 1930, tr. Dalen 26 april 1882 Harmannus Meppelink (Vd).

4. Grietje Meppelink, geb. Dalen 29 dec. 1855, † Dalen-Stieltjeskanaal 21 jan. 1935, begr. Dalen, tr. Dalen 9 mei 1879 Jan Vrielink, geb. Dalen 1852, landbouwer, † 1906.

VIj. Jan Meppelink, geb. Dalen 1849, landbouwer, † Zweeloo 26 aug. 1914, begr. Coevorden-Oosterhesselen, tr. Dalen 15 juni 1882 Johanna Gesina Hermsen, geb. Achterhorn (D) 25 okt. 1857, † Oosterhesselen 12 nov. 1941, begr. Coevorden-Oosterhesselen.

Uit dit huwelijk:

1. Geesje Meppelink, geb. Dalen-Schoonebeek 6 april 1883, † Dalen 27 dec. 1887.

2. Willemina Meppelink, geb. Dalen 10 juni 1885, tr. Oosterhesselen 8 mei 1912 Albert Scholte, geb. Dalen 1880, landbouwer, † Roden 9 april 1961, begr. Roden alg 13 april 1961.

3. Gerrit Jan Meppelink, geb. Dalen 21 nov. 1887, landbouwer, † 24 aug. 1972, begr. Coevorden-Oosterhesselen, tr. Zweeloo 28 april 1919 Egbertha Blaauw, geb. Dalen 1898, begr. Coevorden-Oosterhesselen.

4. Geesje Meppelink, geb. Dalen 9 febr. 1890, tr. Oosterhesselen 19 juli 1918 Jans Hoving, geb. Oosterhesselen 1889, landbouwer.

5. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 10 febr. 1892, † ald. 29 maart 1893.

6. Hendrikje Meppelink, geb. Zweeloo-Meppen 25 april 1894, tr. Oosterhesselen 20 sept. 1918 Hendrik Lamberts, geb. Dalen 1895, landbouwer.

7. Geertje Meppelink, geb. Zweeloo 15 aug. 1897, dienstbode, † 28 april 1986, begr. Emmen, begr plts De Wolfsbergen, tr. Emmen 19 mei 1925 Jan Kiers, geb. Dalen 2 maart 1894, landbouwer, † 21 dec. 1963, begr. Emmen, begr plts De Wolfsbergen.

8. Hendrik Meppelink, geb. Zweeloo-Meppen 20 febr. 1900, † Coevorden-Oosterhesselen 5 april 1988.

Vi. Harm Meppelink, geb. Dalen 3 okt. 1819, dienstknecht, arbeider, † Wachtum 25 april 1880, tr. Dalen 6 juni 1845 Geesje Wilting, geb. Dalen 27 sept. 1817, arbeidster, landbouwster, † Gees 27 juli 1894.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 29 sept. 1845.

2. Derk Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 7 okt. 1846.

3. Hendrik, volgt VIk.

VIk. Hendrik Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 6 nov. 1856, schaapherder, arbeider, † Dalen 24 juni 1910, tr. Dalen 16 sept. 1889 Henderika Meijering, geb. Dalen 17 jan. 1870, dienstmeid, † Dalen 18 okt. 1854, dr. van Albert en Lammigje IJdens; zij hertr. na 1910 Hendrik Dobben.

Uit dit huwelijk:

1. Lammigje Meppelink, geb. Dalen 16 nov. 1889, dienstmeid, † 5 juni 1927, begr. Bagerveen, tr. Dalen 14 sept. 1915 Berend Uneken, geb. Dalen 1886, landbouwer.

2. Harm Meppelink, geb. Oosterhesselen 21 jan. 1892, † Oosterhesselen-Gees 20 dec. 1892.

3. Geesje Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 28 maart 1894, tr. Dalen 2 mei 1914 Hilbert Knol, geb. Coevorden 1884, arbeider.

4. Albert, volgt VIIi.

5. Hermina Meppelink, geb. Dalen 24 juli 1900, dienstmeid, † 23 febr. 1964, begr. Dalen, tr. Dalen 12 nov. 1920 Hermannus Lambertus Ahuis, geb. Dalen 1901, Boerenknecht, begr. Dalen.

6. Derk Meppelink, geb. Dalen 21 april 1903, † 3 juni 1977, begr. Dalen, tr. Maria Theresia Anna Pardoen, geb. 17 maart 1910, † 2 mei 1958, begr. Dalen.

7. Harm Meppelink, geb. Dalen 17 okt. 1905, Boerenknecht, tr. Dalen 9 jan. 1925 Aaltje Nijhoving, geb. Odoorn 1902.

8. Hendrik, volgt VIIj.

VIIi. Albert Meppelink, geb. Dalen 21 aug. 1898, arbeider, † 4 april 1984, begr. Dalen, tr. Dalen 13 nov. 1919 Aaltje Alting, geb. Dalen 29 mei 1899, † 23 jan. 1991, begr. Dalen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Meppelink, geb. Dalen 25 dec. 1919.

2. Peter Meppelink, geb. Dalen 12 sept. 1921.

3. Janna Meppelink, geb. Dalen 6 febr. 1924.

VIIj. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 20 febr. 1908, bakkersknecht, tr. Westerbork 17 dec. 1931 Henderkien Eissing, geb. Emmen 2 febr. 1912.

Uit dit huwelijk:

1. Henderika Kornelia Meppelink, geb. Westerbork 24 april 1932, † Assen 24 nov. 1932.

2. Hendrika Korneliske Meppelink, geb. Emmen 3 nov. 1935.

IVf. Harm Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 14 juni 1778, landbouwer, † Dalerveen 20 juli 1860, tr. Dalen 27 april 1822 Roelfje Buizen / Boezen, geb. Dalerveen 27 jan. 1800, dienstmeid, † Dalerveen 22 okt. 1852.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Dalerveen 13 febr. 1823, † ald. 2 jan. 1834.

2. Harm Meppelink, geb. Dalerveen 26 jan. 1825, † ald. 26 okt. 1851, tr. Dalen 15 sept. 1849 Jantien Lanting, geb. Den Hool 28 dec. 1819, arbeidster, † Schimmelarij 14 febr. 1911; zij hertr. na 1851 Hendrik Jan Lotterman.

3. Hendrik Meppelink, geb. Dalerveen 29 okt. 1827, † ald. 1 juni 1831.

4. Marregien Meppelink, geb. Dalerveen 9 dec. 1829, † ald. 28 juli 1831.

5. Hendrik, volgt Vj.

6. Jan Meppelink, geb. Dalerveen 21 nov. 1834, † ald. 8 april 1853.

7. Marregien Meppelink, geb. Dalerveen 22 april 1838, † ald. 8 april 1853.

8. Jantje Meppelink, geb. Dalerveen 29 dec. 1840, † Sleen 22 okt. 1892, tr. Sleen 29 mei 1863 Gerrit Timmerman, geb. Sleen 30 juli 1841, landbouwer, † Sleen 26 maart 1893.

Vj. Hendrik Meppelink, geb. Dalerveen 25 april 1832, † ald. 1 juli 1903, tr. Dalen 27 mei 1854 Marchien Horsting / Hosting, geb. Zweeloo 12 dec. 1830, † Dalerveen 10 juli 1917.

Uit dit huwelijk:

1. Roelofje Meppelink, geb. Dalerveen 7 april 1855, † ald. 14 april 1855.

2. Harm Meppelink, geb. Dalerveen 24 febr. 1856, † ald. 31 jan. 1858.

3. Harm, volgt VI-l.

4. Jan, volgt VIm.

5. Roelofje Meppelink, geb. Dalen 20 sept. 1863, † Zweeloo-Meppen 28 okt. 1943, begr. Zweeloo, tr. Schoonebeek 16 sept. 1892 Hendrik Keen, geb. Oosterhesselen 1852, landbouwer, † 1909.

6. Hendrikus Meppelink, geb. Dalerveen 27 mei 1866, † ald. 6 jan. 1870.

7. Grietje Meppelink, geb. Dalen 3 sept. 1869, † ald. 5 nov. 1923.

8. Hendrica Meppelink, geb. Dalerveen 17 okt. 1871, † Coevorden 26 sept. 1954, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 8 mei 1897 Albert Hilbrink, geb. Coevorden 1869, arbeider, begr. Coevorden-Ballast.

9. Johannes Meppelink, geb. Dalerveen 13 nov. 1874, † Dalen 4 okt. 1962.

VI-l. Harm Meppelink, geb. Dalerveen 23 juli 1858, dienstknecht, † Westerbork 26 aug. 1953, tr. 1e Dalen 2 mei 1887 Hendrikje Meijering, geb. Dalen 3 juni 1864, dienstmeid, † Dalen 23 april 1891, dr. van Albert en Lammigje IJdens; tr. 2e Oosterhesselen 1 mei 1894 Jantje Dubbelhuis, geb. Sleen-Emmerveen 23 april 1869, † Westerbork 19 febr. 1936.

Uit het eerste huwelijk:

1. Margje Meppelink, geb. Dalen 5 juni 1889, † Groningen 3 aug. 1938, tr. Schoonebeek 1 mei 1914 Roelof Tijben, geb. Emmen 1886, landbouwer.

2. Lammigje Meppelink, geb. Dalen 19 april 1891, † 22 dec. 1964, begr. Schoonebeek, tr. Schoonebeek 2 mei 1919 Gerrit Jan Bruinink, geb. Schoonebeek 29 sept. 1893, † 2 jan. 1963, begr. Schoonebeek.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hendrikus Meppelink, geb. Dalen 7 sept. 1894.

4. Hendrik, volgt VIIk.

5. Gerrit, volgt VII-l.

6. Johannes, volgt VIIm.

7. Jan, volgt VIIn.

VIIk. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 9 mei 1896, landbouwer, † Zweeloo-Meppen 7 aug. 1974, begr. Zweeloo, tr. Dalen 29 april 1921 Jantje Keen, geb. Schoonebeek 24 april 1893, † Zweeloo 29 nov. 1950, dr. van Hendrik en Roelofje Meppelink (Vj,5).

Uit dit huwelijk:

Jantje Meppelink, geb. Dalen 12 febr. 1922.

VII-l. Gerrit Meppelink, geb. Dalen 24 mei 1899, † na 1950, tr. Albertje Hidding, geb. Oosterhesselen 6 mei 1906, † orvelte 29 jan. 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Roelina Meppelink, geb. Oosterhesselen 28 april 1933.

2. Harm Meppelink, geb. Westerbork 28 mei 1937.

3. Albert Meppelink, geb. Westerbork 20 dec. 1940.

VIIm. Johannes Meppelink, geb. Dalen 8 nov. 1903, landbouwer, tr. Beilen 11 dec. 1925 Stiena Zwaan, geb. Beilen 1907.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Meppelink, geb. Beilen 26 febr. 1926.

2. Harm Meppelink, geb. Beilen 26 april 1927.

3. Jantien Meppelink, geb. Westerbork 25 nov. 1930.

4. Levenloos kind, geb. Beilen 29 dec. 1935.

5. Jannes Meppelink, geb. Beilen 13 sept. 1938.

VIIn. Jan Meppelink, geb. Dalen 15 jan. 1906, † 28 okt. 1999, begr. Westerbork (nieuw), tr. Johanna Antonia Gebben, geb. Bottrop (D) 29 maart 1914, † 20 april 1977, begr. Westerbork (nieuw).

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Westerbork 25 juni 1939, † ald. 7 dec. 1940.

2. Gerrit Meppelink, geb. Westerbork 20 dec. 1940.

VIm. Jan Meppelink, geb. Dalerveen 4 aug. 1861, † 4 okt. 1940, tr. Dalen 12 aug. 1886 Annechien Redder, geb. Oosterhesselen 1865, † vóór 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt VIIo.

2. Klaas, volgt VIIp.

3. Hendrik, volgt VIIq.

4. Lammechien Meppelink, geb. Oosterhesselen 7 okt. 1892, † Westerbork 2 nov. 1922, tr. Jac. Leunge.

5. Harm, volgt VIIr.

6. Hendrikje Meppelink, geb. Oosterhesselen 27 april 1897, † 12 mei 1984, begr. Zweeloo, tr. Hendrikus Nijhoving, geb. 9 juni 1896, † 17 sept. 1966, begr. Zweeloo.

7. Johannes, volgt VIIs.

VIIo. Jan Meppelink, geb. Oosterhesselen 1 maart 895, landbouwer, arbeider, tr. Westerbork 1 april 1920 Trijntje Willems, geb. Westerbork 21 mei 1893.

Uit dit huwelijk:

1. Annichje Meppelink, geb. Westerbork 1 juli 1920.

2. Geert Meppelink, geb. Westerbork 5 maart 1922, † ald. 7 mei 1922.

3. Hendrikje Meppelink, geb. Westerbork 19 maart 1923.

4. Jan Meppelink, geb. Westerbork 13 juli 1924, † ald. 8 aug. 1924.

5. Lammechien Meppelink, geb. Westerbork 14 nov. 1925.

6. Jan Meppelink, geb. Westerbork dec. 1927, † ald. 25 febr. 1928.

7. Geertruida Jantina Meppelink, geb. Westerbork 6 (mnd. onb.) 1929.

8. Trijntje Meppelink, geb. Westerbork 26 okt. 1931.

9. Klaas Meppelink, geb. Westerbork 25 febr. 1933.

VIIp. Klaas Meppelink, geb. Dalen 14 juni 1888, landbouwer, tr. Westerbork 19 febr. 1919 Hendrikje Peeks, geb. Westerbork 20 april 1896.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Meppelink, geb. Westerbork 9 mei 1919.

2. Jan Meppelink, geb. Westerbork 4 jan. 1921.

VIIq. Hendrik Meppelink, geb. Dalen 27 juli 1890, landbouwer, tr. Westerbork 4 okt. 1923 Roelofje Boer, geb. Zweeloo 4 nov. 1893.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Meppelink, geb. Westerbork 23 nov. 1923.

2. Hendrikje Meppelink, geb. Westerbork 18 jan. 1925, † ald. 28 jan. 1925.

3. Hendrikje Meppelink, geb. Westerbork 19 nov. 1926.

VIIr. Harm Meppelink, geb. Oosterhesselen-Gees 18 mei 1894, † Zweeloo 9 okt. 1957, tr. Zweeloo 22 okt. 1920 Henderika Masselink, geb. Oosterhesselen 18 maart 1895, † 8 okt. 1985, begr. Zweeloo.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Meppelink, geb. Zweeloo-Meppen 30 dec. 1920.

2. Jan Meppelink, geb. Zweeloo 7 maart 1927.

VIIs. Johannes Meppelink, geb. Oosterhesselen 21 okt. 1903, landbouwer, tr. Geertien Vos, geb. Sleen 3 sept. 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Meppelink, geb. Westerbork 8 febr. 1906.

2. Harm Meppelink, geb. Westerbork 2 okt. 1932.

IVg. Jan Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 8 juli 1782, landbouwer, † Schoonebeek 20 mei 1865, tr. 1e Schoonebeek 13 jan. 1805 Aaltien Jansen, geb. omstr. 1785, † Vlieghuis 17 april 1805; tr. 2e Dalen 19 april 1817 Aaltien Sassen, geb. Schoonebeek 10 nov. 1791, † Dalen 16 april 1871.

Uit het tweede huwelijk:

Hendrik Meppelink, geb. Dalen 1 mei 1818, arbeider, † Schoonebeek 18 okt. 1851.

IIIc. Derk Meppelink, geb. Aanderveen (Ov), ged. Gramsbergen 17 nov. 1748, bakker, landbouwer, † Coevorden 23 maart 1823, tr. Schoonebeek 2 mei 1770 Jantien Hanneken Weggemans, geb. Schoonebeek, ged. Schoonebeek 1 aug. 1745, † Coevorden 30 maart 1812, dr. van Jan Hammink en Geesje Hanneken Sassen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hammink, volgt IVh.

2. Derk, volgt IVi.

3. Geesjen Meppelink, ged. Coevorden 12 jan. 1774, † ald. 12 nov. 1812, tr. Coevorden 18 april 1808 Klaas Scheerman, ged. Coevorden 20 maart 1763, landbouwer, † Coevorden 24 okt. 1842.

4. Fennegien Meppelink, geb. Coevorden 7 jan. 1776, † ald. 14 mei 1847.

5. Geert, volgt IVj.

6. Hillegien Meppelink, ged. Coevorden 2 april 1780, † ald. 2 okt. 1807.

7. Katarina Meppelink, ged. Coevorden 31 maart 1782.

8. Catharina Meppelink, geb. Coevorden 2 jan. 1785, † ald. 25 juni 1820, tr. 1e Coevorden 7 juni 1802 Johann Lorentz Jozenhans, ged. omstr. 1776, aide-chirurgijn, † Coevorden 23 mei 1806; tr. 2e Coevorden 3 maart 1811 Leffert Blomberg, ged. 12 juli 1780.

9. Harm, volgt IVk.

IVh. Jan Hammink Meppelink, geb. Vlieghuis, ged. Schoonebeek 21 okt. 1770, † Coevorden 21 mei 1809, tr. Coevorden 1 sept. 1799 Anna Gezina van Ulzen, geb. Coevorden 22 febr. 1778, † ald. 25 aug. 1811; zij hertr. na 1809 Hindrik Hunderman.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, ged. Coevorden 14 mei 1802.

2. Lambert Meppelink, ged. Coevorden 5 okt. 1803, † ald. 29 aug. 1808.

3. Derk Meppelink, ged. Coevorden 7 dec. 1806, † ald. 7 sept. 1816.

IVi. Derk Meppelink, ged. Schoonebeek 21 jan. 1772, bakker, † Laar (BRD) 31 dec. 1857, tr. Johanna Lindhorst, geb. Zwolle 16 okt. 1772, † Coevorden 22 okt. 1844.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt Vk.

2. Gergjen Meppelink, ged. Coevorden 7 mei 1800.

3. Jantien Meppelink, geb. Coevorden 22 maart 1801, † Groningen 19 sept. 1879, tr. Coevorden 8 dec. 1820 Herman Keiser, geb. Groningen 12 juli 1798, tweede luitenant (1821), † Coevorden 18 dec. 1828, zn. van Theodorus Jan en Matje Scheerbeek.

4. Johanna, volgt V-l.

5. Lambert Meppelink, ged. Coevorden 30 nov. 1803, † ald. 29 april 1809.

6. Gergjen Meppelink, geb. Coevorden 12 mei 1805, † ald. 2 jan. 1836.

7. Berendina Meppelink, ged. Coevorden 21 sept. 1806.

8. Lambert Lindhorst, volgt Vm.

9. Henrietta Asselina Meppelink, geb. Coevorden 3 aug. 1812, † ald. 4 dec. 1832, tr. Coevorden 30 juni 1832 Izak Wetselaar, geb. Groningen 15 jan. 1812, apothekersbed. (1832), zn. van Paulus en Johanna Venkestijn.

10. Harm Meppelink, geb. Coevorden 30 aug. 1814, † ald. 16 sept. 1814.

Vk. Derk Meppelink, geb. Coevorden 12 aug. 1798, bakker (1845), † Coevorden 1 april 1868, tr. Zwolle 26 mei 1825 Lucretia Alberdiena Glaser, geb. Zwolle 25 mei 1806, dr. van Albertus Glazer en Gerridina Wijgmans.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt VIn.

2. Johanna Lamberta Meppelink, geb. Zwolle 3 nov. 1833, † Hoogeveen 31 aug. 1904, tr. Hoogeveen 2 nov. 1861 Gerard Damming, geb. Hoogeveen 16 dec. 1831, zeilmaker, † Hoogeveen 18 okt. 1912.

3. Gerridina Elisabeth Meppelink, geb. Zwolle 27 april 1835, dienstmeid, † Hoogeveen 26 mei 1910, tr. Hoogeveen 17 mei 1862 Jan Voskamp, geb. Meppel 15 jan. 1835, metselaar, † Hoogeveen 21 juni 1911.

4. Elisabeth Henriette Meppelink, geb. Zwolle 23 aug. 1838, dienstmeid, † Ambt Hardenberg 1908, tr. Coevorden 4 nov. 1867 Fredrik Jan Brinkman, geb. Ommen 18 maart 1837, bakkersknecht, † Ambt Hardenberg 1915.

5. Henriette Asselina Meppelink, geb. Zwolle 18 nov. 1841, † Coevorden 15 okt. 1842.

6. Jacob, volgt VIo.

7. Alexandrina Hendrina Meppelink, geb. Coevorden 9 jan. 1845, † Hoogersmilde 3 dec. 1882, tr. Smilde 6 mei 1873 Cornelis Alexander Hatzmann, geb. Smilde 9 sept. 1847, schipper, winkelier, † Hoogersmilde 23 jan. 1899; hij hertr. 1 febr. 1884 Jana Straatman.

8. Albertus, volgt VIp.

9. Lucretia Alberdina Meppelink, geb. Dalen 13 april 1849, † Hoogeveen 26 okt. 1916, tr. Hoogeveen 23 april 1873 Lambertus Lambers, geb. Hoogeveen 12 okt. 1845, grofsmid, † Hoogeveen 4 aug. 1934.

VIn. Derk Meppelink, geb. Zwolle 9 juli 1827, bakker, † Emmen, ZuidBarge 18 okt. 1887, tr. Dalen 19 mei 1857 Hindrika Scholte, geb. Dalen 2 aug. 1827, † Emmen, ZuidBarge 23 nov. 1898.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Meppelink, geb. Emmen, ZuidBarge 4 juli 1858, † Emmen 4 nov. 1935, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord.

2. Hendrika Meppelink, geb. Emmen, ZuidBarge 19 april 1860, † Coevorden 14 dec. 1926, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord, tr. Odoorn 9 sept. 1904 Geert Lambers, geb. Odoorn 19 aug. 1864, kleermaker, † Odoorn 1 nov. 1920, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord.

3. Johan Christoffer Lambers, geb. Emmen, ZuidBarge 1 febr. 1862, † ald. 27 juni 1866.

4. Lukas, volgt VIIt.

VIIt. Lukas Meppelink, geb. Emmen, ZuidBarge 16 maart 1865, landbouwer, † Emmen 11 aug. 1945, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid, tr. Emmen 27 april 1905 Fenna Gerridina Loos, geb. Coevorden-Weijerswold 24 nov. 1875, † 19 nov. 1963, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid.

Uit dit huwelijk:

Henderika Meppelink, geb. Emmen 28 febr. 1906, tr. Emmen 25 juli 1933 Jan Koopman, geb. Emmen 11 mei 1907.

VIo. Jacob Meppelink, geb. Coevorden 4 febr. 1843, bakker, † Hoogeveen 5 maart 1917, tr. 1e Hoogeveen 11 okt. 1870 Trijntje Bremer, geb. Hoogeveen 5 april 1848, dienstmeid, † Hoogeveen 24 maart 1895; tr. 2e Hoogeveen 16 mei 1896 Femmigje Groote, geb. Hoogeveen 7 aug. 1868, † Ruinen 29 dec. 1930; zij hertr. na 1917 Gerrit Lowijs.

Uit het eerste huwelijk:

1. Reinder, volgt VIIu.

Uit het tweede huwelijk:

2. Lucretia Alberdina Meppelink, geb. Hoogeveen 25 nov. 1896, dienstbode, tr. Hoogeveen 8 jan. 1916 Egbert van Dalsem, geb. Ruinen 31 maart 1894, wegwerker.

VIIu. Reinder Meppelink, geb. Hoogeveen 22 juni 1879, arbeider, † Hoogeveen 5 maart 1962, tr. Hoogeveen 4 mei 1907 Geertje Schonewille, geb. Hoogeveen 12 juli 1875, † Hoogeveen-Noord 8 mei 1939.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Meppelink, geb. Hoogeveen-Noord 13 febr. 1908.

2. Harm Meppelink, geb. Hoogeveen-Noord 22 febr. 1910.

3. Jacob Meppelink, geb. Hoogeveen 4 maart 1912.

4. Catharinus Meppelink, geb. Hoogeveen 23 dec. 1914, timmerman, † Hoogeveen 5 dec. 1938.

VIp. Albertus Meppelink, geb. Dalen 4 sept. 1847, meesterbakker, tr. Emlichheim (D) 10 sept. 1875 Zwaantje / Swenne Schultink, geb. Emlichheim (D) 20 nov. 1852.

Uit dit huwelijk:

1. Lücarecia M. Meppelink, geb. Heseper Twist (D) 31 aug. 1877, ged. Georgsdorf (D) 14 okt. 1877.

2. Hendrik Meppelink, geb. Heseper Twist (D) 2 nov. 1879, ged. Georgsdorf (D) 2 nov. 1879, † Itterbeck (D) 18 nov. 1889.

3. Derk Meppelink, geb. Heseper Twist (D) 5 april 1882, ged. Georgsdorf (D) 14 mei 1882, † Gelsenkirchen-Buer (D).

4. Georg Meppelink, geb. Itterbeck (D) 8 april 1885, ged. Uelsen (D) 3 mei 1885.

5. Geertruida Meppelink, geb. Itterbeck (D) 28 juli 1888, ged. Uelsen (D) 2 sept. 1888.

6. Hendrika Meppelink, geb. Itterbeck (D) 10 dec. 1891, ged. Uelsen (D) 7 febr. 1892, † Itterbeck (D) 18 mei 1894, begr. Uelsen (D) 21 mei 1894.

V-l. Johanna Meppelink, geb. Coevorden 24 okt. 1802, † ald. 9 juni 1857, tr. Coevorden 24 nov. 1831 Albertus Carolus Tijl, geb. Zwolle 21 jan. 1801, commies rijksbelastingen, † Kampen 4 jan. 1842, dr. van Hendrikus en Aleida Johanna Bourdeau.

Zijn zoon:

Hendrik Derk Johan Joost Meppelink, geb. Coevorden 21 sept. 1828, † Spijkerboor 17 febr. 1855.

Vm. Lambert Lindhorst Meppelink, geb. Coevorden 24 dec. 1809, bakker, † Coevorden 24 juni 1831, tr. Coevorden 11 maart 1830 Gezina van der Scheer, geb. Gramsbergen 1 maart 1807, dienstmeid (1830), † Gramsbergen 9 mei 1833, dr. van Evert en Janna Elisabeth Venebrugge.

Uit dit huwelijk:

Derk Meppelink, geb. Coevorden 1831, † Gramsbergen 27 jan. 1845.

IVj. Geert Meppelink, ged. Coevorden 5 nov. 1777, bakker, † Coevorden 20 juli 1834, tr. Coevorden 6 mei 1804 Aaltien Jans Hunderman, ged. Coevorden 26 dec. 1784, herbergierster, † Coevorden 6 dec. 1867, dr. van Jan en Geesien Janssen Mulder.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Meppelink, geb. Coevorden 6 mei 1804.

2. Derk, volgt Vn.

3. Geesien Meppelink, geb. Coevorden 19 aug. 1807, † ald. 24 mei 1879, tr. Coevorden 6 nov. 1826 Harm Notting, geb. Coevorden 25 juli 1804, barbier (1826), verwer (1881), † Coevorden 15 sept. 1881, zn. van Harmanus en Hendrikjen Slijk.

4. Jan, volgt Vo.

5. Johanna Meppelink, geb. Coevorden 30 dec. 1813, † Erm (Sleen) 31 okt. 1842, tr. Coevorden 15 april 1842 Derk Meppelink (Vp).

6. Jan Hammmink Meppelink, geb. Coevorden 12 aug. 1819, † ald. 12 aug. 1837.

7. Fenna Catharina Meppelink, geb. Coevorden 24 maart 1822, † ald. 18 maart 1895.

8. Hendrika Meppelink, geb. Coevorden 28 mei 1826, † Amsterdamscheveld 16 jan. 1895, begr. Nieuw Amsterdam, tr. Coevorden 9 juni 1848 Johannis van der Berg, geb. Delft 3 mei 1811, commies der belastingen, † Coevorden 26 jan. 1873, begr. Nieuw Amsterdam, zn. van Derk en Leentje Makkers.

Vn. Derk Meppelink, ged. Coevorden 2 juni 1805, timmerman, † Coevorden 7 april 1869, tr. Coevorden 27 april 1837 Zwaantien Hoedenburg, geb. Coevorden 3 mei 1818, naaister, † Coevorden 8 april 1870, dr. van Albert en Cornelia van Binsbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus, volgt VIq.

2. Cornelia Meppelink, geb. Coevorden 25 aug. 1840, † ald. 2 sept. 1840.

3. Cornelia Catharina Meppelink, geb. Coevorden 13 dec. 1842, † Den Haag 23 aug. 1867.

4. Jan Meppelink, geb. Coevorden 17 okt. 1845, † ald. 11 aug. 1872.

5. Aaltje Meppelink, geb. Coevorden 28 sept. 1849, † Den Haag 18 juni 1925, begr. Den Haag, Oud Eik-en-Duinen, tr. Den Haag 14 mei 1879 Hendrik Leendert Carriere, geb. Loosduinen 21 maart 1856, timmerman/aannemer, † Den Haag 12 dec. 1932, begr. Den Haag, Oud Eik-en-Duinen, zn. van Johan Daniel en Maria Johanna Gerardina Samson; hij hertr. Den Haag 18 dec. 1925 Johanna Maria van Houten.

6. Albert Meppelink, geb. Coevorden 30 dec. 1851, † ald. 13 april 1852.

7. Albert Meppelink, geb. Coevorden 3 dec. 1853, † ald. 12 febr. 1855.

8. Albert Meppelink, geb. Coevorden 8 febr. 1857, † ald. 17 sept. 1873.

VIq. Gerardus Meppelink, geb. Coevorden 5 febr. 1838, timmerman (1907), † Coevorden 9 dec. 1907, begr. Coevorden, Ballast, tr. 1e Den Haag 15 aug. 1860 Margina Schmoller, geb. Coevorden 22 sept. 1829, † ald. 12 mei 1876, begr. Coevorden, Ballast, dr. van Johannes en Hendrina Diederich; tr. 2e Apeldoorn 2 juni 1877 Gerritje van Otterlo, geb. Apeldoorn 16 mei 1848, † ald. 27 okt. 1910, dr. van Franciscus en Annetje Mouw.

Uit het eerste huwelijk:

1. Dorothea Meppelink, geb. Den Haag 1 aug. 1860, † Zeist 7 jan. 1941.

2. Johannes Diederik, volgt VIIv.

3. Zwaantje Meppelink, geb. Den Haag okt. 1866, † ald. 5 nov. 1866.

4. Gerardus Meppelink, geb. Den Haag 20 febr. 1870, † Coevorden 22 april 1873.

5. Gerhardus, volgt VIIw.

Uit het tweede huwelijk:

6. Franciscus Meppelink, geb. Coevorden 9 april 1878, 1915: Paperhanger-painter, 1959: Kunstschilderr, † Coevorden 12 okt. 1959, begr. Coevorden, Ballast.

7. Marginus, volgt VIIx.

8. Derk Meppelink, geb. Coevorden 19 aug. 1882, † ald. 13 juni 1885.

9. Anna Meppelink, geb. Coevorden 6 mei 1885, † Heerlen 9 april 1940, tr. 25 april 1913 Marinus Joost Ziedzes des Plantes, geb. Den Haag omstr. 1887.

10. Derk, volgt VIIy.

11. Theodoor Meppelink, geb. Coevorden 7 dec. 1890, † ald. 3 juli 1894.

VIIv. Johannes Diederik Meppelink, geb. s Gravenhage 8 aug. 1862, timmerman, † Zeist 4 febr. 1937, tr. Coevorden 14 mei 1890 Maria Steenwijk, geb. Coevorden 20 febr. 1857, † Huis ter Heide 19 maart 1937, begr. Zeist, nwe alg begr plts 22 maart 1937, dr. van Dirk en Harmanna Geersen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardus Meppelink, geb. Coevorden 28 febr. 1891, tr. Haarlem 26 mei 1919 Helena Elisabeth van Duijn.

2. Harmanna Margina Meppelink, geb. Coevorden 23 febr. 1893, † Zeist 5 febr. 1937.

3. Theodoor, volgt VIIIe.

4. Dirk Meppelink, geb. Coevorden 3 nov. 1899, kantoorbediende (1930), † 28 dec. 1981, begr. Breda, Haagveld, tr. Den Haag 19 sept. 1930 Johanna Cornelia van Oortmerssen, geb. Den Haag 29 dec. 1899, lerares kostuumnaaien (1930), † 24 dec. 1979, begr. Breda, Haagveld, dr. van Hendrik en Elisabeth Marie Lafors.

VIIIe. Theodoor Meppelink, geb. Coevorden 8 mei 1896, † Zwartsluis 17 jan. 1964, tr. Leentje Willems, † Zwartsluis 3 april 1964.

Uit dit huwelijk:

1. J.D. Meppelink, tr. J.H. Vlaanderen.

2. H.P. Meppelink, tr. C.T. Koelmans.

3. Gerardus Dirk Meppelink, geb. Haarlem 31 aug. 1928, † Gedoengklarah / Madioen 8 juli 1949, begr. Surabya, Nederlands ereveld Kembang Kuning.

VIIw. Gerhardus Meppelink, geb. Coevorden 5 juli 1875, architect te De Bildt (1930), † 10 mei 1959, begr. Zeist, nwe alg begr plts, tr. 1e Heaarlem 27 aug. 1903 Kristina Wilhelmina Homkes, geb. Steenwijk omstr. 1873, † Haarlem 15 nov. 1907; tr. 2e Haarlem 22 dec. 1909 Catharina Elisabeth Baas, geb. Den Helder omstr. 1877.

Uit het eerste huwelijk:

Gerhardus Marginus Meppelink, geb. Haarlem omstr. 1906, † Zwolle 13 mei 1959, begr. Zeist, nwe alg begr plts, tr. Rotterdam 14 april 1932 Maria Johanna Wechgelaar, geb. Rotterdam omstr. 1908.

VIIx. Marginus Meppelink, geb. Coevorden 7 mei 1880, notaris, † Zeist 1 aug. 1962, begr. Zeist, nwe alg begr plts 25 aug. 1962, tr. Coevorden 26 mei 1904 Jantje Jonker, geb. Coevorden 20 okt. 1878, † Zeist 24 juli 1967, begr. Zeist, nwe alg begr plts, dr. van Willem en Johanna Zweers.

Uit dit huwelijk:

1. Greta Johanna Meppelink, geb. Maarssen 6 mei 1905.

2. Johanna Willemina Gerarda Meppelink, geb. Enschede 15 maart 1910, † 24 sept. 1994, begr. Lunteren, tr. MD Voors.

3. Jeanette Anna Elisabeth Meppelink, geb. Klundert 29 dec. 1912, † 21 maart 2007, begr. Lunteren, tr. FH Pruijs.

4. MD Meppelink, geb. na 1912, tr. AWH van Apeldoorn.

VIIy. Derk Meppelink, geb. Coevorden 3 mei 1888, direkteur bij Amsterdam Bank (1919-1948), † Den Haag 27 juli 1948, tr. Hillegom 25 juli 1912 Dirkje Elisabeth Flentrop, geb. Hillegom 9 febr. 1893, dr. van Pieter en Elisabeth Genis.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Gerhardus Meppelink, geb. Dordrecht 17 juni 1913.

2. Derk Meppelink, geb. Dordrecht 3 mei 1915.

3. Greta Meppelink, geb. Dordrecht 18 sept. 1916.

Vo. Jan Meppelink, ged. Coevorden 12 aug. 1810, tapper (1873), † Coevorden 8 mei 1885, tr. Groningen 2 mei 1844 Aaltien Hunderman, geb. Groningen 27 sept. 1812, † Coevorden 7 juli 1894.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardie Meppelink, geb. Coevorden 25 febr. 1845, timmerman (1873), † Coevorden 23 dec. 1873.

2. Derkina Gezina Meppelink, geb. Coevorden 21 dec. 1846, tr. Coevorden 17 maart 1875 Karel Aarts, geb. Kampen omstr. 1851, zn. van Dirk en Maria van Ommen.

3. Gerrit Meppelink, geb. Coevorden 5 febr. 1849, † ald. 8 sept. 1850.

4. Gerrit Jan Meppelink, geb. Coevorden 26 jan. 1851, Kleermaker (1877), † Coevorden 24 febr. 1877.

5. Aaltje Meppelink, geb. Coevorden 25 okt. 1852, † ald. 1873.

6. Johannes, volgt VIr.

7. Fenna Gezina Meppelink, geb. Coevorden 27 maart 1858, † ald. 8 mei 1876.

VIr. Johannes Meppelink, geb. Coevorden 16 okt. 1854, schoenmaker (1881), tr. Coevorden 21 dec. 1880 Aleida Willemina Tabbert, geb. Coevorden omstr. 1856, dr. van Christoffer en Hillegien Getkate; zij hertr. na 1886 Andries Cremer.

Uit dit huwelijk:

1. Christoffer Meppelink, geb. Coevorden 13 febr. 1881, † ald. 2 maart 1881.

2. Jan Meppelink, geb. Coevorden 28 maart 1882, † ald. 30 april 1882.

3. Aaltje Meppelink, geb. Coevorden 12 juni 1883, † ald. 29 sept. 1886.

IVk. Harm Meppelink, geb. Coevorden 12 aug. 1787, bakker (1816-1821), † Coevorden 14 dec. 1821, tr. Coevorden 30 april 1809 Harmina Darmois, geb. Coevorden 19 april 1789, arbeidster (1860), † Emmen 10 april 1860, dr. van Johannes Gerhardus en Elisabeth van Tarel; zij hertr. na 1821 Hendrikus Ruijs.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gerritdina Meppelink, geb. Coevorden 5 sept. 1815, † ald. 5 april 1849, tr. Coevorden 7 mei 1841 Albert Supheert, geb. Coevorden 5 sept. 1819, arbeider, brugwachter, zn. van Gerrit en Jantien Oostdijk; hij hertr. na 1849 Hendrikje ten Brink.

2. Elisabeth Meppelink, geb. Coevorden 11 okt. 1816, † ald. 29 nov. 1845, tr. Coevorden 18 mei 1844 Derk Jan Kosters, geb. Diepenheim 24 juni 1812, schipper (1844), zn. van Hendrik en Catharina Oltwater.

3. Derk, volgt Vp.

Vp. Derk Meppelink, geb. Coevorden 2 febr. 1819, bakker (1842), † Holslootsbrug 26 mei 1891, tr. 1e Coevorden 15 april 1842 Johanna Meppelink (IVj,5); tr. 2e Sleen 15 april 1843 Janna Dening / Doning, geb. Sleen-Erm 9 mei 1822, † ald. 1 mei 1854, dr. van Albert Dening en Gees Nessing; tr. 3e Sleen 29 maart 1855 Zwaantje van Aalst, geb. Odoorn 29 nov. 1833, † Sleen 26 dec. 1865, dr. van Abel Wigbolt en Hester Aleida Johanna Kramer; tr. 4e Sleen 27 april 1866 Mina Scholten, geb. Schoonebeek 4 juni 1838, dienstmeid (1866), † Coevorden 17 okt. 1902, dr. van Jan Harm en Johanna Sibon.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hinderica Meppelink, geb. Erm (Sleen) 19 sept. 1863, † Holsloot 28 april 1867.

Uit het tweede huwelijk:

2. Harmina Meppelink, geb. Erm (Sleen) 6 okt. 1844, † Holsloot 23 juni 1865.

3. Albert Meppelink, geb. Sleen-Erm 1 jan. 1846, † Sleen 3 jan. 1846.

4. Gese Meppelink, geb. Sleen 19 febr. 1847, † Roswinkel 6 mei 1876, tr. Uelsen (D) 15 dec. 1870 Gerrit Jan Hesseling, geb. Uelsen (D) 26 nov. 1837.

5. Harm Meppelink, geb. Erm (Sleen) 26 nov. 1848, bakkersknecht, bakker, † Kerkenbosch 15 april 1891, tr. Hoogeveen 11 mei 1872 Roelfje Overdijk, geb. Hoogeveen 24 okt. 1849, dienstmeid, † Kerkenbosch 1 nov. 1910; zij hertr. na 1891 Willem van de Velden.

6. Albert, volgt VIs.

Uit het derde huwelijk:

7. Abel Wigbolt, volgt VIt.

8. Aleida Johanna Meppelink, geb. Erm (Sleen) 26 april 1859, † Zuidwolde 3 febr. 1937, tr. Zuidwolde 3 juli 1877 Berend Doldersum, geb. Hoogeveen 10 april 1849, arbeider, † Zuidwolde 16 maart 1926.

9. Janna Meppelink, geb. Erm (Sleen) 3 okt. 1860, † ald. 29 nov. 1860.

10. Janna Meppelink, geb. Erm (Sleen) 30 sept. 1861, † Dalen 27 mei 1901, tr. 1e Sleen 24 april 1886 Johannes Kannegieter, geb. Dalen 2 febr. 1855, arbeider, † Coevorden - De Ossehaar 20 aug. 1891; tr. 2e Dalen 24 sept. 1894 Jan Hidding, geb. Dalen 22 april 1842, landbouwer, arbeider, † Stieltjeskanaal 9 april 1917.

Uit het vierde huwelijk:

11. Johanna Meppelink, geb. Holsloot 14 dec. 1866, † Veenoord 4 aug. 1944, begr. Emmen-Boerdijk, tr. Sleen 31 jan. 1891 Hendrik Rotman, geb. Sleen 1 sept. 1860, arbeider, † Veenoord 15 nov. 1938, begr. Emmen-Boerdijk.

12. Harmina Meppelink, geb. Holsloot 19 april 1868, † Coevorden 1 sept. 1954, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 7 mei 1897 Peter van Ringen, geb. Coevorden 31 jan. 1859, arbeider, † Coevorden 13 jan. 1931, begr. Coevorden-Ballast.

13. Jan Harm, volgt VIu.

14. Elizabet Meppelink, geb. Holsloot 11 april 1872, † 12 dec. 1954, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 20 maart 1896 Hendrik Rinses, geb. Ransdorp 19 febr. 1866, arbeider, bakker, † Coevorden 10 juli 1942, begr. Coevorden-Ballast.

15. Geziena Meppelink, geb. Holslootsbrug 12 april 1874, † Coevorden 20 okt. 1952, begr. Coevorden-Ballast, tr. 1e Coevorden 6 mei 1893 Jan Jansen, geb. Coevorden 20 jan. 1869, arbeider, † Coevorden 19 jan. 1908; tr. 2e Coevorden 3 sept. 1909 Hendrik Brink, geb. Coevorden 25 mei 1878, scheepsjager, grondwerker, † Coevorden 18 mei 1947, begr. Coevorden-Ballast.

16. Miena Meppelink, geb. Holslootsbrug 15 febr. 1876, † ald. 30 maart 1876.

17. Diena Meppelink, geb. Holslootsbrug 15 febr. 1876, tr. Coevorden 12 febr. 1897 Roelof Grobbe, geb. Steenwijksmoer 27 okt. 1869, arbeider, † Dalen 4 dec. 1918.

18. Miena Meppelink, geb. Holslootsbrug 15 febr. 1877.

19. Albertus, volgt VIv.

20. Johannes, volgt VIw.

VIs. Albert Meppelink, geb. Sleen 26 juni 1852, bakker, † Zuidwolde 7 jan. 1932, tr. Zuidwolde 19 okt. 1888 Willempien Brinkman, geb. Ruinen 29 mei 1861, dienstbode (1888), † 13 maart 1937, begr. Zuidwolde, dr. van Willem en Hendrikje Doggen.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Linde 5 juli 1889, † 5 april 1977, begr. Zuidwolde, tr. Zuidwolde 10 nov. 1916 Aaltje Tiemens, geb. Westerbork 3 febr. 1893, † Zuidwolde 13 okt. 1952.

2. Hendrikje Meppelink, geb. Linde 20 mei 1892, † 5 nov. 1962, begr. Zuidwolde, tr. Zuidwolde 10 mei 1912 Derk Drogt, geb. Zuidwolde 14 maart 1886, † 26 dec. 1966, begr. Zuidwolde.

3. Levenloze zoon, geb. Linde 11 dec. 1894.

4. Janna Meppelink, geb. Linde 12 nov. 1895, † 9 sept. 1984, begr. Dedemsvaart-Achterveld, tr. Zuidwolde 10 mei 1918 Jan Snoijer, geb. Ambt Ommen 31 mei 1894, landarbeider, † 25 okt. 1972, begr. Dedemsvaart-Achterveld.

5. Willem Meppelink, geb. Linde 12 nov. 1895, † ald. 24 juli 1912.

6. Mina Meppelink, geb. Zuidwolde-Linde 4 jan. 1906, † 20 april 1991, begr. Zuidwolde.

7. Johanna Meppelink, geb. Zuidwolde 12 nov. 1906.

VIt. Abel Wigbolt Meppelink, geb. Erm (Sleen) 5 juni 1857, dienstknecht, † Holsloot 7 sept. 1932, tr. Oosterhesselen 27 april 1888 Hendrikje Kannegieter, geb. Dalen 10 juni 1859, dienstmeid, † Holsloot 3 aug. 1943.

Uit dit huwelijk:

1. Zwaantje Meppelink, geb. Gees 17 jan. 1889, † Sleen 4 mei 1962, tr. Sleen 2 april 1909 Jans Beestheerde, geb. Sleen 28 aug. 1879, arbeider.

2. Levenloze dochter, geb. Gees 9 maart 1892.

3. Levenloze dochter, geb. Gees 9 maart 1892.

4. Jantien Meppelink, geb. Holslootbrug 29 jan. 1898, † 3 mei 1981, begr. Sleen, tr. Sleen 30 aug. 1918 (echtsch. uitgespr. Assen 30 juni 1931) Martinus Kemkers, geb. Dalen 31 juli 1895.

VIu. Jan Harm Meppelink, geb. Sleen-Holsloot 4 april 1870, winkelier, † Zwolle 17 okt. 1933, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 25 juni 1908 Poulina Gerritjen de Reiger, geb. Coevorden 29 juli 1878, winkelierster, † Coevorden 11 juli 1942, begr. Coevorden-Ballast.

Uit dit huwelijk:

1. Mina Gerritdina Hendrika Meppelink, geb. Coevorden 11 april 1909.

2. Hendrik Albert Meppelink, geb. Coevorden 20 jan. 1911, † ald. 9 sept. 1911.

VIv. Albertus Meppelink, geb. Holslootsbrug 15 febr. 1877, tr. Coevorden 15 sept. 1905 Jantien Korterink, geb. Lutten 27 febr. 1884, † Slagharen 25 aug. 1911.

Uit dit huwelijk:

Aaltje Meppelink, geb. Dalen 13 sept. 1906, tr. Gramsbergen 20 mei 1927 Geert Lubbertus Tangenberg, geb. Gramsbergen 1901, arbeider.

VIw. Johannes Meppelink, geb. Sleen-Holslootsbrug 19 juni 1879, bakker, arbeider, † 13 april 1965, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 16 mei 1902 Harmina Notting, geb. Coevorden 26 okt. 1879, † ald. 7 mei 1943, begr. Coevorden-Ballast.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt VIIz.

2. Johannes Meppelink, geb. Coevorden 21 jan. 1907.

3. Johanna Helena Meppelink, geb. Coevorden 27 mei 1911, † ald. 1 april 1943, begr. Coevorden-Ballast, tr. Coevorden 20 nov. 1933 Johannes Schuitema, geb. Nieuwe Pekela 25 jan. 1908, koopman, † 2 april 1989, begr. Coevorden-Ballast.

4. Herman, volgt VIIaa.

5. Jan Harm, volgt VIIab.

6. Gezina Johanna Meppelink, geb. Coevorden 28 april 1917.

7. Johannes Harmannus Meppelink, geb. Coevorden 26 juli 1918.

VIIz. Derk Meppelink, geb. Coevorden 25 febr. 1904, arbeider, tr. Coevorden 3 sept. 1928 Willemina Alberdina Tijs, geb. Coevorden 5 juni 1904.

Uit dit huwelijk:

1. Harmina Meppelink, geb. Coevorden 21 dec. 1928.

2. Geertien Meppelink, geb. Coevorden 14 juli 1930.

3. Johanna Meppelink, geb. Coevorden 1 dec. 1931.

4. Jannie Hendrika Meppelink, geb. Coevorden 9 juni 1933, † ald. 4 dec. 1933.

5. Johannes Meppelink, geb. Coevorden 25 sept. 1936.

6. Janne Hendrika Meppelink, geb. Coevorden 30 dec. 1939.

VIIaa. Herman Meppelink, geb. Coevorden 10 maart 1913, arbeider, tr. Riske Drenth, geb. Schoonebeek 2 maart 1916.

Uit dit huwelijk:

1. Harmina Meppelink, geb. Coevorden 6 mei 1935.

2. Willem Meppelink, geb. Coevorden 17 jan. 1937.

3. Johanna Meppelink, geb. Coevorden 5 jan. 1939.

VIIab. Jan Harm Meppelink, geb. Coevorden 23 mei 1915, arbeider, † 13 aug. 1979, begr. Amsterdam, de Nieuwe Ooster begr.plts 17 aug. 1979, tr. 10 aug. 1934 Trijntje Hamminga, geb. Veendam 2 maart 1913.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Meppelink, geb. Coevorden 28 nov. 1934.

2. Okko Meppelink, geb. Coevorden 18 april 1939.

IIId. Harmen Meppelink, ged. Gramsbergen 30 juli 1752, bakker, tr. 1e Harmanna Wilting, geb. omstr. 1750, † Zwolle omstr. 1779; tr. 2e na 1779 Margrita Wilmink, geb. omstr. 1755.

Uit het eerste huwelijk:

1. Beteld Meppelink, geb. Zwolle 9 mei 1773.

2. Derk Meppelink, geb. 30 nov. 1774.

3. Derk Meppelink, geb. Zwolle 3 mei 1776.

4. Johanna Margarita Meppelink, geb. Zwolle 31 maart 1777, † ald. 15 dec. 1809, tr. Coops Moed.

5. Fennegien Meppelink, geb. Zwolle 4 juni 1778, tr. Hendrikus Augustus van Teering.

Uit het tweede huwelijk:

6. Derkjen Meppelink, geb. Zwolle 13 febr. 1782.

7. Harmanna Meppelink, geb. Zwolle 16 mei 1783.

IIIe. Lubbert Meppelink, geb. Anerveen, ged. Gramsbergen 11 maart 1756, Boerenknecht, landbouwer, † omstr. 1786, tr. Dalen 28 okt. 1781 Geesjen Warners / Wanders, geb. Voorwald (?) omstr. 1760, † 1794; zij hertr. na 1787 Jan Wessels.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt IV-l.

2. Hendrik, volgt IVm.

IV-l. Derk Meppelink, ged. Dalen 3 aug. 1783, landbouwer, † Noord-Sleen 9 mei 1853, tr. Dalen 26 april 1817 Jantien Zwaving, geb. Zweeloo 20 dec. 1795, dienstmeid, landbouwster, † Emmen 25 mei 1869.

Uit dit huwelijk:

1. Lubbert Meppelink, geb. Zweeloo 9 april 1818, landbouwer, † Emmen 5 maart 1907, tr. Sleen 2 mei 1856 Roelfien Zwiers, geb. Oosterhesselen 4 maart 1818.

2. Marchien Meppelink, geb. Zweeloo 21 dec. 1819.

3. Geert, volgt Vq.

4. Gerrit, volgt Vr.

5. Willem, volgt Vs.

6. Geessien Meppelink, geb. Noordsleen 12 okt. 1827, tr. Westerbork 18 okt. 1857 Jans Vos, geb. Westerbork 1821, landbouwer.

7. Derk, volgt Vt.

8. Thie Meppelink, geb. Noordsleen 30 dec. 1831, † Emmen 6 febr. 1903.

9. Fennegien Meppelink, geb. Noordsleen 12 maart 1834, tr. Sleen 30 juli 1861 Berend Wijgers, geb. Odoorn 7 aug. 1832.

10. Jannes, volgt Vu.

Vq. Geert Meppelink, geb. Zweeloo 10 okt. 1821, landbouwer, † Oud Schoonebeek 19 nov. 1899, tr. Oosterhesselen 30 april 1858 Annechien Spaling cq Spalink, geb. Dalen 24 febr. 1835, † Nieuwe Schoonebeek 9 febr. 1907.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Oosterhesselen 11 okt. 1859, † Schoonebekerveld 8 juli 1914, tr. Schoonebeek 2 mei 1890 Roelof Mulder, geb. Schoonebeek 1849, landbouwer, † na 1914.

2. Trijntje Meppelink, geb. Dalen 2 aug. 1863, † Schoonebeek 21 april 1927, tr. Emmen 10 aug. 1888 Jan Overman, geb. Grosse Ringe (D) 1854.

3. Derk Meppelink, geb. Dalen 7 sept. 1866, † Schoonebeek 29 nov. 1949.

4. Albertien Meppelink, geb. Dalen 13 aug. 1869, dienstmeid, † Schoonebeek 11 dec. 1936, tr. Schoonebeek 14 mei 1897 Berend Reurink, geb. Dalen 1 aug. 1866, landbouwer, † 14 sept. 1935, begr. Schoonebeek.

5. Fennegien Meppelink, geb. Dalen 6 jan. 1874, † Nieuw Schoonebeek 24 jan. 1904.

6. Anna Meppelink, geb. Dalen 22 dec. 1878, † ald. 3 jan. 1879.

7. Levenloze zoon, geb. Dalen 21 jan. 1880.

Vr. Gerrit Meppelink, geb. Sleen 11 mei 1824, Boerenknecht, tr. Zweeloo 6 mei 1850 Jantien Jalving, geb. Zweeloo 1830.

Uit dit huwelijk:

1. Derk, volgt VIx.

2. Jan Meppelink, geb. Oosterhesselen 21 nov. 1864, schaapherder, arbeider.

3. Jantien Meppelink, geb. Oosterhesselen 14 aug. 1879.

VIx. Derk Meppelink, geb. Zweeloo 1859, dienstknecht, † Zweeloo 18 juli 1944, tr. Oosterhesselen 5 mei 1896 Jantien Bults, geb. Oosterhesselen 1860, † ald. 26 april 1933, wed. van Olf Meijering.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt VIIac.

2. Levenloos kind, geb. Oosterhesselen-Zwinderen 6 juni 1898.

3. Jantje Meppelink, geb. Oosterhesselen-Zwinderen 3 sept. 1900, tr. Oosterhesselen 12 okt. 1923 Geert Groothuis, geb. Sleen 1897, landbouwer.

VIIac. Jan Meppelink, geb. Oosterhesselen-Zwinderen 25 febr. 1897, landbouwer, † Sleen-Erm 3 aug. 1951, tr. Sleen 13 febr. 1925 Willemiena Kiers, geb. Sleen 1897, † 5 febr. 1951, begr. Sleen.

Uit dit huwelijk:

1. Geesje Meppelink, geb. Sleen 25 febr. 1926, † ald. 1 maart 1926.

2. Geesje Meppelink, geb. Sleen 18 juni 1927.

3. Jantien Meppelink, geb. Sleen 3 juli 1929.

4. Derk Meppelink, geb. Sleen 18 aug. 1931.

Vs. Willem Meppelink, geb. Noordsleen 14 dec. 1825, landbouwer, † Zweeloo 24 febr. 1888, tr. Oosterhesselen 31 juli 173 Anna Weggemans, geb. Oosterhesselen 1842, landbouwster, † Zweeloo 2 aug. 1883.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Oosterhesselen 1875, dienstmeid, † Oosterhesselen 14 febr. 1905, tr. Oosterhesselen 13 febr. 1901 Gerrit Meijering, geb. Oosterhesselen 1874.

2. Derk Meppelink, geb. Oosterhesselen 1878, Boerenknecht, † 4 mei 1961, tr. Oosterhesselen 2 mei 1912 Roelfien Stadman, geb. Sleen 1883, dienstmeid.

3. Geert Meppelink, geb. Zweeloo 1882, dienstknecht, † Beilen-Brunsting 16 okt. 1905.

Vt. Derk Meppelink, geb. Noord Sleen 1 juli 1829, † Emmen 2 april 1883, tr. Emmen 26 nov. 1860 Jantien Hilgen, geb. Emmen 13 okt. 1834, dienstmeid, † Emmen 3 aug. 1913.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Emmen-Roswinkel 26 jan. 1861.

2. Mans, volgt VIy.

3. Derk, volgt VIz.

4. Hllegien Meppelink, geb. Emmen 24 sept. 1869, dienstmeid, † Noordsleen 13 juli 1923, tr. Sleen 15 okt. 1892 Gerrit Jan Seigers, geb. Oosterhesselen 1867, landbouwer.

5. Jans, volgt VIaa.

6. Jan, volgt VIab.

VIy. Mans Meppelink, geb. Emmen 14 aug. 1863, dienstknecht, † Emmen 24 jan. 1926, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid, tr. Emmen 7 maart 1894 Grietien Gossen, geb. Emmen 30 maart 1870, arbeidster, † Emmen 25 april 1930, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Meppelink, geb. Emmen-Noordbarge 12 april 1895, landbouwer, † 10 aug. 1977, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid, tr. Emmen 2 juni 1923 Zwaantien Wichers, geb. Emmen 30 juni 1896, landbouwster, † Emmen, Kerkhoflaan-zuid 22 juli 1978.

2. Jantien Meppelink, geb. Emmen-Noordbarge 18 mei 1898, † 15 okt. 1987, begr. Odoorn, tr. Emmen 17 maart 1923 Albert Zikken, geb. Odoorn 16 sept. 1897, agent van politie, † 24 jan. 1978, begr. Odoorn.

3. Jan Meppelink, geb. Emmen-Noordbarge 29 dec. 1900, arbeider, † Emmen 13 april 1920.

4. Gerrit Meppelink, geb. Emmen 10 aug. 1911, † ald. 18 okt. 1911.

VIz. Derk Meppelink, geb. Emmen 28 mei 1866, Boerenknecht, † 19 aug. 1938, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord, tr. Emmen 9 nov. 1897 Hillechien Hindriks, geb. Emmen 12 okt. 1872, † ald. 1 jan. 1939, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Meppelink, geb. Emmen 20 febr. 1898, † 12 sept. 1987, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. Emmen 19 febr. 1921 Tinus Klomparends, geb. 20 sept. 1899, † 12 sept. 1979, begr. Emmen De Wolfsbergen.

2. Jantina Meppelink, geb. Emmen-Oranjedorp 6 okt. 1900, tr. Emmen 5 mei 1923 Jacob Wiering, geb. Emmen 1899, dienstknecht.

3. Hindrikkien Meppelink, geb. Emmen-Weerdingerveen 3 dec. 1901.

4. Hindrikien Meppelink, geb. Emmen 8 juli 1904, † 17 nov. 1987, begr. Klazienaveen, tr. Emmen 26 juli 1930 Hindrik Pathuis, geb. Emmen 1904, arbeider.

5. Derk Meppelink, geb. Emmen 11 febr. 1907, landarbeider, † 25 febr. 1984, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. Zusanne Harms, geb. 2 mei 1907, † 29 nov. 1987, begr. Emmen De Wolfsbergen.

6. Harm Meppelink, geb. Emmen 23 mei 1909.

7. Mans Meppelink, geb. Emmen 17 febr. 1912, † 9 sept. 1997, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. Hendrikje Hidding, geb. 13 dec. 1913, † 19 nov. 1974, begr. Emmen De Wolfsbergen.

8. Lammert Meppelink, geb. Emmen 7 dec. 1917.

VIaa. Jans Meppelink, geb. Emmen 3 febr. 1873, arbeider, † Odoorn-Exlo 6 jan. 1948, tr. Odoorn 8 mei 1903 Jantien Boerma, geb. Odoorn 1884, arbeidster, † Odoorn-Exlo 12 febr. 1944.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Meppelink, geb. Odoorn-Exloerveen 23 okt. 1904, † 1 sept. 1967, begr. Odoorn.

2. Jantien Meppelink, geb. Odoorn-Exloermond 3 april 1908, † 20 sept. 1995, begr. Odoorn, tr. Geert W. Sanders, geb. 18 febr. 1904, † 1 nov. 1980, begr. Odoorn.

3. Derk Meppelink, geb. Odoorn-Exloerveen 14 dec. 1909, † 1 okt. 1971, begr. Odoorn, tr. Jantje Alingh, geb. 23 aug. 1910, † 25 mei 1992, begr. Odoorn.

VIab. Jan Meppelink, geb. Emmen 3 okt. 1875, dienstknecht, landarbeider, koetsier, † 10 jan. 1960, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid, tr. Emmen 13 nov. 1900 Jantje Fokkema, geb. Emmen 18 dec. 1874, dienstmeid, † 20 jan. 1964, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid.

Uit dit huwelijk:

1. Jantiena Meppelink, geb. Emmen 22 maart 1901.

2. Aaltje Meppelink, geb. Emmen 27 mei 1903, † 20 juli 1996, begr. Nieuw Dordrecht, tr. Roelof Jalving, geb. 30 juli 1897, † 2 dec. 1949, begr. Nieuw Dordrecht.

3. Derkina Wiebelina Meppelink, geb. Emmen 29 april 1905.

4. Wiebelina Jantiena Meppelink, geb. Emmen 7 febr. 1907.

5. Jantina Meppelink, geb. Emmen 4 maart 1909.

6. Jan Meppelink, geb. Emmen 17 mei 1912, Rijwielhandelaar.

7. Harmannus Meppelink, geb. Emmen 26 aug. 1915.

8. Wilhelmina Meppelink, geb. Emmen 5 juli 1918.

Vu. Jannes Meppelink, geb. Noordsleen 13 juli 1838, landbouwer, † Emmen 26 mei 1916, tr. Emmen 5 mei 1871 Jantien Diedering, geb. Emmen 8 april 1839, † ald. 25 april 1875.

Uit dit huwelijk:

1. Jantien Meppelink, geb. Emmen 19 okt. 1871, † ald. 23 jan. 1953, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord, tr. Emmen 4 mei 1894 Hindrik Hindriks, geb. Emmen 24 aug. 1870, † 10 mei 1941, begr. Emmen Kerkhoflaan-noord.

2. Levenloos kind, geb. Emmen 15 april 1873.

3. Levenloos kind, geb. Emmen 19 april 1875.

IVm. Hendrik Meppelink, ged. Dalen 31 aug. 1785, Boerenknecht, arbeider, † Wachtum 6 febr. 1841, tr. Dalen 21 april 1822 Zwaantje Harms Drenthen, ged. Wagtum 9 dec. 1798, dienstmeid, landbouwster, arbeidster, † Erm (Sleen) 8 sept. 1860.

Uit dit huwelijk:

1. Lubbert, volgt Vv.

2. Harm Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 2 jan. 1825.

3. Geesje Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 11 april 1827, † Dalen 14 maart 1915, tr. Dalen 29 april 1856 Hendrik Kuipers, geb. Dalen 1833, dienstknecht, † vóór 14 maart 1915.

4. Aaltje Meppelink, geb. Dalen 1 dec. 1829, † Oosterhesselen 4 aug. 1875, tr. 23 aug. 1851 Jan Dobben, geb. Zweeloo omstr. 1823, arbeider.

5. Hendrikje Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 18 mei 1834, † Sleen-Erm 24 april 1865, tr. Sleen 6 mei 1859 Klaas Dening, geb. Sleen 1825, landbouwer.

6. Berend, volgt Vw.

Vv. Lubbert Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 13 aug. 1822, dienstknecht, tr. Dalen 26 april 1849 Annechien Hendriks, geb. Oosterhesselen 1817.

Uit dit huwelijk:

VIac. Jan Meppelink, geb. Dalen 1852, landbouwer, tr. 1e Dalen 7 mei 1880 Zwaantje Boer, geb. Dalen 1855; tr. 2e Emmen 29 mei 1902 Hinderkien Koelman, geb. Emmen 1870, arbeidster.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lambert, volgt VIIad.

2. Geert, volgt VIIae.

3. Zwaantje Meppelink, geb. Emmen-Wilhelmsoord 7 aug. 1888, dienstmeid, † Groningen 14 maart 1928, tr. Emmen 10 maart 1910 Albertus Struik, geb. Emmen 31 maart 1887, arbeider, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid.

4. Hendrikje Meppelink, geb. Emmen 1894, arbeidster, tr. Emmen 5 april 1915 Arend Jan Kuiterman, geb. 20 april 1888, arbeider, † 12 mei 1942, begr. Emmen, Kerkhoflaan-zuid.

VIIad. Lambert Meppelink, geb. Dalen 15 nov. 1880, arbeider, † 1 aug. 1961, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. Emmen 24 mei 1924 Henderkien Brakels, geb. Sleen 16 dec. 1894, † 21 april 1968, begr. Emmen De Wolfsbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Meppelink, geb. Hoogeveen 1 juni 1925.

2. Zwaantje Meppelink, geb. Groningen 31 mei 1931.

3. Roelfina Jantina Meppelink, geb. Groningen 21 nov. 1933.

VIIae. Geert Meppelink, geb. Dalen 3 jan. 1883, bakker, landarbeider, † Emmen 9 aug. 1956, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. 1e Emmen 11 mei 1918 Albertien Wever, geb. Sleen 11 okt. 1893, † Emmen 27 dec. 1918; tr. 2e Emmen 25 mei 1921 Roelfien Albers, geb. Odoorn 1 febr. 1897, dienstbode, † 7 nov. 1975, begr. Emmen De Wolfsbergen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Henderika Meppelink, geb. Emmen 14 dec. 1918, † ald. 19 dec. 1918.

Uit het tweede huwelijk:

2. Levenloos kind, geb. Emmen 5 febr. 1922.

3. Zwaantje Meppelink, geb. Emmen 21 maart 1923, † 27 sept. 1991, begr. Emmen De Wolfsbergen, tr. Gerrit Hilgers, geb. 21 jan. 1924, † 23 dec. 2004, begr. Emmen De Wolfsbergen.

4. Boukje Meppelink, geb. Emmen 9 april 1924.

5. Jantina Meppelink, geb. Emmen 1 aug. 1925.

6. Alberta Meppelink, geb. Emmen 1927, † ald. 22 juni 1934.

7. Levenloos kind, geb. Emmen 31 mei 1928.

8. Henderkien Meppelink, geb. Emmen 8 mei 1930.

9. Jan Meppelink, geb. Emmen 25 sept. 1932.

10. Albertha Meppelink, geb. Emmen 30 maart 1935.

11. Roelfina Meppelink, geb. Emmen 19 juli 1936.

Vw. Berend Meppelink, geb. Dalen-Wachtum 13 sept. 1838, dienstknecht, † Sleen 2 dec. 1911, tr. Sleen 30 april 1869 Geertje Mulder, geb. Dalen 1845, dienstmeid, † vóór 2 dec. 1911.

Uit dit huwelijk:

1. Everdina Meppelink, geb. Sleen-Den Hool 27 mei 1870, † Sleen-De Haar 1 nov. 1941, tr. Dalen 15 mei 1896 Olof Meijering, geb. Dalen 1862, zn. van Albert en Lammigje IJdens.

2. Hendrik, volgt VIad.

3. Mans, volgt VIae.

4. Zwaantje Meppelink, geb. Sleen-Den Hool 12 sept. 1877, † Dalen 7 nov. 1947, tr. Dalen 2 mei 1902 Roelof Hidding, geb. Dalen 1873, landbouwer, † 10 dec. 1930, begr. Dalen.

5. Hindrikje Meppelink, geb. Sleen-Den Hool 3 febr. 1884, † Dalen-Eldijk 9 sept. 1917.

6. Lambertus Meppelink, geb. Sleen-Den Hool 28 febr. 1888, † ald. 1 maart 1888.

VIad. Hendrik Meppelink, geb. Sleen-Den Hool 14 sept. 1872, † Dalen 13 nov. 1954, tr. Dalen 10 mei 1918 Gerritdina Johanna Vrielink, geb. Sleen 2 jan. 1890, † Hoogeveen 12 mei 1929, begr. Dalen.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind, geb. Dalen-Eldijk 5 maart 1919.

2. Levenloos kind, geb. Dalen-Eldijk 5 febr. 1920.

3. Levenloos kind, geb. Hoogeveen 5 dec. 1922.

4. Berendina Meppelink, geb. Hoogeveen 9 april 1924, † Dalen 5 dec. 2004, tr. Geert Schans, geb. Coevorden-Vlieghuis 1 febr. 1925, † 21 okt. 1998.

5. Hendrika Johanna Meppelink, geb. Hoogeveen 10 mei 1929.

VIae. Mans Meppelink, geb. Sleen-Holsloot 8 maart 1875, landbouwer, † Sleen 30 maart 1914, tr. Sleen 13 mei 1905 Fennigje Tijink, geb. Dalen 9 aug. 1878, dienstmeid, † Sleen 21 april 1911.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Meppelink, geb. Sleen 25 aug. 1906.

2. Albert Meppelink, geb. Sleen 25 dec. 1908, † Sleen-Den Hool 19 maart 1910.Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 5 mei 2017 17:10:41


Deze pagina was er niet gekomen als ik niet gegevens van Benno Schullenberg had mogen gebruiken. Hij heeft een site met de genealogie van ca 160 families afkomstig uit of van vlakbij Coevorden. www.coevern.nl. Dus als u familie heeft uit die streek, bezoek dan deze site.

Terug naar hoofdpagina