Genealogie familie Kaptein

Maria Maartje Kaptein / Gerrit Groeneweg (XIah1)

 

Mrs Minnie Wurtz-Groeneweg wrote, with the help of her brothers and sisters a short essay of the experiences of her family during the first ten years in their new motherland, Canada.

Mevr. Minnie Wurtz, geboren Groeneweg schreef samen met haar broers en zusters een kort verhaal over de ervaringen van haar familie in de eerste tien jaar in hun nieuwe vaderland, Canada.

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

THE FIRST TEN YEARS

            They were married in 1931. In January of 1932 they bought a quarter section of irrigated farm land in Monarch, Southern Alberta, Canada. The first crops were planted that spring  and harvested that fall - wheat, oats, barley, and hay. Hard work and long hours of it were required. Flood irrigating 160 acres of very dry land or walking behind the plow;  making a home in a prairie shack with no conveniences, were all part of the routine. This was not a mechanised operation - the depression did not allow for that. Rather it was a pioneering spirit of faith in the land and hope.

            So horses were most important. They did the work; pulling the plow, the disk, the cultivator and everything else. Transportation was by horse, or horse and buggy. or on foot. Distance was an obstacle when travel was required - to the store, the school, the church or to friends.

             Cows, pigs and chickens came gradually. In 1934 the first two calves were born on the farm,and also a litter of pigs. Mixed farming was the solution to falling grain prices and closed markets as the world economic  situation worsened. Livestock also provided a stable food supply for a growing family. Food was plain but healthy.  Eggs, milk, butter, buttermilk, cottage cheese, cream, meat and vegetables  were available, sometimes depending on the season. A large garden was planted every spring and preserved (canned).Grocery purchases were simple, usually such things as could not be produced at home like salt, sugar rice and dried fruit.

            Climate was a severe challenge. The drought of this new country was unbelievable as compared to their native land. Or to anything else! Winds of hurricane force blew the dry soil miles into the air in heavy black clouds over the open prairies. Baking bread in a coal stove oven on a 40 degree summer day or feeding  the animals when it was 40 below and the snow drifts covered the barns became ordinary chores.

            Dispite the hardships, it was a good life. A healthy new baby, a good crop, the joy of friends and neighbours were precious rewards. Eight children came to play and work and grow here.

            Mechanization came as war engulfed Europe. Financial success followed for the farmers as wheat prices rose on the world market. Rural electricity was installed. They bought more land and the farming operation grew. The immigration experience begun in 1930 based on faith and prayer had become a success.

                                                                THE END

 

                                  

                          1                                           2                                                 3    

 

                        

                          4                                           5                                                 5

1                    Spring 1937: Maria Maartje Groenweg-Kaptein, Bas, Dirk Kaptein, Minnie and Gerrit Groeneweg with Marienus;

2                    Fall 1936: Maria Maartje Groeneweg-Kaptein with Marienus and Gerrit Groenweg with Minnie and Bas;

3                    Fall 1936: Gerrit Groeneweg, Bas and Minnie;

4                    Fall 1936: Bas, Gerrit Groeneweg and Minnie;

5                    Early 1930´s: Dirk Kaptein with the car of his son Piet, a A-ford of 1928 or 9

6                    1991 60th wedding anniversary: back row left to right / achterste rij v.l.n.r. Marienus, Johanna; Gertie, Dirk. Front row from left to right / voorste rij v.l.n.r. Nellie, Minnie, Gerrit Groeneweg, Maria Maartje Groeneweg-Kaptein, Bas and Marie.

 

DE EERSTE TIEN JAAR

            Ze trouwden in 1931. In januari 1932 kochten ze een kwart sectie geïrrigeerd bouwland in Monarch, Zuid Alberta, Canada. De eerste gewassen werden dat  voorjaar geplant en die herfst geoogst – tarwe, haver, gerst en hooi. Hard en veel werk was vereist. Het irrigeren van 64 hectare erg droog land of achter de ploeg lopen; een thuis maken van een hutje zonder gemakken op de prairie waren onderdeel van de routine. Het was geen gemechaniseerd werk – de depressie stond dat niet toe het was eerder de pioniersgeest van vertrouwen in het land en hoop.

            Paarden waren dus heel belangrijk. Die deden het werk; het trekken van de ploeg, de eg, de cultivator en al het andere. Vervoer werd gedaan per paard, paard met rijtuig of te voet. Afstand was een obstakel als reizen nodig was – naar de winkel, school, kerk of vrienden.

            Koeien, varkens en kippen kwamen geleidelijk. In 1934 werden de eerste twee kalveren geboren op de boerderij en ook een worp biggen. Gemengd bedrijf was de oplossing voor de dalende graanprijzen en gesloten markten toen de wereldeconomie verslechterde. Levende have was ook een stabiele bron van voedsel voor een groeiende familie. Het voedsel was eenvoudig maar gezond. Eieren, melk, karnemelk, boerenkaas, room, vlees en groenten waren beschikbaar, soms afhankelijk van het jaargetijde. Er werd ieder voorjaar een grote (groente)tuin geplant en ingemaakt (ingeblikt). Kruideniersaankopen waren eenvoudig, gewoonlijk dingen die niet thuis konden worden gemaakt zoals zout, suiker, rijst en gedroogd fruit.

            Het klimaat was een geduchte uitdaging. De droogte van het nieuwe land was ongelooflijk vergeleken met hun geboorteland. Met wat dan ook! Stormen met orkaansterkte bliezen de droge grond kilometers ver de lucht in, in grote zwarte wolken over de open prairie. Het bakken van brood in een kolen gestookte oven op een zomerdag bij veertig graden of de dieren voeren als het veertig graden vroor en sneeuwhopen de schuren bedekte werd gewoon.

            Ondanks de moeite was het een goed leven. Een gezonde baby, een goede oogst, het plezier met vrienden en buren waren kostbare beloningen. Acht kinderen kwamen er, speelden er, werkten er en groeiden er op.
            Mechanisatie begon toen de oorlog in Europa uitbrak. Financieel succes volgde toen de graanprijzen stegen op de wereldmarkt. Het platteland werd voorzien van elektriciteit. Ze kochten meer land en de boerderij breidde zich uit. De immigratie die gebaseerd op vertouwen en gebed begon in 1930 was een succes geworden.

Einde

 

23 februari 2003